Adobe se snaží integrovat klasické a webové publikování

Téměř všechny produkty společnosti Adobe se dočkaly nových verzí. Jako hlavní trend prezentovaný na pražské tiskov...


Téměř všechny produkty společnosti Adobe se dočkaly nových verzí. Jako hlavní
trend prezentovaný na pražské tiskové konferenci firmy se jeví snaha o
integraci jednotlivých aplikací a vytvoření řešení, které bude současně
použitelné jak v klasickém, tak i v internetovém publikování.
GoLive
Ve středu webového publikování stojí GoLive, dříve HTML editor oblíbený ve
světě Mac OS, který Adobe získala akvizicí původního výrobce. GoLive dnes
podporuje řadu pokročilých technologií (DHTML, JavaScript, ActiveX...), přičemž
příslušné komponenty se vkládají do stránky ve vizuálním režimu. Podporováno je
rovněž XML.
Kromě klasického editoru HTML se jako užitečná (a ne ve všech obdobných
produktech dostupná) funkce v GoLive jeví náhled na hierarchii jednotlivých
položek webové stránky. Jiné okno ukáže strukturu vazeb (odkud se ukazuje na
objekt a kam se odkazuje z objektu).
InDesign
Spíše několik střípků týkajících se programu směřujícího do oblasti klasického
DTP. Rozhraní je podobné hlavně Illustratoru. Cílem bylo přenést přímo do
tohoto nástroje maximum funkcí, aby se pro určité úpravy nemusela volat další
aplikace. InDesign podporuje např. vrstvy, stejně jako zvětšení až 4 000 %. K
dispozici má být české dělení a kontrola pravopisu, s plnou lokalizací
stávající verze se údajně nepočítá.
Další produkty
K dalším představovaným produktům patří Adobe Acrobat 4.0 a Photoshop ve verzi
5.5. Určitou perličkou v novém Photoshopu je sada "bezpečných" barev
("Web-safe"), tedy barev bezpečně zobrazitelných na webových stránkách.
Dialogové okno "Save for Web" také nabízí různé stupně komprese. V rámci rodiny
Photoshopu existuje i verze LE (Limited Edition), která je určena především pro
digitální zpracování fotografií.
Jednotné publikování
Cílem Adobe je nabídka publikačního řešení, které by bylo společné bez ohledu
na to, zda se jedná o přípravu klasické tištěné publikace nebo webové stránky.
Zákazníci by něco podobného jistě uvítali většina producentů médií se dnes
zabývá i elektronickým publikováním -, do tohoto stavu máme však dnes ještě
poměrně daleko. Na vině je především omezené množství formátů akceptovatelných
webovými prohlížeči, stejně jako fakt, že HTML ze své podstaty definuje spíše
významnost informace než její konkrétní (typo)grafické ztvárnění. Určitým
pomocníkem jsou zde produkty typu ImageReady či ImageStyler, které fungují v
rámci předpřípravy dat pro webové publikování (ImageReady umí např. automatické
rozřezání obrázku a složení do tabulky nebo javascriptové efekty typu
OnMouseOver/Out). Obdobou ImageReady pro tištěný výstup je produkt PressReady.
Co se týče otázky, zda webové produkty Adobe nejsou vzhledem k možnostem
současného HTML až příliš sofistikované: společnost se angažuje u konsorcia
W3C, kde předkládá návrhy rozšiřujících standardů (PGML, SVG). Podle dostupných
informací by standard pro webovou vektorovou grafiku mohl být schválen ještě
letos potrvá však samozřejmě ještě nějaký čas, než formát začnou podporovat
také prohlížeče.
(pah)
9 2644 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.