Agenti ve vašich službách

Svět už je takový. Informační perly se skrývají zahrabány v hromadách hlušiny. Chcete-li si udělat průzkum trhu, h...


Svět už je takový. Informační perly se skrývají zahrabány v hromadách hlušiny.
Chcete-li si udělat průzkum trhu, hledá-te myšlenky, s nimiž by se dalo uspět v
konkurenci, nebo podklady pro váš aktuální projekt, odstartujete hledání v
haldách informací. Přes zvýšenou inteligenci dnešních vyhledávacích agregátů
jste často zaplaveni chybnými odkazy a nefungujícími linky. Nemluvě o tom, že
odkazů je příliš mnoho na to, aby je prošel obyčejný smrtelník.
Efektivně využívat nekonečnou studnici on-line dat vyžaduje patřičné zkušenosti
a hlavně trpělivost. Výsledky přesto nejsou nijak omračující. Strategická
obchodní hodnota tohoto obrovského rezervoáru znalostí však vede společnosti k
tomu, aby hledaly nové technologie k "vytěžení" hodnotných informačních zdrojů.
Jak tedy nejlépe lokalizovat potřebné znalosti uschované v dokumentech,
databázích a e-mailech? Někteří odborníci nabízejí přitažlivé řešení tohoto
úkolu. Jsou jím inteligentní agenti.
Nejen agent 007
Stejně jako před časem umělá inteligence, stávají se nyní hitem sezony
inteligentní agenti. Explozivní růst přesně nezacílených a vzájemně spolu
nesouvisejících on-line dat pohání tvůrce technologií inteligentních agentů
směrem od abstraktních, neúplných technologií k smysluplným produktům
připraveným pro trh.
Téměř jakákoliv společnost, ať už poskytuje služby nebo vyrábí, může využít
technologie inteligentních agentů, aby jí pomohla využít interní datové
rezervoáry i externí datové zdroje.
Agenti na sebe berou různé formy. Lze však zobecnit, že se jedná o soběstačný
kus kódu, který dělá rozhodnutí bez lidského zásahu. Co je důležité, agent má
schopnost "učit se", to znamená, že se stává efektivnější tím, jak je užíván.
Například firma Daleco Resources užívá k filtrování informací získaných z
různých internetových zdrojů a podnikových Intranetů technologii agentů
společnosti WiseWire (http:/www. wiswwire.com). WiseWire používá ke zvýšení
přesnosti odezev na vyhledávání několika různých metod. Tak třeba se její
agenti učí tím, že vyhodnocují chování uživatele. Jejich hodnotící systém
sleduje globálně odezvy na hledání, zaznamená množství času, který uživatelé
strávili čtením těchto odezev a poznamená si, zda uživatelé žádali další nebo
podobné materiály. WiseWire nabízí tuto službu pro osobní použití volně. Ti,
kteří chtějí agentů využívat komerčně, musí počítat s cenou od 2 000 dolarů
měsíčně.
Agenti v boji
Zatímco určití agenti vám pomohou najít a interpretovat informace, jejich další
typy poslouží při distribuci informací. Inženýři z firmy Raytheon Systems
zkombinovali Javu, objekty a agenty a vyvinuli Tomahawk Cruise Missile MDS
(Mission Distribution System) pro americké námořnictvo. Ramin Akhbari, vedoucí
inženýr softwaru databází v kalifornském San José, je členem týmu, který
vytváří distribuční agenty pro produkt Voyager fir-my ObjectSpace nebo
"chytrého makléře" (ORB), který je součástí produktu Visual Cafe firmy Symantec.
Informace, které agenti pro US Navy distribuují a které ovlivňují, zahrnují
data o cíli cesty rakety, časy hoření raketových motorů, mapy terénu, nad nímž
raketa prolétá a další potřebná data. Jinými slovy, údaje, které musí sedět.
Již zmiňovaná firma ObjectSpace z Dallasu nabízí svou na ORB založenou
platformu Voyager vývojářům zdarma spolu s vývojovým jazykem Java JGL. Šéf
techniky firmy ObjectSpace Graham Glass věří, že agenti Voyageru zvýší časem
svou vrozenou inteligenci interakcemi s jinými agenty nebo s lidmi, kterým
slouží. "Existuje i myšlenka telefonních linek, na nichž poběží Java agenti
průzkumní agenti, kteří se budou klonovat, cestovat po linkách, sbírat
informace a pak se s nimi vrátí," říká Glass.
Podobné cíle sleduje i IBM se svými na Javě založenými technologiemi Aglet a
Ginko. Technologie Aglet umožňuje agentům pohybovat se a technologie Ginko jim
dovoluje učit se. Aglet a další produkty jako Agent Building Environment a
"rule-based inference engine" lze stáhnout z Webu IBM (http://www.net
working.ibm.com/iag/laghome.
html). Firma IBM prodává Ginko a jiné produkty s inteligentními agenty jako
součást programu Agent Custom Services.
I když Centrum IBM pokračuje ve výzkumu technologií kolem agentů a ve
vývojových aktivitách v tomto směru, dokončilo již prototyp agenta pro
průmyslovou výrobu a nyní ho testuje. Má jít o systém agentů, kteří dohlížejí
na dodávky, plán výroby a údržbu výrobních nástrojů a kteří také mají schopnost
automaticky tyto nástroje opravit.
Mimo užití v armádě nebo průmyslu dojde podle expertů časem k dominantní
implementaci inteligentních agentů i v dalších rozsáhlých segmentech trhu.
Automatizované vyhledávání informací
Vzrůstající popularita technologií pracovních skupin zjednodušuje spojení
kvalifikace a zkušeností zaměstnanců bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.
V prostředí, kde formát a jazyk dat jsou známé, tedy například v prostředí
Intranetu nebo Extranetu, mohou agenti efektivně založit kontextové vztahy, aby
automatizovali extrakci relevantních znalostí. Kromě zvýšené produktivity jako
důsledku přesnějších výsledků hledání však některé společnosti poměřují
návratnost vložených investic do technologie inteligentních agentů i celkovou
hodnotou nově získaných konkurenčních informací.
Společnosti stále hledají lepší cesty sdílení informací nacházejících se na
jejich na data bohatých Intranetech a Extranetech a směrují své požadavky
především na zlepšení vytěžovacích metod. Zisk ze zlepšeného získávání dat a
jejich sdílení by především měli mít vzdálení uživatelé, kteří potřebují výměnu
informací mezi sebou a s ústředím.
Nákupní agenti
Díky zvyšující se popularitě obchodování po Internetu se v budoucnu budou
množit rovněž nákupní agenti. Posílí totiž primární důvody, proč lidé nakupují
on-line. Tyto důvody zahrnují především širší výběr obchodníků a dostupnost
široké škály informací o produktech.
Místo aby se uživatelé brodili inzeráty vytvářenými vlastníky Webů nebo rostla
jejich netrpělivost vyvolaná klamnými výsledky hledání na dotazy zadané
vyhledávacím agregátům, zvolí mnoho spotřebitelů nákupního agenta. Spotřebitelé
budou tíhnout k těm místům na Internetu, která nabízejí nakupovací agenty.
Například akvizice Excite z konce minulého roku, firma Netbot a její
technologie chytrých agentů Jango by měla dále posílit úsilí Excite stát v
popředí trhu vyhledávacích agregátů.
Motivace Excitu k implementaci technologie agentů vyplývá z náhodného
dotazování 19 milionů lidí, kteří navštíví měsíčně jejich Web. Dotazování
ukázalo, že zákazníci chtějí větší pohodlí při on-line nákupech a pomoc při
třídění nabídky produktů. Objevily se psychologické překážky spojené s on-line
nákupem: strach ze špatného rozhodnutí při koupi. Zákazníci chtějí mít k
dispozici mnohem širší spektrum specifických informací o produktech, částečně i
kvůli nemožnosti vidět produkty a dotýkat se jich, jak je běžné v reálném světě.
S agenty opatrně
Zatím je technologie inteligentních agentů slibující úspory času a peněz spíše
ve stadiu dětské hry. Vývojáři i potenciální kupci jsou opatrní. Někteří si
ještě dobře pamatují velká očekávání vyvolaná barnumskou reklamou umělé
inteligence a jejich následná zklamání.
"Dnes je ve výzkumu technologie inteligentních agentů i v jejich osvojení
Evropa v předstihu před USA," říká Manny Aparacio z IBM. "Hlavní důvod je v
tom, že tu nebyla tak bombastická reklama spojená s možnostmi využití umělé
inteligence."
Ještě jedna událost však slouží jako varování před nekritickým optimismem.
Počátkem 90. let firma General Magic v kalifornském Sunnyvale začala s vývojem
technologie agentů. Její komunikační jazyk Telescript umožnil uživatelům
počítačů vysílat autonomní agenty, aby prohledávali rozsáhlé sítě a hledali v
nich specifické novinky a informace. Po dlouhých letech výzkumu uvolnila v roce
1995 firma General Magic tento jazyk pro trh. Naneštěstí Telescript neuspěl.
Nemohl překonat rostoucí popularitu Internetu a Javy. Po výměně managementu
firmy a propouštění ho General Magic definitivně opustila v loňském roce.
Telescript kdysi vyburcoval neobyčejný zájem o technologii inteligentních
agentů. Nyní díky globální interkonektivitě Internetu a obrovským rezervoárům
dat čekajících na své znovuobjevení je technologie inteligentních agentů znovu
na vzestupu.
8 0357 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.