Ajax podnikům přináší příležitosti i problémy

Chcete měnit obsah svých webových stránek bez nutnosti zdlouhavého znovunačítání? V současné době firmy čím d...


Chcete měnit obsah svých webových stránek bez nutnosti zdlouhavého
znovunačítání?

V současné době firmy čím dál více zvažují úlohu technologií Ajax v podnikání.
Průmysloví experti tvrdí, že v podnikové sféře místo pro Ajax dozajista
existuje, ale je třeba tyto technologie rozumně zhodnotit a implementovat.
Podle viceprezidenta společnosti Gartner Joa Skorupy je prvním krokem k úspěchu
podnikového Ajaxu sestavení špičkového týmu webových vývojářů spolu s experty
na bezpečnost, design databáze, administraci serverů, desktopů a také sítí.
Vývojáři by měli navrhnout Ajax aplikace tak, aby se vyvarovali problémů s
vysokým počtem TCP připojení v jeden moment, stejně tak jako vyrovnali s
důsledkem neustálých reloadů obsahů na serveru. Skorupa dále dodává, že
adekvátní testování je doslova nezbytností. Ajax není jen tak ledajakou
technologií, která má za následek rozvoj aplikací s lepší a rychlejší
funkčností než typické HTML stránky. Mezi jeden z jeho nejzajímavějších rysů
patří fakt, že nevyžaduje instalaci jakýchkoli plug-inů či dalších kódů do
uživatelských počítačů. Průzkumy Forrester dokonce uvádějí, že na 93 procent
majoritní on-line populace bude těžit z internetových stránek využívajících
výhod technologií Ajax či z aplikací postavených na této technologii, a to bez
jakékoli změny v nastavení jejich prohlížeče.
Místo použití dobře známého modelu zadání stránky/obnovení stránky obnovují
Ajax aplikace pouze určité části stránky, kde došlo ke změně. Také využívají
uživatelské PC a webový prohlížeč k tomu, aby zde zrealizovaly úlohy, které
jsou obvykle zpracovávány na serveru. Uživatel může například uspořádat a
editovat data z tabulek bez toho, aby došlo k zaslání či přijetí dat ze
serveru.

Využití v podnicích
Mezi společnosti využívající technologií Ajax patří například Google. Jeho
aplikace Google Maps zasílá prohlížeči data XML, což uživatelům umožňuje
rotovat zeměkoulí a přibližovat si vybraná místa na mapě s jednoduchostí
podobnou desktopové aplikaci. Také aplikace Google Suggest využívá JavaScriptu.
Nabízí uživateli návrhy pro vyhledávání, mezitím co píše dotaz do okna
vyhledávače. Firma Google sice využila opravdu masivním způsobem technologie
Ajax, přesto nebyla první ani poslední v této oblasti. Také vyhledávací engine
A9.com od Amazonu již Ajax používá, podobně jako web pro sdílení fotografií
Flickr. Společnosti mají v úmyslu včlenit technologie Ajax do zcela nových, ale
i existujících programů. Jako příklad uveďme renovaci jakékoli webové aplikace,
kde by díky využití Ajaxu docházelo k přidávání aktualit v reálném čase, jakými
jsou například zůstatky bankovních účtů. Tedy místo toho, aby se uživatel
dožadoval informace, byla by aplikace navržena tak, aby ji automaticky každých
15 sekund ze serveru získala či aktualizovala pouhým přejetím kurzoru myši.
Přesto není vždy jednoduché propojit Ajax elementy s existující webovou
aplikací. Záleží totiž na tom, jak je propletena aplikační logika a prezentační
vrstva. Pokud jsou v rozporu, měl by vývojář pozměnit pouze minimální část kódu
existující aplikace.
Podle Teda Farrella, šéfa vývoje aplikací z firmy Oracle, je dalším faktorem,
kterým Ajax zaujal podniky, to, že umožňuje přesunout již existující aplikace
typu klient-server na web. Společnosti tak mohou napodobovat funkce, vzhled i
pocit aplikace typu klient-server, což je něco, co nebylo se základními
vývojářskými nástroji pro web možné, přičemž zároveň mají správní a
administrační výhody webové aplikace.

Nutnost vhodného designu
Mezi klíčové vlastnosti aplikací Ajax patří jejich schopnost redukovat zatížení
sítě v porovnání s původními webovými aplikacemi.
David Boloker, šéf technologií v IBM, se shoduje se Skorupou na tom, že
aplikace Ajax mají zřejmý potenciál dosáhnout snížení zatížení serveru a naopak
zvýšení počtu procesů na straně uživatele v případě, že budou naprogramovány
správně.
Takto dobře zrealizovaná práce by pak prý vedla ke zlepšení citlivosti, protože
další aktualizace by probíhali na obrazovce bez neustálého zasílání a přijímání
informací, a tím zatěžování serveru.
Přestože aplikace Ajax mají mnoho výhod, existují také určitá negativa tohoto
souboru technologií. Představme si případ, kdy se na obrazovce nachází deset
začleněných odkazů. Pomocí technologií Ajax se pak spustí všech deset a
informace jsou stahovány ještě předtím, než si je uživatel vůbec vyžádá, což
může způsobit velké navýšení zatížení sítě. V současné době s technologiemi
Ajax experimentuje mnoho firem v malém měřítku, což je dle slov expertů správná
cesta jak začít. Dokud však ale společnosti nezačnou přemýšlet strategicky o
tom, jak správně využívat tyto technologie a jejich výhody, nemohou očekávat
nějaký zázrak jen proto, že na webu spustí svou neúplnou a nepropracovanou
verzi Ajax aplikace. Z aktualit ještě zmiňme nedávnou schůzi členů uskupení
OpenAjax, kteří představili svůj záměr definovat přesně to, co Ajax vlastně
znamená, a také dosáhnout všeobecné shody v oblasti programovacích modelů, jež
by vedla k lepší součinnosti jeho nástrojů. K této tématice se vyjádřil také
šéf společnosti Zimbo Scott Dietzen, který zdůraznil právě potřebu jasně
definovat Ajax a ujasnit si náplň mise skupiny OpenAjax. Jeho přáním je plná
podpora a vylepšování dosavadních designových vzorů Ajaxu, platformových
technologií a také prohlížečů.


Ajax
Ajax je zkratkou pro Asynchronous JavaScript and XML a patří v současnosti mezi
poměrně populární soubor technologií, které jsou určeny pro vývoj
interaktivních webových aplikací. Tyto aplikace jsou vyvíjeny s využitím
technologií jakými jsou HTML (či XHTML) a CSS pro prezentaci informací, DOM
(Document Object Model) a JavaScript pro zobrazování a dynamické změny
prezentovaných informací, a také XMLHttpRequest pro asynchronní výměnu dat s
webovým serverem (obvykle je užíván formát XML, ačkoliv je možné použít
libovolný jiný formát včetně HTML, prostého textu, JSON či EBML).
Zmíněné technologie mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání.
Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější
prostředí, ale vyžadují použití moderních webových prohlížečů. Aplikace
využívající Ajax používají jako platformu pro svůj běh tyto webové prohlížeče:
Mozilla Firefox, SeaMonkey, Microsoft Internet Explorer, Opera, Konqueror a
Safari.
Uveďme si praktický příklad využití Ajaxu. Na stránce se nalézá nějaká
dynamická komponenta, například anketa nebo diskuse. Existuje několik způsobů
jak přistoupit k jejímu zpracování. Tradiční a nevýhodné řešení spočívá v tom,
že akce je realizována běžným odkazem nebo formulářem a po jejím provedení se
nahraje celá stránka znovu. Výsledkem je však pomalost a pracnost vracení
stránky na místo, které bylo zobrazeno před provedením akce. Pokud však
využijeme skriptování u klienta (např. pomocí objektu XMLHttpRequest nemusí být
nutně součástí Ajaxu), lze dosáhnout největšího uživatelského požitku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.