Agregátoři: sběratelé a ochránci informací

DEFINICE Agregátoři jsou webové společnosti, které kombinují obsah nebo aplikace z několika on-line zdrojů. V posledn...


DEFINICE
Agregátoři jsou webové společnosti, které kombinují obsah nebo aplikace z
několika on-line zdrojů. V poslední době se objevila nová generace agregátorů,
kteří odprodávají směsice informací jiným webovým stránkám a také společnostem,
které provozují externí nebo intranetové webové stránky. Někteří analytici
nazývají tento zprostředkovaný prodej "syndikací".

Na základě teorie, že není možné mít příliš mnoho příliš dobrých věcí na jednom
místě, vznikla nová generace webových agregátorů, kteří kombinují obsah a
aplikace z mnoha zdrojů a od různých poskytovatelů služeb do jediného Webu.
Sebraná data a aplikace nabízejí k využití na webových stránkách zřízených
třetími stranami. Tím se odlišují od tradičních agregátorů (např. Yahoo), kteří
sbírají informace výlučně pro použití na svých vlastních stránkách. Noví
agregátoři nabízejí všechno zkonsolidovanými finančními informacemi počínaje a
obchodními aplikacemi pocházejícími od ASP konče. Různé druhy
Agregátory tedy můžeme rozdělit do dvou skupin: na zobrazovatele informací a na
jejich překupníky. Zobrazovatelé sbírají a zobrazují informace pocházející z
mnohačetných zdrojů. Tyto informace se mohou týkat nejrůznějších témat, jakými
jsou např. ježdění na skateboardu, různá řemesla nebo sporty provozované ženami
a dívkami. To je tradiční model, který využívá např. již výše zmíněná
společnost Yahoo.
Překupníci se vynořili v rolích agregátorů určitého typu: Sbírají obsahy nebo
aplikace a nabízejí je pro použití na webových stránkách, provozovaných jinými
firmami. V závislosti na tom, co je jejich předmětem zájmu, tito agregátoři
směrují své nabídky na konzumně orientované stránky a na společnosti, které
provozují externí webové stránky pro své zákazníky nebo intranetové stránky pro
své zaměstnance.
Např. firma Nortel Networks, zabývající se telekomunikačními zařízeními, kupuje
všeobecné zprávy a informace o oznamování nových produktů pro potřeby své
intranetové sítě od firmy iSyndicate, což je agregátor překupník ze San
Franciska.
"Agregace není nic nového, ale počet webových agregátorů neustále poroste,"
říká Kathleen Hallová, analytička firmy Giga Information Group z Massachusetts.
Dodává, že agregátoři jsou užiteční, protože široká paleta obsahu a aplikací,
které poskytují, často pomáhá udržet návštěvníky na stránce déle a povzbuzuje
je k opětovným návštěvám.
Kromě toho Hallová tvrdí, že "pracovat s agregátory je pro firmu snazší,
protože nemusí zařizovat licence (na obsah a aplikace) od dvaceti různých
subjektů."
Například Andrew Fritz, prezident firmy FringeGolf ze San Franciska, která
provozuje webovou stánku určenou mladým začínajícím hráčům golfu, zjistil, že
mohl kontrahovat sportovní zprávy a statistiky levněji a snáze prostřednictvím
firmy iSyndicate (tj. od agregátora), než kdyby kontaktoval jednotlivé
samostatné zdroje. Také podle něj hodně pomohl fakt, že se představitelé
iSyndicate uvolili hostit část licenčních materiálů na svém vlastním serveru.
Viceprezident pro marketing firmy iSyndicate Jeff Thomas říká, že agregátoři,
jako např. jeho vlastní firma, nemají zájem strhnout provoz na své vlastní
webové stránky. "Naše příjmy pramení z licenčních a jiných poplatků. Nám v
podstatě nezáleží na tom, jestli se na naši "x.com" stránku denně dívá milion
párů očí nebo ne."

Další služby
Jiným agregátorem/překupníkem je firma VerticalOne (nyní spojená s firmou
Yodlee) z Atlanty, která kupuje a opět odprodává agregovaná data mimo jiné
např. finanční informace ale nabízí i další on-line servis např. při placení
účtů nebo při vyplácení bonusů věrným zákazníkům (např. v rámci programů
frequent flyer) na spotřebitelsky orientovaných webových stránkách, jakými jsou
např. CNBC.com.
"Naše služby jsou takovým lepidlem, které způsobuje, že lidé mají více důvodů
na příslušných stránkách setrvat déle a navštěvovat je častěji," vysvětluje
Sandra Dunnová, viceprezidentka pro marketing firmy VerticalOne. Její firma
získává obecně zajímavé a také osobní informace napojováním se na servery
různých bank a dalších institucí, přičemž používá uživatelské identifikace a
hesla poskytnutá individuálními spotřebiteli.
Thomas tvrdí, že pro "dot-com" zákazníka nemusí být vždy levnější koupit si
obsah prostřednictvím agregátora, ale je to jednodušší, než kontaktovat několik
separátních zdrojů. Toto překupnictví obsahu za poplatek, které se někdy nazývá
syndikování, "se začíná vynořovat jako organizační princip veškerého
e-businessu," říká Thomas.
Daniel OBrien, analytik firmy Forrester Research z Massachusetts souhlasí s
názorem, že syndikování se na Webu brzy rozjede naplno. "Rozptýlení digitální
diváci a posluchači vytvoří potřebu vzniku "hypersyndikátorů" tj. firem, které
budou poskytovat na míru ušité balíky obsahu, aplikací a komerce," říká OBrien
a pokračuje: "Hypersyndikátoři budou efektivně spojovat poskytovatele a
distributory a změní tak celkovou ekonomiku distribuce obsahu."
Podle Victora Petriho, vedoucího Internetové divize firmy
PricewaterhouseCoopers v Bostonu, má agregace rovněž velký význam pro
obchodníky, kteří se snaží získat informace na Internetu. Ptá se: "Kolik
webových stránek chcete skutečně navštívit? Stránky potřebují nabídnout něco
víc než pouze svůj vzhled a základní službu. Stále více webových firem bude
muset konsolidovat svůj obsah a služby."
ASP agregátoři
William Sheehan, analytik z firmy Giga Information Group z Massachusetts tvrdí,
že ASP služby představují další krok v tom, jak agregovat on-line. Stránky,
jako je například Jamcracker.com (provozovaná firmou Jamcracker), agregují
aplikace, které zahrnují management vztahu se zákazníky a systémy řízení
lidských zdrojů.
ASP agregátoři zatím nejsou příliš četní, protože obchodní model poskytování
těchto služeb se teprve vytváří. Ale již existuje kolem deseti ASP agregátorů,
včetně Jamcracker.com z Kalifornie, které cílí na firmy, požadující široký
výběr ASP aplikací, které mohou agregátoři poskytnout. "ASP agregátoři by měli
zjednodušit proces volby aplikace a zároveň by měli poskytovat slevy cca 15 až
20 % ve srovnání s tím, co by požadovali poskytovatelé individuálních služeb,"
tvrdí Sheehan.
"Agregace na Webu by mohla být zpomalena nízkou poptávkou spotřebitelů," obává
se Avivah Litanová, analytička z GartnerGroup. Říká, že např. počet zákazníků,
kteří využívali loni webové stránky s agregovanými informacemi, nepřekročil
zřejmě 1 milion.
Technologie již existuje, ale uživatelská poptávka zatím není dostatečná.
Uvidíme, jestli se situace letos zlepší.
0 2745 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.