Agresivní vpád do aplikační Evropy

Prakticky všechny subjekty zainteresované na akvizici dánského výrobce aplikací Navision Microsoftem si nastalou situaci...


Prakticky všechny subjekty zainteresované na akvizici dánského výrobce aplikací
Navision Microsoftem si nastalou situaci pochvalují kupec, koupený i akcionáři,
kterým se zdá nabídnutá cena za akcii atraktivní. O něco těžší život ovšem
nastane aplikačním partnerům Microsoftu kteří vidí, že jejich technologický
partner to myslí s ERP (Enterprice Resource Planning) systémy pro malé a
střední firmy skutečně vážně i v Evropě.
Zřejmě větším překvapením než současná akvizice byl nákup podobného výrobce ve
Spojených státech firmy Great Plains v prosinci roku 2000 za 1,1 miliardy
dolarů. Stal se totiž nejdůležitějším produktovým zvratem v historii Microsoftu
od roku 1995. Do té doby totiž tento softwarový obr profitoval především z
nástrojů "osobní produktivity" čili MS Office a operační platformy Windows. K
tomu pak vytvářelo množství partnerů své konkrétní aplikace. Tímto krokem se
ale Microsoft rázem začal profilovat jako firma, která kromě platformy dodá i
"firemní logiku". Sice už i před tím provozoval portál MSN MoneyCentral a
dodával malý účetní software Microsoft Money, ale zmíněným krokem vstoupil do
úplně nové oblasti. V ní se s dodávkami technologií a jejich podporou pojí i
velké množství konzultačních služeb. Podnikovou aplikaci totiž nelze dodat v
krabici. Zmíněná akvizice ale nechala Evropu a zejména Českou republiku poměrně
chladnou. Jednalo se především o severoamerický trh u nás měl Great Plains
jenom pár instalací. Ovšem v případě Navisionu se zásadně mění pohled a také
postoj konkurentů. Zmíněný výrobce má totiž u nás velmi silnou pozici a okolo
500 instalací, což v této oblasti není vůbec malé číslo. Hrozba i pro větší
Celá transakce má hodnotu 1,3 miliardy dolarů a jde o jednu z největších
akvizic amerického softwarového giganta. Díky tomu se stává vedoucím hráčem na
světovém trhu aplikací pro malé a střední podniky. Kromě tuzemských dodavatelů
se mají na pozoru i hráči o kategorii výše SAP a Oracle. Zakázky pro středně
velké podniky jsou pro ně sice okrajovější, ale i tak jim v takových výběrových
řízeních bude dělat potíže významnější konkurent.
Již delší dobu bylo pro Microsoft nezbytně nutné hledat možné zdroje budoucích
příjmů. Svět podnikových aplikací je právě jedním z nich. Růst desktopových
aplikací totiž v březnu dosáhl ročního růstu pouhých 1,2 %, zatímco segment,
kde operovali Great Plains a Navision, rostl neustále každým rokem asi o 15 %.
"Dnešní oznámení spojuje dvě silné společnosti (Great Plains a Navision)," řekl
novinářům 7. května 2002 Jesper Balser, jeden ze dvou CEO Navisionu. Obě
společnosti se totiž příznivě geograficky doplňují. Great Plains má většinu
obratu ze Severní Ameriky a Navision z Evropy. Obě mají rovněž stejný způsob
dodávek svých produktů přes VAR (Value Added Reseller) partnery.
Lars Schwaner, analytik z IDC v Kodani, říká: "Microsoft v podnikových
aplikacích není tradičně silný. Akvizice ukazuje, že to s touto oblastí myslí
skutečně vážně." Finále bude v srpnu
Předsednictvo doporučilo převzetí schválit i akcionářům. Mezi důvody jsou ty,
že Microsoft do produktů Navisionu investuje další prostředky, rozšíří prodej a
podpoří marketing i vývoj.
Na dotazy ohledně možných problémů se současnými partnerskými firmami
odpovídají Jesper Balser a Doug Burgum (prezident Microsoft Great Plains)
jednohlasně: "Očekávali bychom, že existující partnerství budou pokračovat i
nadále a budou se rozvíjet. Budeme jak spolupracovat, tak si konkurovat. To je
to samé jako například IBM a SAP."
"Současní zákazníci Navisionu žádné zásadní změny nepocítí, pouze se vývoj v
Dánsku urychlí," říká Cees Poortman, výkonný ředitel Navisionu v Nizozemí, a
dodává: "Zvýší se také rychlost dodávky společně s dalšími produkty Microsoftu.
Navíc již nyní Navision pracuje na produktech pro platformu .Net."
Ukončení celé transakce je plánováno na srpen, kdy také budou zveřejněny další
podrobnosti ohledně budoucnosti aplikačních produktů Microsoftu. Již nyní se
ale Jesper Balser vyslovil v tom smyslu, že sice proběhne produktové
repozicování, ale nabídka aplikační řady Navisionu přetrvá.
Stručné hodnocení akvizice podává Lars Schwaner: "Microsoft získává velmi
zajímavý přístup na rostoucí evropský trh, zatímco Navision bude mít přístup k
silné značce, silnému marketingovému stroji, rozhodující technologii a
kapitálu. Akvizice také zesílí konkurenční boj na evropském trhu."

Peníze až v první řadě
Microsoft nabídl 300 dánských korun (37 dolarů) na jednu akcii v hotovosti nebo
výměnou, což je mj. o 36,7 % více, než byla poslední cena akcií před oznámením.
Akcionáři, kteří reprezentují 60,05 % hlasovacích práv a podílu ve firmě,
převzetí odsouhlasili.
Navision se stane součástí divize Microsoft Business Solutions s hlavním sídlem
ve Vedbaeku v Dánsku. Tím pádem vznikne největší vývojářské centrum Microsoftu
mimo Spojené státy a rovněž hlavní centrum pro dodávky v Evropě, na Středním
východě a v Africe. A jak to bude s lidmi? Oba ředitelé Navisionu, Jesper
Balser a Preben Damgaard, zaujmou nové pozice v dánské divizi. Balser bude
ředitelem pro globální strategii a Damgaard ředitelem pro operace v regionu
EMEA. Microsoft rovněž nehodlá nijak propouštět a využije všech 1 200
zaměstnanců
Navisionu.

Budoucí příjmy MS
V dodávkách aplikací tedy vidí Microsoft svůj budoucí zlatý důl. Díky nim totiž
může mnohem účinněji prosazovat svoji platformu .Net a servery, které do ní
spadají. Podnikové systémy pro obchod a ekonomiku však nejsou jediným směrem,
ve kterém Microsoft vidí svoje šance. Produkt MS Project, který byl dlouho
známý jako "pouhý" desktopový nástroj, se totiž mění ve velký balík pro
plánování a management podnikových projektů. Celá rodina Project produktů bude
samozřejmě svázána s MS Office XP, ale co je důležitější má centralizovanou
alokaci podnikových zdrojů a monitorovací funkce, které umožňují management
celého portfolia různých podnikových projektů. Jak říká produktový manažer
Charles Zaragoza: "MS Project vyrostl a je připraven pro podnikové nasazení."
Středem dění se stane Microsoft Project Server 2002 a umožní podnikovým
manažerům centralizovat projektová i osobní data do jednoho místa a sdílet je
navzájem mezi ostatními projekty. Denis Byron, viceprezident oddělení ERP z
IDC, říká: "Microsoft stupňuje konkurenci s hlavními ERP hráči na trhu.
Oznámení o nové rodině produktů Project jenom logicky ukazuje, že kromě
vlastních aplikací pro byznys bude mít i nadstavbové podnikové aplikace."
Přesto soudí, že softwarový obr rozhodně nepůjde přímo proti největším hráčům,
ale bude nejvýznamnějším konkurentem v kategorii středních podniků.

MS nástroje pro nadstavby
Microsoft nebude dodávat jenom přímé aplikace, ale také nástroje pro tvorbu
nadstaveb. Tak jako má většina ERP systémů své nástroje pro zákaznickou
konfiguraci či přímo vývoj nadstaveb, bude mít i budoucí ERP řešení od
Microsoftu své. Jedním z nástrojů se stane SQL Server Accelerator for Business
Intelligence. Měl by sloužit pro vývoj analytických aplikací. Podle Dona
Petersena, produkt manažera MS SQL Serveru, ušetří znovuvytváření takových
infrastruktur, jako jsou databáze pro každou novou aplikaci apod. Nástroj bude
generovat automaticky kód pro nízkoúrovňové funkce a vývojářům umožní věnovat
se jenom dolaďování aplikace podle zákaznických potřeb. Zde Microsoft pamatuje
na své partnery, protože pro ně bude zmíněný server zdarma. Cílem totiž je
pomoci ještě více rozšířit trh pro vlastní SQL Server.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.