Adobe Illustrator 7.0 CZ

Illustrator od Adobe Systems patří již delší dobu mezi standardní ilustrační programy pro práci s vektorovou grafikou...


Illustrator od Adobe Systems patří již delší dobu mezi standardní ilustrační
programy pro práci s vektorovou grafikou. Jeho poslední verze nese pořadové
číslo 7 a pro naše uživatele je zajímavá i z toho hlediska, že byla plně
lokalizovaná.
Adobe Illustrator 7.0 přináší nejen upravené uživatelské rozhraní, které je
konzistentní s dalšími produkty od Adobe, ale oproti předchozím verzím je také
vhodnější pro přípravu grafiky pro elektronické publikování. Ve funkcích nové
verze se projevila i rostoucí popularita publikování na Webu.
Kreslení
Illustrator nabízí nástroje pro kreslení volnou rukou (tužka, štětec) i pro
kreslení čar/cest zadáváním tzv. kotevních bodů (nástroj pero). K dispozici
jsou také nástroje pro kreslení základních geometrických útvarů (obdélník,
elipsa, pravidelný mnohoúhelník, hvězda a spirála), které se zvlášť dobře
používají, pokud si uživatel zapamatuje několik klávesových zkratek sloužících
pro modifikaci jejich tvaru.
U čar lze snadno měnit šířku i barvu (pro namíchání barvy jsou k dispozici
standardy HSB, CMYK a RGB), rovinný útvar je možné vyplnit zvoleným vzorem nebo
barevným přechodem. Vzory i barevné přechody (lineární a kruhové) může uživatel
navrhovat sám, zvláště příprava a aplikace barevných přechodů je požitek.
Výhodou vektorové grafiky je možnost kdykoliv měnit tvar objektů tažením
kotevních bodů. Užitečná je při tom možnost vybrat jen část objektu a s tou
pohybovat nezávisle na zbytku. Illustrator nabízí nástroje pro změnu velikosti,
zrcadlení, zkosení a otočení. Zajímavých efektů lze také dosáhnout nástroji
vypuštění, nafouknutí a zkroucení. Osobně mne velice zaujal nástroj prolnutí,
který automaticky generuje přechod mezi dvěma objekty (barevný i tvarový). Pro
další efekty lze používat vestavěné filtry, které umožňují například
roztřesení, přidání stínu nebo šrafování.
Velice důležitou vlastností Illustratoru je možnost jednou nakreslené objekty
různě spojovat, dělit a prolínat a tím vytvářet zcela nové objekty. Práci se
složitějšími ilustracemi usnadňuje možnost organizovat grafiku do vrstev.
Illustrator umožňuje vkládat také bitmapové obrázky (buď přímo, nebo jako
odkaz) a provádět s nimi podobné operace jako s vektorovou grafikou, tj. různé
deformace, rotace nebo překlopení. K dispozici je i řada speciálních filtrů pro
bitmapovou grafiku (tvorba textury, rozostření apod.) a používat lze také
zásuvné moduly pro Photoshop, které dodají další efekty. Illustrator 7 umí
převést libovolný vektorový objekt na bitmapový obrázek a naopak poskytuje
funkci pro obkreslení tvarů z bitmapového obrázku.
Text
Poměrně silné prostředky nabízí Illustrator pro práci s textem, který lze s
grafikou libovolně kombinovat a dosahovat tak zajímavých výsledků.
Text lze teoreticky zadávat v libovolném písmu, při testu ale nešla řada
běžných písem reálně použít, protože při zvolení "špatného" písma text prostě
zmizel. U textu lze jinak nastavit veškeré možné atributy, jako je velikost,
prostrkávání, posun účaří a vodorovné i svislé měřítko. Při úpravách bloků
textu lze vyžít různých typů zarovnání, nastavení odsazení odstavců, případně
možnosti pracovat s tabulátory. Lokalizace softwaru se projevila v tom, že je k
dispozici česká a slovenská kontrola pravopisu.
Text je možné psát nejen do obvyklých obdélníkových odstavců, ale v podstatě ho
lze vepsat do objektu libovolného tvaru (mezi objekty může text přetékat). Také
je možné zvolit další objekt tak, aby ho text obtékal. Text lze psát klasicky
do řádků, novinkou je možnost formátovat text do sloupců (hodí se například pro
japonštinu, korejštinu apod.). Zajímavých efektů lze dosáhnout umístěním textu
na křivku, přičemž i po spojení textu s křivkou je stále možné měnit tvar
křivky a editovat text.
V případě, že
je potřeba změnit vzhled písma, například při návrhu různých nápisů, je možné
text převést na vektorový obrázek a potom s ním pracovat stejně jako s
libovolným jiným grafickým objektem.
Ovládání
Ovládání programu a uživatelské rozhraní vůbec doznalo oproti předchozím verzím
řady změn, jejichž cílem je usnadnění práce s programem a především zlepšení
konzistence s dalšími produkty od Adobe.
Verze Illustratoru pro Windows i pro MacOS nyní vypadají téměř stejně a také se
podobně ovládají. Společné rysy při ovládání programu má nový Illustrator i s
Adobe Photoshopem 4.0 a Adobe PageMakerem 6.5. Všechny tyto aplikace mají
podobný vzhled reprezentovaný například stejně vypadajícími paletami s
nástroji. Společné příkazy se nacházejí na podobných místech v nabídkách a také
klávesové zkratky byly sjednoceny. Příkazy, které lze použít s právě aktivním
nástrojem, lze vyvolat formou kontextově citlivé nabídky.
Vraťme se ale ještě k paletám s nástroji. Oproti předchozím verzím byly některé
palety rozšířeny (paleta Znaky) a také několik nových palet přibylo, např.
Vzorník pro ukládání vzorů kresby (barvy, přechody, výplně). Hezkou vlastností
je možnost palety libovolně seskupovat a spojovat a tím přizpůsobit vzhled
pracovní plochy individuálním požadavkům. Uživatelské rozhraní také dostalo
nový trojrozměrný vzhled.
Plynulejší práci s programem usnadňuje řada klávesových zkratek, které jistě
uvítají rutinní uživatelé programu. Drobné problémy to však může přinést
občasným uživatelům, protože ne vždy lze snadno nalézt ekvivalent k akci
umožněné klávesovou zkratkou (např. při kreslení hvězd). Větší podporu operace
táhnout a pustit, umožňující třeba obarvit objekt přenesením barvy, ale jistě
uvítají všichni. Příjemná je také možnost zadávat číselné údaje formou
aritmetických výrazů s určením jednotek.
Na ovládání programu je důležitá jeho přirozenost, intuitivní chování i to, že
prováděné úpravy jsou ihned vidět.
Použití
Illustrator je výborný nástroj pro všechny grafiky a výtvarníky. Určen je
především pro práci s vektorovou grafikou, umožňuje ale vkládat a pracovat i s
grafikou bitovou a slušné možnosti nabízí také pro práci s textem.
Z předešlé charakteristiky je zřejmé, že Illustrator lze používat nejen pro
návrh individuálních ilustrací, ale dobré uplatnění najde i při návrhu kratších
kompletních dokumentů, ve kterých hlavní roli hraje grafické zpracování.
Takovými dokumenty mohou být různé reklamní materiály, prospekty nebo třeba
kalendáře.
Nová verze Illustratoru umožňuje nejen přípravu tištěných dokumentů, ale lépe
podporuje také návrh grafiky pro elektronické publikování a specificky pro Web
(podpora RGB standardu a formátů JPEG, GIF a PDF, přidání URL k objektům). Méně
vhodný je pro technické kreslení, i když jeho schopnosti lze v tomto směru
zlepšit přidáním zásuvných modulů třetích výrobců, např. CADtools od Hot Door
Inc.
8 0716 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.