Akcelerace CIFS klíčem k WAFS

Díky konkurenčnímu boji bude implementace služeb typu WAFS daleko snadnější. Protokoly sedmé, tedy aplikační vrstvy...


Díky konkurenčnímu boji bude implementace služeb typu WAFS daleko snadnější.

Protokoly sedmé, tedy aplikační vrstvy vyžadují podle odborníků až absurdní
počet obousměrných výměn dat pro vykonání jediné úlohy. Tato upovídanost prý
dosahuje vrcholu, když uživatelé zobrazují data ze síťových disků přes sítě WAN
s použitím protokolu CIFS (Common Internet File System). Protokoly CIFS a MAPI
(Mail Application Programming Interface) byly totiž podobně jako TCP navrženy
zejména pro fungování v sítích LAN, nikoliv WAN.

Nabídka roste
Začíná se ale blýskat na lepší časy. Velcí výrobci akceleračních systémů totiž
stále častěji přistupují v plnohodnotné podpoře protokolu CIFS uvnitř svých
zařízení. Například společnost F5 Networks koncem tohoto února představila pro
svá zařízení, která optimalizují provoz přes sítě WAN, softwarový upgrade, jenž
podporu pro akceleraci protokolu CIFS už zahrnuje. Nové funkce by měly podle
výrobce výrazně snížit latenci, se kterou se uživatelé setkávají při přenosu
souborů uložených v prostředí Windows, přičemž rychlost přenosu uvedených
souborů by v některých případech mohla stoupnout třikrát, nebo dokonce až
čtyřikrát.
Nově koncipovaná zařízení firmy F5 nesou označení WANJet a do portfolia
mateřské firmy se dostala prostřednictvím nedávné akvizice firmy Swan Labs.
F5 Networks je ale jen jednou z firem, které se akcelerací protokolu CIFS přes
sítě WAN zabývají. Například společnost Riverbed Technology nabízí podle mnoha
analytiků momentálně nejpropracovanější zařízení tohoto typu. Vedle ní ale v
posledních měsících začínají pronikat do tohoto segmentu i velká jména z
oblasti tradičních síťových technologií, jako je například Cisco Systems nebo
Juniper Networks (obě tuto funkcionalitu do svého portfolia získaly nedávnými
akvizicemi menších hráčů). Dalšími firmami, které v poslední době do svých
akceleračních řešení zahrnuly podporu pro protokol CIFS, jsou mimo jiné
společnosti Orbital Data či Expand Networks.

Snadnější WAFS
Podle analytiků se díky větší podpoře protokolu CIFS rozšiřuje i seznam firem,
které jsou schopny uživatelům nabídnout jednoduché řešení typu WAFS (Wide-Area
File Services). To umožňuje nahradit ve vzdálených pobočkách nebo kancelářích
souborové servery (uživatelé pak přistupují přímo k souborům uchovaným
například v datovém centru organizace) a také dovoluje zálohovat data tak, jak
to v některých případech vyžadují legislativní předpisy.
Například firma Navio Systems, což je organizace nabízející systémy pro
digitální správu autorských práv, hodlá v nejbližší době uvést do provozu dvě
zařízení WANJet 4.0 v Evropě a Asii, kde by měly plně nahradit tamější
souborové servery. Jak uvádějí představitelé uvedené firmy, novinka jim umožní
nejen odstranit existenci více serverů v rámci jedné korporátní sítě, ale
rovněž snížit čas potřebný na zálohování zdrojů ze současných tří dnů na
pouhých pět hodin.

Optimistický Gartner
Podle Joa Skorupy, analytika společnosti Gartner, představuje CIFS protokol s
velkou režií v mnoha případech se prý lze setkat v jednom okamžiku se stovkami
různých jím iniciovaných transakcí. V případě lokální sítě přitom tato
transakce může trvat jen milisekundu, zatímco v případě rozlehlých sítí je
možné se setkat i s dobou převyšující dvě desetiny sekundy. Skorupa je
přesvědčen, že mnohé společnosti dříve nebo později na architekturu WAFS
přejdou, čímž zcela eliminují potřebu instalovat ve svých vzdálených pobočkách
souborové servery. V některých organizacích může jít dokonce až o tisíce
zrušených systémů a jejich nahrazení výše zmiňovanými akceleračními produkty.
"V budoucnu se s implementacemi těchto zařízení setkáme ve velmi hojné míře,"
tvrdí Skorupa. Skorupa ale také dodává, že IT manažeři budou muset ještě před
tím, než takto koncipované systémy akcelerace WAN provozu do svých sítí
zahrnou, provést řadu testů. Jakmile je totiž do svých sítí nainstalují, bude
na nich činnost organizace z velké míry záviset. "Jakmile některý z nich selže,
je dobré předem znát, jaký vliv to bude na firmu mít a jaké kroky je třeba
učinit pro eliminaci tohoto nepříznivého stavu".

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.