Adobe versus Macromedia

Adobe a Macromedia, dvě firmy, které si ostře konkurovaly ještě v době, kdy se obě zabývaly především grafickými p...


Adobe a Macromedia, dvě firmy, které si ostře konkurovaly ještě v době, kdy se
obě zabývaly především grafickými programy pro Macintoshe, nyní budou řešit své
spory u soudu.
Adobe tvrdí, že Macromedia porušila její patentované technologie, tzv. "tab
pallets" (palety
se složkami, v programech firmy Macromedia označované jako "pannels"). Jedná se
vlastně o způsob, kterým si uživatel grafického programu organizuje využívané
funkce. Adobe tvrdí, že má tuto technologii patentovanou od srpna roku 1996.
Adobe již dříve požadovala, aby Macromedia odstranila tuto funkci ze svého
grafického editoru FreeHand 7, který byl tehdy v betaverzi. Macrome-dia však
toto odmítla. Zástupci firmy Macromedia jsou přesvědčeni, že se jedná o obecnou
technologii a jako taková nemůže být předmětem patentové ochrany.
Častým řešením podobných sporů je závěr, kdy žalovaná strana, i když je třeba
přesvědčena o své pravdě, volí raději souhlas s placením nízkých licenčních
poplatků, než riskovat vleklé soudní řízení. Podle stávajících informací však
Adobe nenabízela firmě Macromedia licenci inkrimované technologie, ale žádala
odstranění příslušných funkcí z konkurenčních produktů.
Podobná "patentová" pře může žalující firmě komplikovat život, poněvadž hrozí,
že se setká s odporem uživatelů. Přílišná ochrana patentů není příliš
populární. Adobe zřídila k vysvětlení svého stanoviska webové stránky
http://www.adobefacts.com, kde na screenshotech prezentuje podobnost rozhraní u
programů Adobe Image Ready 2.0 a Macromedia Fireworks 3.0.(pah)
0 2296 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.