Adobe Illustrator plusy i minusy

Adobe oslavila vloni desáté výročí existence programu Illustrator, který je nyní ve verzi 7.0.1 zaměřen na získání...


Adobe oslavila vloni desáté výročí existence programu Illustrator, který je
nyní ve verzi 7.0.1 zaměřen na získání nových příznivců, třeba i přetažením od
konkurence.
Největší novinkou verze 7.0 je, že konečně přišla skutečně víceplatformová
(Mac, Windows 95, a Windows NT) verze programu, poskytující pro všechna
prostředí shodné vlastnosti, klávesové příkazy i formáty souborů a dokonce
využívající společně většinu kódu.
Hodně nového pro svět Windows, málo pro Macy
Verze Illustrator 4.1 byla při porovnání možností poskytovaných uživateli v
jasné nevýhodě proti programu CorelDraw, a proto zůstávala ve světě Windows jen
podružným hráčem. Ti, kdo tuto verzi používali, budou potěšeni vším, o co byla
verze 7.0 rozšířena. Špatnou zprávou je, že zlepšení proti verzi 6.0 neznamená
mnoho pro uživatele Macu, kteří se navíc musí přizpůsobit velkým změnám
uživatelského rozhraní.
K novinkám verze Illustratoru 7.0 patří možnost vytvářet obrazové mapy, nástroj
pro tvarovou editaci (shape-editing), otočné mřížky, vícenásobné hlavní palety
a podporu RGB kódování barev. Největším zklamáním verze 7.0 je to, co v ní
chybí. Není tu možné nastavení stylu objektů, znaků a odstavců, podpora
hexachromních barev, chybí knihovny objektů, hledání a nahrazování objektů,
komplexní autotrasing, možnost tvořit složité obálky proměnných tvarů, možnost
práce s vícestránkovými dokumenty, tvorba skriptů a generování animovaných GIF
obrázků. Všechny tyto možnosti už existují buď v CorelDraw, ne-bo ve FreeHand
od firmy Macromedia. Zatímco nové rozhraní a schopnost pracovat na více
platformách vylepšují program, který už dříve byl solidním produktem, zlepšení
poskytovaná CorelDraw 8 a FreeHand 7 jsou mnohem významnější, než to, co zde
nabízí společnost Adobe.
Plusy palety, ovládání barev
Většina palet Illustratoru byla dosti improvizovaně změněna tak, aby se dosáhlo
podoby s programem Photoshop 4.0. Jsou nyní opatřeny záložkami a mohou být
vzájemně kombinovány, rolovány a sdružovány. I když Illustrator stále vyhlíží
poněkud neuspořádaně, je vcelku méně chaotický než v předchozí verzi.
Také ovládání barev bylo zlepšeno. Zmizela těžkopádná paleta Paint Style
Illustratoru 6.0 (a obdobné dialogové okno verze 4.1). Byly nahraženy paletami
Color a Swatches (vzorky) ve skutečnosti shodnými s vybavením Photoshopu,
stejně jako další nová paleta Stroke (tahy štětcem). Paleta Swatches umí
zobrazit libovolné barvy a gradienty, stejně jako uživatelem definované vzory.
Dvě ikony umožňují formátovat výplně nebo tahy, zatímco tři menší ikony je
zobrazí buď plně, nebo odstupňovaně, anebo je učiní neviditelnými. Je to určitě
jednodušší, než použití dialogového okna ve verzi 4.1. Na druhé straně, pro
uživatele Illustratoru 6.0, ke kterým patřím, je nepříjemné, že volby, které
bývaly na jedné paletě, jsou teď rozděleny do 4 různých míst.
Problematičtější je nemožnost uložit skupinu barev vybraných v paletě Color,
tak jak to umožňuje Photoshop. Barvy, vzory a gradienty jsou nyní řízeny pomocí
jednotlivých plovoucích palet, nazývaných Swatch Libraries (vzorkovnice).
Použití těchto knihoven umožňuje převzít z jiných dokumentů barvy, vzory nebo
gradienty a umístit je na plovoucí paletu, z níž je možno přetáhnout barvy do
palety Swatches. Vzhledem k péči, kterou Adobe obvykle vynakládá na koordinaci
všech rozhraní v produktu, mne udivuje, proč Illustrator nepracuje s paletami
barev stejným způsobem jako Photoshop.
Dalším vítaným přiblížením k rozhraní Photoshopu (zavedenému ve skutečnosti
Microsoftem), je přidání kontextově citlivých pop-up menu, umožňujících přístup
k vlastnostem objektů na stisknutí klávesy Control (Mac), nebo pravého tlačítka
myši (Windows). Problémem zůstává, že tato menu nejsou tak dobře přizpůsobena
odpovídajícím objektům, jako je tomu v CorelDraw 8.
Minusy potlačení užitečných prvků z minulé verze
Z mých dalších stížností na uživatelské rozhraní: proč neumístit všechny
možnosti nastavení nástrojů na paletě Options? Příliš mnoho jich ještě zůstává
v labyrintu dialogových oken Preferences. A stále neexistuje žádná paleta
(obdobná paletě Actions z Photoshopu 4.0) pro psaní klávesových maker (jak to
např. umožňuje CorelScript) to je podle mého mínění významné opomenutí.
Potlačení některých užitečných prvků Illustratoru 6.0 ve verzi 7.0 je dost
nešťastné. Neexistuje teď jiná možnost, jak přesunout uzamčené vodítko, než
odemknout současně všechna vodítka. Také neexistuje způsob, jak při použití
"tužky" rychle přepnout mezi kreslením přímých úseků a křivek. A s některými
dlouhotrvajícími závadami nebylo stále nic učiněno: paleta Align stále
neumožňuje stejné rozložení objektů různých tvarů a neexistuje klávesový povel
pro výběr zakrytých objektů, jak je tomu ve všech konkurečních produktech.
Velké možnosti pro Web
Vedle zmíněných nevýhod přináší Illustrator 7.0 velké možnosti pro návrh
stránek Webu. Kalibrace barev (ColorSync pro Mac, Kodaks Digital Science pro
Windows) zajišťuje vynikající barevnou věrnost při přechodu mezi Photoshopem a
Illustratorem. Paleta Color může nyní zobrazit jak barvy RGB, tak CMYK. Všech
216 plnotónových webových barev je snadno přístupných s pomocí knihoven Swatch,
i když by bylo milé, kdyby zároveň byly zobrazeny i hexadecimální číselné
hodnoty. Přiřazení URL objektům nemůže být jednodušší. Vyberte objekt, zvolte
URL na paletě atributů, uložte soubor jako GIF obrázek, a označte obrazovou
mapu klienta nebo serveru.
Illustrator 7.0 přidává nástroj pro vertikální písmo spolu s možností psát
vertikální nápisy podél křivky nebo uvnitř vymezeného prostoru. Tento nástroj a
podpora pro dvoubytové znaky, potřebné pro japonštinu a čínštinu, činí z
Illustratoru dobrou volbu pro práci s těmito jazyky. Nová paleta MM Design
umožňuje interaktivně přizpůsobit Adobe Multiple Master fonty. Kombinování této
palety s novou verzí Type Reunion od Adobe (není zahrnuta v Illustratoru),
která dovolí přejmenovat Multiple Master fonty, vám tuto vzrušující technologii
ještě více zpřístupní. Jsem však zklamán tím, že Illustrator je stále poměrně
pomalý při zobrazování bloků písma. CorelDraw a FreeHand 7 jsou mnohem
pohotovější.
A co je nového pro Windows?
Téměř vše. Illustrator 7.0 pro Windows nyní zahrnuje integrovaný program pro
separaci barev; nové programové rozhraní (API) pro plug-in aplikace a dále
filtry Color, Distort (otáčení) a Selection. Navíc jsou zde palety Gradients,
Align a Layers, další možnosti jako Path Patterns, vícenásobné Undo, ink-pen
efekt a všechny podivuhodné Pathfinder filtry (známé z produktů Adobe), jež
umožňují dělit, spojovat a vrstvit jednodu-ché objekty. Podpora bitmapových
souborů a formátu Portable Document (PDF), schopnost rasterizace a filtry
kompatibilní s Photoshopem a také kompatibilita s Photoshopem a PageMakerem na
úrovni drag-and-drop, to vše jsou velmi vítaná zlepšení. I přes omezenější
nabídku možností, než jakou poskytuje CorelDraw nebo FreeHand, je nyní
Illustrator pro Windows seriózním profesionálním ilustračním programem.
Adobe zahrnula do Illustratoru 300 fontů Type 1 PostScript, spolu se sbírkou
klipů, filtry pro různé efekty (Gallery Efect), s programem Acrobat Readers a
tutoriály v Quick Time formátu. Naneštěstí chybí její utilita pro autotrasing
Adobe Streamline a též její vynikající 3D utilita Adobe Dimensions. Pro
srovnání: FreeHand 7, za který zaplatíte o trochu více než za Illustrator, má
zabudován autotrasing a obsahuje i Extreme 3D a obrazový editor XRes, a také
Fontographer, průmyslový standard pro tvoření a úpravu fontů. CorelDraw
přichází s Corel Photo-Paint, vychvalovaným a vrcholně vybaveným obrazovým
editorem a s programy Corel Dream 3D, Corel OCR-Trace, několika dalšími
utilitami a velkým balíkem fontů a grafiky. I když někdo může tvrdit, že Adobe
vás nenutí platit za programy, které třeba vůbec nechcete, přece si myslím, že
Macromedia a Corel vám za vaše peníze dávají mnohem více nástrojů.
Jednotný program pro PC i Mac
Uživatelé Windows, kteří potřebují silný kreslicí program spolupracující s
Photoshopem, a zajišťující separaci barev, by měli Illustrator využít.
Integrace obou programů je vynikající a pověst Illustratoru, pokud jde o
skvělou separaci, převyšuje zdaleka všechny ostatní programy. Ti, kdo pracují
na PC i Mac platformách, ocení jednotný program, i když Free Hands nabízí tuto
výhodu také. Uživatelé Macu, kteří věnovali hodně času práci s Illustratorem
6.0, však budou možná reptat na mnoho změn v uživatelském rozhraní a budou
rozčarováni krátkým seznamem nových možností.
7 2409 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.