Advanced Messaging

Podívejme se nyní na další produkty firmy Lotus, které rozšiřují možnosti groupwarového systému Lotus Notes/Domino ...


Podívejme se nyní na další produkty firmy Lotus, které rozšiřují možnosti
groupwarového systému Lotus Notes/Domino v oblasti externí i interní
komunikace. Patří sem mj. nástroje Fax for Domino nebo "edvanced Messaging
Mobile & Wireless".
Fax for Domino R4 (FxD)
I přesto, že je již všeobecně rozšířené používání sítí LAN (WAN) i Internetu,
intranetů, příp. extranetů, je stále mnoho informací, které jsou šířeny formou
papírových dokumentů. Firma Lotus, ale i další firmy mají za to, že komunikační
technologie má hodnotu až v případě, že dokáže integrovat tyto papírové
dokumenty do komunikační infrastruktury. Uživatelé různých elektronických
systémů totiž chtějí zpracovávat papírové dokumenty interaktivně, tak jako
zpracovávají informace, které jsou jim přístupné už v elektronické podobě.
Za tímto účelem vznikl u firmy Lotus nástroj Fax for Domino (jeho předchůdce se
jmenoval Domino Fax Server). Tento produkt dovoluje začlenit papírové dokumenty
do elektronických informačních systémů jako obrázky, které lze transformovat do
jiných formátů.
Základní vlastnosti
Fax for Domino je poslední verzí Fax Serveru a uživatelům nabízí:
odesílání a příjem faxů přímo z jejich Notes klienta (poštovní schránky),
odesílání faxů z jakékoli aplikace pod Windows pomocí Print-to-Fax ovladače,
odesílání a příjem faxů pomocí webového prohlížeče, pokud je jejich poštovní
schránka na Domino Serveru.
Odesílání faxů je tak snadné, jako odeslání poštovních zpráv (e-mailů), stačí
pouze vytvořit novou zprávu a v políčku "To:" specifikovat příjemce, pak už
následuje jen příkaz "Send". Příjem faxů je také spojen s infrastrukturou
Notes/Domino a může zabezpečit příjem faxu až do příjemcovy poštovní schránky.
Příjem je rychlý a zcela zachovává soukromí.
Další vlastnosti
Mezi další vlastnosti produktu Fax for Domino patří:
podpora technologií pro automatické doručování příchozích faxů (DID, DTMF,
ISDN, CSID, fax port addressing),
manuální doručování příchozích faxů,
podpora mobilních klientů a jejich stylu práce,
možnost nastavit prioritu doručení pro odcházející faxy,
uživatelská možnost plánování odchodu vytvořených faxů,
podpora multinárodních znakových sad,
snadná instalace a administrace produktu.
Mezi důležité informace o tomto produktu patří i to, že je systém schopen
přenést faxem i připojené soubory těchto aplikací:
Lotus SmartSuite Millenium Edition (Word Pro, 1-2-3 a Freelance Graphics )
Microsoft Office 97 (Word, Excel a Powerpoint)
ASCII text, Rich text, PDF
a připojené soubory obsahující obrazovou informaci formátu TIFF, PCX, DCX, GIF,
JPEG, BMP.
Pokud ve své firmě používáte pro komunikaci, sdílení a zpracovávání informací
systém Lotus Notes (minimální požadavek je Lotus Domino Server 4.6.3a nebo
vyšší) a ještě nemáte řešenu otázku sdíleného a výkonného faxování, pak uvedený
produkt nelze než doporučit.
Mobile & Wireless Products
Počítače do ruky, osobní digitální asistenti (např. PalmPilot, Psion),
digitální telefony, pagery a další, se ukazují jako stále důležitější nástroje
pro obchodní, ale i osobní aktivity. S nárůstem počtu těchto zařízení mezi
uživateli přicházejí požadavky na přístup z těchto prostředků do databází Notes
a na synchronizaci informací mezi těmito zařízeními a Domino servery nebo Notes
klienty.
Firma Lotus (Lotus Mobile Communications Group), ale nejen ona, zde vyšla těmto
požadavkům vstříc a již dnes zvyšuje atraktivitu těchto mobilních zařízení díky
některým službám, které nabízí prostředí Notes/Domino.
Rozhodující funkce pro pokrytí požadavků klientů těchto zařízení (mobilního a
bezdrátového světa) jsou rozděleny do tří hlavních oblastí:
synchronizace dat (informací),
příjem a odesílání zpráv,
přístup k informacím.
Hlavní produkty
Mezi hlavní produkty firmy Lotus, které podporují výše uvedená zařízení patří:
EasySync for Notes (v2.1)
Tento produkt umožňuje uživatelům Notes provádět synchronizaci jejich poštovní
schránky (elektronických poštovních zpráv, informací v kalendáři, informací v
úkolovníku), deníku a adresní knihy s jejich PDA zařízením IBM WordPad nebo
3Com PalmPilot.
Produkt, který má obdobné funkce jako EasySync, je Psion InSync Pro, jenž
slouží k synchronizaci informací mezi databázemi Notes a zařízeními Psion serie
5, 3mx/3c/3a.
EasySync přináší uživatelům přístup do důležitých osobních informací, mezi
které patří:
e-mail (poštovní schránka) čtení, tvorba, postoupení a smazání zpráv, jejich
synchronizace;
kalendář (poštovní schránka) synchronizuje údaje v kalendáři, schůzky,
pozvánky, výročí, upozornění, celodenní akce;
úkoly synchronizuje seznam úkolů, jejich prioritu a datum ukončení;
adresní kniha synchronizuje všechny důležité informace z osobního záznamu
kontaktů v adresní knize;
deník synchronizuje všechny záznamy z této databáze.
Lotus Pager Gateway (v2.03)
Tento produkt dovoluje klientům Notes přímé posílání elektronických zpráv na
pagery a digitální telefony. Každý uživatel pageru (telefonu) si určuje jak,
kdy a kde přijme zprávy. Největší výhodou Pager Gateway 2.03 je možnost omezit
velikost přijímaných zpráv a tím ušetřit čas a peníze.
Wireless Domino Access (v1.01)
WDA je nejnovějším přírůstkem rodiny mobilních bezdrátových produktů a je
součástí balíku Pager Gateway. Umožňuje uživatelům Notes přistupovat na jejich
Domino server přímo z mobilního telefonu nebo PDA zařízení (3Com PalmPilot, IBM
WordPad) prostřednictvím bezdrátových sítí příslušných operátorů.

9 1058 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.