Aktuální sloupek

Na titulní straně jste si mohli přečíst zprávu o celosvětové uživatelské konferenci, pořádané firmou Bentley ve


Na titulní straně jste si mohli přečíst zprávu o celosvětové uživatelské
konferenci, pořádané firmou Bentley ve švýcarském Luzernu. Většina přednášek se
zde ať už prvoplánově, nebo jaksi na pozadí točila kolem dvou pojmů
prostorových databází a Internetu.
O těchto pojmech určitě všichni v nejbližší době nejen hodně uslyšíme, ale také
budeme na obrazovkách svých počítačů stále častěji vídat výsledky vzešlé z
jejich spojení. Jde svým způsobem o další etapu revoluce, kterou způsobily
počítače v inženýrských disciplínách. Inženýr totiž přestává být pouze
konstruktérem a autorem projektové dokumentace, ale jeho práce se díky přímému
propojení konstrukčních programů a běžných databází stává datovou základnou pro
řadu dalších procesů od správy objektů (facility management), přes řízení
výroby, finanční systémy a logistiku, až po řízení řetězce dodavatelů.
Dodavatelům inženýrského softwaru se v tomto směru otevírá zcela nové a dosud
neorané pole působnosti. Není to však jen příležitost, ale také výzva kdo
nedokáže nabídnout inženýrský systém dostatečně pružný a otevřený směrem k
databázovému světu, těžko na trhu obstojí.
Druhý pohled očima účastníků konference, tentokráte více zaměřený na její
ústřední téma geoinženýrství, směřuje k Internetu, respektive intranetu a
extranetu. Mapa je totiž jedním z nejpřirozenějších uživatelských rozhraní v
řadě aplikací. Problémem map je samozřejmě jejich grafická náročnost a s tím
spojená velikost. Až se však internetové technologie vyrovnají s problémem
šířky pásma způsobem, umožňujícím masové nasazení, bude pohled na mapu nesoucí
nejrůznější data patřit k nejrozšířenějším výjevům na obrazovkách počítačů,
notebooků, palmtopů i dalších specializovaných zařízení. Klíčovou roli
spojovacího prvku mezi jednotlivými technologiemi přitom sehraje jazyk Java.
Kromě soukromých firem se výše zmíněný vývoj v geoinženýrství a inženýrských
disciplínách vůbec týká také státní správy a komunálních institucí. I když
stoprocentní kompatibility může být v tržním prostředí dosaženo jen stěží, a z
hlediska konkurence a jejích vlivů na nabídku je to určitě dobře, úkolem
státního aparátu je v současné době formulování požadavků a obecných směrnic
pro tuto oblast. I tudy totiž vede naše cesta do Evropy.
9 0528 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.