Airbus a Svatá rodina

Co mají společného nedávno představené největší civilní dopravní letadlo na světě Airbus A380 a slavná barcelons...


Co mají společného nedávno představené největší civilní dopravní letadlo na
světě Airbus A380 a slavná barcelonská katedrála Sagrada Familia? Kromě nemalé
dávky inženýrské invence konstruktérů a architektů je to i využití softwaru PLM
(Product Lifecycle Management), určeného pro správu životních cyklů produktů.

V případě výše uvedených děl jde konkrétně o software z rodiny CAD systémů
Catia od společností Dassault Systems (zajišťuje vývoj) a IBM (stará se o
marketing). Podívejme se na oba zajímavé projekty blíže. Na vývoji interiéru
letounu Airbusu A380 se podílí společnost Inter-Informatics se sídlem v Praze,
která k této činnosti využívá PLM řešení Catia V4 a Catia V5. Podle ředitele
firmy Jiřího Poláčka pracuje na zakázkách pro Airbus a jeho dodavatele více než
120 lidí, kterým výše zmiňované řešení výrazně usnadňuje společnou správu a
vzájemnou výměnu dat. Tato prestižní zakázka není pro Inter-Informatics první
svého druhu. Česká firma pracuje pro společnost Airbus a její dodavatele již od
roku 2000. Výsledkem práce českých inženýrů jsou tak i jednotlivé zákaznické
varianty interiéru pasažérské kabiny letadel Airbus A330/340 určených pro
mezikontinentální lety. Pokud jde o stále rozestavěnou katedrálu Sagrada
Familia, s jejíž výstavbou započal Antoni Gaudí již v roce 1822, Catia V5 zde
pomáhá současným stavitelům realizovat řadu Gaudího architektonických modelů.
Konkrétně jde například o propojení konstrukčního softwaru s obráběcími stroji,
které se používají při zpracování žuly z místního lomu. Nová aplikace založená
na systému Catia V5 vytvořená společností Gedas umožňuje přímo konvertovat
virtuální modely na skutečné kamenné prototypy, čímž odpadá řada mezikroků a je
dosahováno vyšší přesnosti. A jak dlouho tedy ještě bude dostavba katedrály
trvat? Odpověď na tuto otázku je ve hvězdách stejně jako samotný termín
kolaudace. Podle hlavního architekta Jordiho Armengola však před staviteli
stále zůstává spousta výzev v podobě Gaudího návrhů například konstrukce kříže,
který má být umístěn na vrcholku katedrály. Potrvá pravděpodobně ještě nejméně
dalších 20 let, než se výstavba dostane do této fáze, mezitím však jistě budou
k dispozici vyspělejší technologie, které pomohou zmíněný problém vyřešit. Na
oblast správy dat v rámci životního cyklu produktů zaměřila svou pozornost také
společnost Autodesk, která ohlásila akvizici významného evropského hráče v této
oblasti, společnosti Compass. Získané know-how chce Autodesk využít při dalším
vývoji vlastního řešení správy dat Autodesk Productstream. Účelem řešení
Autodesku pro správu dat, tvořeného produkty Vault, Productstream, Streamline a
souborovým formátem WMF, je zvyšovat praktickou hodnotu vlastního návrhářského
softwaru a zajistit zákazníkům kontrolu nad důležitými návrhovými daty v
průběhu celého životního cyklu produktů. Uživatelé by přitom měli mít možnost
postupně přidávat jednotlivé komponenty tempem, které odpovídá jejich potřebám.
S postupující globalizací ekonomiky se v současnosti PLM nástroje stávají
nepostradatelné nejen pro takové projekty, jako je Airbus A380, ale i pro malé
a středně velké lokální firmy. Těm dávají možnost zapojit se do větších
dodavatelských řetězců a efektivně těžit z rozvoje globálního trhu. Je proto
potřeba mít tento software na zřeteli nejen při obdivování dokonalosti hi-tech
produktů, ale i při případných úvahách o modernizaci podnikové informatiky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.