Adobe ImageReady: grafika pro Web

Firma Adobe Systems uvedla zcela nový software Adobe ImageReady 1.0, primárně zaměřený na návrh grafiky pro Web. ImageR...


Firma Adobe Systems uvedla zcela nový software Adobe ImageReady 1.0, primárně
zaměřený na návrh grafiky pro Web. ImageReady tak přirozeně doplňuje dvě
nejpopulárnější grafické aplikace Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Program
je dostupný v identických verzích pro počítače Macintosh (vyžaduje PowerPC) a
pro Windows 95/NT 4.0 (vyžaduje Pentium).
Úpravy obrázků
Již na první pohled zapadá ImageReady do grafického triumvirátu od Adobe.
Ovládáním i vzhledem se prakticky neliší od svých známějších bratříčků, je
podobný zvláště Adobe Photoshopu. Nabízí podmnožinu nejčastěji používaných
nástrojů a filtrů Photoshopu, takže návrhář má k dispozici známé nástroje pro
výběr části obrázku, pro kreslení, rotace a změnu velikosti obrázku, případně
filtry pro rozostření nebo deformace obrázku. Jedním z přidaných nástrojů je
magická guma umožňující snad-no definovat průhlednost obrázku. Silnou stránkou
je možnost pracovat s vrstvami, takže různé části obrázku lze upravovat
samostatně. Do obrázků lze také vkládat libovolně formátovaný text, který tvoří
samostatnou vrstvu a je možné ho kdykoliv později editovat. Dokonce je možné
používat zásuvné moduly určené pro Photoshop.
ImageReady ale nelze označit jako zjednodušenou verzi Photoshopu nebo dokonce
jako jeho náhradu. Primárním určením produktu je podpora specifických postupů
při návrhu webové grafiky.
Obrázky pro Web
Typickými problémy při návr-hu webové grafiky je zachování barevné informace
obrázku (při zobrazení v různých prohlížečích na různých počítačových
platformách) a volba správného poměru mezi úrovní komprese a kvalitou obrázku.
Web navíc nabízí další specifika, jako jsou animované obrázky a tzv. mapy, tj.
obrázky s oblastmi sloužícími jako odkaz na další webové stránky. Právě na
řešení těchto problémů se Adobe ImageReady zaměřuje. Prvním omezením, se kterým
se webový grafik setkává, je nutnost pracovat pouze s grafickými formáty GIF,
JPEG, případně nově také s PNG-8, resp. PNG-24. Zatímco formáty JPEG a PNG-24
se obecně hodí pro barevné fotografie (JPEG soubory jsou zpravidla menší), GIF
a PNG--8 jsou vhodnější pro ilustrace s většími jednobarevnými plochami.
ImageReady umí v reálném čase provádět konverze do těchto formátů, takže je
ihned vidět rozdíl mezi původním a "optimalizovaným" obrázkem pro Web.
Jednotlivé formáty mají navíc celou řadu různých parametrů, které lze snadno
nastavovat v jediné paletě. Protože vše funguje interaktivně, lze pohodlně
vyzkoušet různé možnosti a najít optimální řešení. V okně s obrázkem se také
zobrazuje informace o velikosti optimalizovaného souboru, případně o době nutné
pro jeho nahrání při různých přenosových rychlostech.
Pro kvalitní zobrazení obrázku je velice důležité podání barev, které je
zároveň velkým problémem návrhář totiž předem neví, na jakém počítači se bude
obrázek prohlížet. Obrázek zobrazený na 24bitovém macovském monitoru pak může
vypadat zcela jinak, než tomu bude při zobrazení na 8bitovém monitoru pod
Windows. ImageReady opět umožňuje interaktivně vyzkoušet různá barevná
nastavení (různé barevné palety) a je schopen ukázat náhled na obrázek za
různých podmínek. Návrhář, který typicky pracuje s 24bitovou barvou, si tak
může promítnout náhled na 8bitovém monitoru za použití ditheringu.
Podobně lze ukázat, jak bude tentýž obrázek vypadat při zobrazení pod Windows
nebo na Macu (díky různým gamma korekcím je zobrazení pod Windows typicky o
něco tmavší).
Na celém postupu tvorby webového obrázku je nádherná jeho interaktivita, která
umožňuje rychle a pohodlně vyzkoušet veškerá možná nastavení. V každém okamžiku
je tak možné srovnat, jak vypadá originální obrázek a jeho verze optimalizovaná
pro Web.
Animace, mapy a tabulky
Webová grafika nejsou jen statické obrázky, ale také animace, jejichž
jednoduchou verzi lze díky animovaným GIF obrázkům navrhovat i bez nutnosti
programování skriptů. Také ImageReady nabízí tvorbu webových animací a silně
při tom využívá právě práci s vrstvami. Animaci můžete tvořit ručně políčko po
políčku, potom je každé okénko animace v samostatné vrstvě přesněji řečeno, u
každého políčka animace zvolíte vrstvy, které v něm budou vidět, takže můžete
mít klidně společné pozadí pro všechna políčka. Zvlášť dobře se vytváří
animace, ve kterých se jedna vrstva posouvá nebo se mění její průhlednost
(případně kombinace obojího). Potom ani není potřeba definovat pro každé
políčko animace samostatnou vrstvu. ImageReady umí vytvářet takové animace také
automaticky, stačí zvolit 2 následující políčka a příkaz Tween automaticky
vygeneruje zvolený počet mezilehlých políček.
Další typicky webovou vlastností grafiky je tvorba map, která se v ImageReady
také opírá o vrstvy. Každá vrstva zde může mít přiřazenu URL adresu a typ
oblasti (kruh, obdélník, polygon). Při ukládání obrázku je pak možné nechat
vygenerovat HTML soubor obsahující popis klientské mapy.
Problémem při použití větších obrázků je jejich rozdělení na menší části, které
jsou potom na stránce uspořádány pomocí tabulky. Toto rozkouskování dosud
nebylo zrovna jednoduchou záležitostí, s pomocí ImageReady se z něj ale stává
hračka. Stačí v obrázku tažením naznačit místa rozdělení a vyvoláním jediného
příkazu jsou pak vytvořeny jednotlivé části obrázku a příslušná HTML tabulka.
Droplety
Při návrhu webové grafiky se často aplikují stejná nastavení na řadu obrázků.
Aby byl tento proces co nejpříjemnější, nabízí ImageReady tzv. droplety, což
jsou drobné aplikace provádějící s obrázkem zvolenou sadu úprav. Droplet
vlastně představuje dávkový soubor, který popisuje, jaké akce se mají s
obrázkem provést. Uživatel ho může jednoduše vytvořit tak, že zvolené nastavení
nebo posloupnost akcí v ImageReady uloží. Potom jen stačí přenést obrázek na
ikonu dropletu a automaticky se spustí ImageReady, který provede s obrázkem
požadované úkony. Droplety lze bez problémů přenášet mezi macovskou i
windowsovou verzí.
Protože v ImageReady lze podobně jako ve Photoshopu 4.0 zaznamenávat provedené
akce (v paletě Actions), je možné snadno vytvářet i komplikovanější droplety.
Podobný význam jako paleta Actions má i paleta History, kde je uveden seznam
všech operací provedených s obrázkem. Snadno se pak lze vrátit o několik kroků
zpět a zrušit tak provedené úpravy.
Závěr
Adobe ImageReady 1.0 by se mohl stát splněným snem profesionálních webových
grafiků. Zatímco dosud bylo nutné pro různé fáze návrhu webové grafiky používat
různé nástroje, nyní je k dispozici software, který všechny požadované funkce
integruje v jediné aplikaci. Neméně důležitá je také podobnost vzhledu a
ovládání programu s dalšími produkty od Adobe.
8 1206 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.