Adobe Premiere 5.0: počítačové střihové studio

Rostoucí výkon počítačových komponent a jejich klesající ceny umožňují pracovat s digitálním filmem stále větš...


Rostoucí výkon počítačových komponent a jejich klesající ceny umožňují pracovat
s digitálním filmem stále většímu okruhu uživatelů. Jedním ze známých programů,
určených pro nelineární střih filmů, je také Adobe Premiere 5.0. Jeho nové
uživatelské rozhraní usnadňuje práci s programem začátečníkům a zároveň ho
přibližuje profesionálním uživatelům, zvyklým na klasická střihová pracoviště.
V Premiere 5.0 lze střihat filmy určené pro Web, multimédia, video i televizní
vysílání.
Příprava klipů
Digitalizované klipy lze importovat z pevného disku nebo přímo z externích
zařízení. Podporovány jsou běžné video a audioformáty jako je AVI, QuickTime
(MOV) a zvukový AIF. Před importem je možné si klip prohlédnout/poslechnout a
podívat se na jeho parametry. Hezká je možnost importovat více klipů najednou.
Pro přímý import klipů z ext. zařízení je přirozeně nutné příslušné hardwarové
vybavení, tj. FireWire rozhraní pro připojení digitálních kamer a
videopřehrávačů (Premiere podporuje formát digitálního videa DV), resp.
digitalizační karta pro analogová videa a kamery. Některá externí zařízení lze
ovládat přímo z Premiere a klipy je pak možné načíst dávkovým způsobem
automaticky. Při nahrávání je možné video snímat synchronizovaně se zvukem,
nebo pracovat s oběma složkami odděleně.
Kromě videa a zvuku je v Premiere možné pracovat také se statickými obrázky a
animacemi. Podporovány jsou formáty Adobe Illustratoru a Photoshopu a také
obecné GIF, JPEG, TIFF, TGA, ve Windows i PCX a BMP. Je také možné načítat
animace.
Kromě hotových klipů lze přímo v Premiere vytvořit krátký (11 sekund)
univerzální klip s odpočítáváním pro přidání na začátek projektu a také klip s
titulky. Právě práce s titulky doznala mnohá vylepšení. Jednotlivá písmena
mohou mít vlastní font, velikost, styl i barvu a nově je možné definovat
vertikální i horizontální posun. Snadno se také přidává stín a vytvářejí
jednoduché grafické prvky, bohužel chybí nástroje pro uspořádání a zarovnání na
obrazovce. S navrženým titulkem, který se ukládá jako samostatný soubor, se
potom pracuje podobně jako s dalšími klipy.
Nelineární střih
Zde je další z novinek, okno Monitor, ve kterém lze jednotlivé klipy přehrávat
(i po políčkách) a přesně nastavit místa střihu. Vystřižený vzorek se potom
přenáší na časovou osu, resp. do některé ze stop na časové ose, kterých je k
dispozici až 99 pro video a 99 pro audio. Časová osa ve verzi 5.0 nahrazuje
konstrukční okno předchozích verzí a skládání klipů je zde přirozenější.
Zvláštní význam má první videostopa, která se jako jediná skládá ze dvou
podstop a stopy pro přidání přechodových efektů. Pokud provádíte pouze
jednoduchý střih, kdy se klipy umisťují za sebe s případným drobným překryvem,
vystačíte pouze s touto stopou. Rozdělení na 2 podstopy je zde právě z důvodu
drobných překryvů klipů, u kterých lze vybrat některý z mnoha přechodových
efektů.
K dispozici je řada nástrojů usnadňujících vkládání klipů včetně tříbodového
editování. Kdykoliv potřebujete změnit délku nějakého klipu, můžete to provést
interaktivně bez nutnosti ručně přesouvat všechny ostatní klipy. U časové osy
lze nastavit použitou jednotku času (sekundy, rámce), takže lze jednotlivé
klipy přesně zarovnávat. Na tomto místě je třeba poznamenat, že Premiere 5.0
umožňuje pracovat s různými rychlostmi přehrávání od tradiční počítačové
rychlosti 30 fps (rámců za sekundu), přes 29,97 fps u profesionálních NTSC
systémů a 25 fps u PAL systémů až po 24 fps u klasických filmů.
Na práci se systémem Premiere je klíčové, že se jedná o nelineární střih a
uživatel tak má okamžitý přístup k libovolnému místu filmu. To je základní
odlišnost od lineárního editování, kdy je potřeba pro přístup k určitému
políčku film přetočit. Finální snímek lze přehrávat v okně Monitor, k dispozici
je i přehrávání "tažením", kdy je film přehráván vpřed či vzad podle toho, jak
táhnete páskou.
Efekty a animace
Premiere 5.0 neslouží pouze pro střih filmu a spojování klipů, ale umožňuje
také na klipy aplikovat řadu grafických efektů. Nabízí podobnou sadu grafických
filtrů jako Photoshop a se zásuvnými moduly Photoshopu je dokonce kompatibilní.
Filtr se zde aplikuje na celý klip, přičemž je možné nastavit různé parametry
na začátku a na konci klipu a tím dosáhnout efektu postupné aplikace filtru.
Škoda jen, že při nastavení parametrů filtru není k dispozici náhled.
Díky práci s paralelními stopami není v Premiere žádný problém klipy navzájem
překrývat. Klipy umístěné ve stopách s vyšším číslem tak překrývají klipy ve
stopách s nižším číslem podobně, jako je tomu ve Photoshopu u vrstev. U klipu
je možné definovat jeho průhlednost (používat lze alfa masky), jejíž úroveň se
může s časem měnit.
Premiere 5.0 nabízí také řadu nástrojů pro animaci klipů, které se hodí zvláště
u statických obrázků nebo u titulků, ale použít je lze s libovolným
videoklipem. Klip se může po obrazovce pohybovat po definované cestě, je možné
nastavit i rotaci klipu, je-ho zvětšování, resp. zmenšování, příp. různé
deformace. Lze také nastavit počáteční a koncové zpoždění animace.
Mixování zvuku
Premiere pracuje nejen s videoklipy, ale také s audiem. Všech 99 audio je
stereofonních a opět je možné je navzájem spojovat a kombinovat zvukové klipy,
u monofonních klipů lze určit, kde v prostoru budou znít, tzv. panning. V
programu je také možné používat různé audiofiltry pro úpravu zvukových klipů a
tvorbu zvukových efektů. Podobně jako u videa, lze také zde na klip najednou
aplikovat více zvukových filtrů.
Finální produkce
Přestože jsme v části o přípravě klipů hovořili o jejich importu do programu,
ve skutečnosti jsou v projektu zaznamenány pouze odkazy na skutečné klipy. Tyto
klipy pak zůstávají v nezměněné podobě i po střihu a aplikaci efektů Premiere
pouze zaznamená místa a druh provedených změn. Lze tak dokonce pracovat i s
klipy, které nejsou reálně dostupné, tzv. off-line klipy. Tyto klipy je potom
možné nahradit originální verzí a všechny efekty aplikované na off-line klip se
automaticky promítnou do skutečného klipu.
Protože Premiere z časových důvodů nemění průběžně po aplikaci efektů skutečný
obsah klipů, zobrazuje se v okně Monitor při prohlížení sestřihaného filmu
pouze obsah aktuální stopy bez zahrnutí efektů. Efekty je možné prohlížet při
již zmíněném přehrávání filmu tažením nebo je možné nechat vygenerovat skutečný
náhled. Program potom generuje dočasné klipy reprezentující úseky, kde se
originální klipy nějak mění (překryvy, efekty). Tyto dočasné klipy slouží pouze
pro přehrávání, v projektu se nikde neobjeví (ale na disku zabírají místo). V
této fázi jsem při testování narazil na problémy, kdy při přehrávání někdy
docházelo k promíchání klipů, případně některé klipy začaly "zadrhávat",
přestože v originální podobě byly plynulé. Stejné problémy se promítly také do
generování finálního videa (někdy pomohlo smazání dočasných souborů a opětovné
generování náhledu).
Tím jsme se dostali k finální produkci sestřihaného filmu, kde Premiere 5.0
nabízí export v řadě filmových formátů použitím různých codeců. Film lze
exportovat především jako QuickTime a AVI (MPEG není vestavěn, je potřeba
použít modul třetích výrobců), ale také jako posloupnost obrázků případně
animovaný GIF. Tím lze generovat různé verze filmu vhodné pro přehrávání na
Internetu, z CD-ROMu nebo z pevného disku. Film je možné nahrát také přímo na
videorekordér.
Premiere může sloužit i jako off-line editor, kdy se pohodlně pracuje s náhledy
klipů v menším rozlišení (není potřeba tak výkonný hardware) a na závěr se
exportuje EDL (Edit Decision List) seznam popisující provedené střihy. EDL
seznam se potom přenese na střihový stroj nebo výkonnější pracovní stanici v
postprodukčním studiu, kde se rychle provede finální střih s originálními klipy.
Uživatelské rozhraní
Práce v Premiere je od prvního okamžiku příjemná a to jak pro začátečníky,
kterým nabízí intuitivní rozhraní, tak i pro profesionály, kteří ocení větší
přiblížení reálným střihovým pracovištím. Obrazovku lze přehledně uspořádat (na
přání to program udělá sám), její dominantou je trojice oken zobrazujících
seznam zdrojových klipů, časovou osu a náhledy (okno Monitor). K užitečným
změnám došlo v paletách, novinkou je paleta Navigator zobrazující zmenšené
rozmístění klipů, což se hodí u větších projektů, které nyní Premiere
podporuje. Hezké je, že při přesouvání oken i palet program sám nabízí vhodné
pozice, takže obrazovka může pořád vypadat úhledně a přehledně. Samozřejmostí
je podpora operace táhni a pusť, pomocí které lze přirozeně provádět většinu
úprav.
Uživatelské rozhraní všech produktů firmy Adobe se sjednocuje a přestože
Premiere patří přece jen do trochu jiné sorty programů než grafické aplikace
Photoshop, Illustrator a PageMaker, najdeme zde mnoho společných prvků. Se
stopami na časové ose se například pracuje podobně jako s vrstvami ve
Photoshopu, také je možné je skrýt. Program může používat zásuvné moduly s
filtry pro Photoshop a umí přímo načítat grafické soubory Photoshopu i
Illustratoru. Adobe hovoří o jednotném vzhledu a pocitu z aplikací, jehož
základní předností je možnost plynulého přechodu mezi různými programy a
používání stejných pracovních návyků.
8 1828 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.