Aktualizace stránek snadno a rychle

Nový program společnosti Macromedia navrací vládu nad úpravami webového obsahu do rukou obyčejných smrtelníků. Contr...


Nový program společnosti Macromedia navrací vládu nad úpravami webového obsahu
do rukou obyčejných smrtelníků. Contribute nabízí dostatek možností pro správu
obsahu firemních webových stránek, a díky tomu uvolňuje ruce vývojářům, je
zárukou zachování integrity webových stránek a klidného spánku jejich správců.
Správa, údržba a aktualizace obsahu webových stránek představuje dřinu, která
nabývá tisíce podob. Na jednu stranu je vývojářský tým, jehož prvotním úkolem
by měla být tvorba nových prvků a funkcí pro webové stránky, často nucen trávit
spoustu času revizemi jejich obsahu a záplatováním, a suplovat tak práci
poskytovatele obsahu stránky.
Na druhé straně barikády stojí poskytovatelé obsahu, kteří vyžadují pravidelné
a včasné aktualizace, avšak obvykle postrádají potřebné technické dovednosti
nebo nemají k dispozici vhodné nástroje. Nemohou tedy změny provádět, aniž by
narušili programovou a vizuální integritu stránek. Proto bývají weboví vývojáři
nuceni vytvářet obsah a tvůrcům obsahu se dostává do rukou nekontrolovaný
přístup k webovým souborům. Následky takového zmatení rolí mohou být
katastrofální a drahé. Může docházet k prodlením při zveřejňování časově
citlivých informací, na veřejnost mohou proniknout zkreslené informace,
realizace důležitých projektů se může zpozdit, čímž ve výsledku trpí firemní
značka.
Hlavní cíl implementace mnohdy drahého a složitého systému pro správu obsahu je
jasný: Zajistit, aby poskytovatelé obsahu mohli na webových stránkách
publikovat nezávisle na webových vývojářích a bez obav, že naruší integritu
stránek.

Na scénu přichází...
Společnost Macromedia řeší zmíněné dilema pomocí svého produktu Contribute, což
je nový klientský nástroj pro správu obsahu webových stránek a pro publikaci
dokumentů ve formátu HTML. Řešení Contribute má podobu samostatné aplikace
(nemá žádnou serverovou část), díky níž mohou obyčejní smrtelníci aktualizovat
obsah webových stránek včetně textu, grafiky a tabulek, a to bez znalosti
jazyka HTML.
Contribute využívá stejný autorizační nástroj jako software Macromedia
Dreamweaver MX. Přestože tento nástroj spolupracuje jak s programem Microsoft
FrontPage, tak i se stránkami napsanými "natvrdo", s výhodou jej lze využívat
právě ve spojení s nástrojem společnosti Macromedia určeným pro tvorbu webových
stránek. Uživatelé produktů Contribute a Dreamweaver MX mohou využívat stejný
systém tvorby a správy verzí a těžit ze shodných funkcí pro správu stránek.
Jako příklad lze uvést přístupové klíče (connection keys), které mohou správci
implementovat s cílem si ke stránkám usnadnit přístup. Poté co je systém klíčů
instalován na počítači přispěvatele webové stránky, může uživatel aktualizovat
stávající obsah a publikovat nové věci v závislosti na tom, jaká má od správce
přidělena přístupová práva.
Z čistě provozně-obchodního pohledu spočívá síla produktu Contribute v jeho
schopnosti integrace s nejrozšířenějšími platformami pro tvorbu webových
stránek a správy velkých skupin uživatelů. Bohužel Contribute postrádá možnosti
pro znázornění pracovních procesů, které lze nalézt u mnoha systémů pro správu
webového obsahu postavených na základech databáze. Jako příklad lze uvést
možnost uživatele nebo správce zjistit, ve které fázi schvalovacího procesu se
nachází určitý soubor. Hodnocení závažnosti tohoto opomenutí značně závisí na
organizaci firmy a na dělbě práce. Vycházíme-li z předpokladu, že je v zájmu
poskytovatele obsahu vytvářet a aktualizovat obsah v pevně daném časovém
schématu, můžeme konstatovat, že Contribute dokáže splnit nároky mnohých
velkých firem. Avšak v případech, kdy soubory s obsahem musejí před svým
zveřejněním putovat několika odděleními a nad jejich poutí má za úkol bdít
jedna zodpovědná osoba, mohou chybějící možnosti sledování pracovních procesů
vyřadit Contribute z další soutěže.

Instalace a správa
Požadavky programu Contribute na systém jsou rozumné. Postačí 300MHz procesor
Pentium II, 64 MB RAM, 40 MB na pevném disku a jako prohlížeč Netscape
Navigator nebo Internet Explorer verze 5.0 nebo vyšší. Instalaci a konfiguraci
spojení FTP jsme na našem testovacím počítači zvládli za necelých deset minut.
Jestliže již máte zkušenost s jinými nástroji Macromedie, nebude vám poměrně
intuitivní uživatelské rozhraní činit větší potíže. Kvalita uživatelské
příručky je nadprůměrná a návody ke konkrétním činnostem jsou dobře
organizovány, kvalitně sepsány a skutečně ku pomoci. Lze očekávat, že
společnost Macromedia bude mít základní úkony, jakými jsou vytváření webových
stránek, import, export a základní funkce pro editaci vybroušeny k dokonalosti.
Contribute v tomto ohledu rozhodně nezklamal. Proto jsme naši pozornost
zaměřili především na možnosti správy a výčet důležitých vlastností.
Díky přítomné konzoli mohou správci stránek rychle implementovat potřebné
nastavení všem uživatelům najednou například počet povolených rollbacků či
vymezení pravidel ve smyslu, kteří uživatelé a které uživatelské skupiny mají
oprávnění k určitým změnám na stránkách. Během konfigurace skupinových
oprávnění mohou správci definovat parametry pro mazání a úpravy souborů, a
nastavit omezení pro tvorbu a úpravy stránek, šablon, obrázků a volby fontů.
(Skupiny lze rovněž duplikovat.) Uživatelé se do skupiny přidávají tak, že se
jim zašle klíč, který zajistí automatickou konfiguraci připojení k produktu
Contribute a začlení je do specifikované skupiny oprávnění.
Možnosti nastavení oprávnění jsou poměrně bohaté. Například zatímco jednomu
uživateli lze přidělit všechna oprávnění ke všem prvkům stránky, jimiž jsou
text, obrázky a šablony, jiný uživatel smí upravovat pouze text v souborech
nebo adresářích určených správcem. Ten také může skupině přidělit práva pro
vytváření nových stránek, šablon a pro formátování textu. Systém oprávnění u
Contribute není sice natolik "podrobný", aby správce mohl dovolit uživateli
například upravovat pouze jediný obrázek na jediné stránce, k dispozici je však
například omezení na maximální velikost publikovaných obrázků. Správci dále
mohou omezit práva uživatele upravovat texty. Z jejich pohledu je rozumné
rozdělit jednotlivé uživatele do skupin s různými oprávněními, které odpovídají
jejich zařazení do jednotlivých oddělení firmy nebo do úrovní podle
zodpovědnosti. V případě potřeby je také možné vytvořit skupinu s jediným
uživatelem.

Jako špion
Contribute disponuje systémem pro sledování stavu souborů a jejich uzamykání.
Díky němu dokáže zabránit provádění úprav na souborech, které jsou již
editovány někým jiným. Je-li to ovšem nutné, lze tento zámek překonat a soubory
smazat. K tomu však uživatel musí disponovat dostatečnou úrovní oprávnění.
Potěšilo nás, že se v rámci procesu revizí stránek prostřednictvím elektronické
pošty Contribute využívá pro posílání zpráv s webovým odkazem standardního
poštovního klienta. Kromě toho může uživatel na nástrojové liště sledovat, jaká
je odezva na jeho požadavky. Kolega provádějící revizi může však poslat zpět
pouze návrh stránky opatřený vlastními komentáři (opět elektronickou poštou),
úpravy tedy na stránkách nemůže provádět přímo. Jde o poměrně šikovnou metodu
provádění úprav v situacích, kdy nemusí konečnou podobu stránky schvalovat
příliš mnoho lidí anebo když se nepředpokládá, že jednotliví pisatelé
připomínek budou vyžadovat hodně změn.
Správa obsahu byla dlouhou dobu černou můrou tisíců firem a oddělení
zabývajících se komunikací s okolním světem a vývojem obsahu webových stránek.
Řešení Contribute jim přináší klidnější spánek. Se svou cenou 3 990 Kč za
licenci jistě stojí tato volba za vážnou úvahu, a to zejména v případě, kdy
bude využíván ve spolupráci s vývojářským nástrojem Dreamweaver MX.

Macromedia Contribute
+jednoduchá implementace, snadné používání, vynikající možnosti editace
webových stránek, přesvědčivé funkce pro správu
-možnosti sledování pracovních procesů
Prodejce: Digital Media; www.macromedia.cz
Platformy: Windows NT/98 SE/Me/2000/XP
Cena (bez DPH): 3 990 Kč za licenci

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.