Alfou i omegou úspěchu je týmová práce

Od roku 1992 působí na českém trhu firma Scala. Nejnovější verze jejího informačního systému Scala 5 přináší kl...


Od roku 1992 působí na českém trhu firma Scala. Nejnovější verze jejího
informačního systému Scala 5 přináší klientům řadu vylepšení, ať už jde o
vyřešení problému roku 2000 či přechodu na euro. S ředitelem Scaly ČR ing.
Radkem Jordákem jsme si ovšem povídali zdaleka nejen o tomto produktu.
Jaká je vlastně historie Scaly?
Naše firma je součástí velkého seskupení Scala Business Solution, které má
centrálu v Holandsku. Nebylo tomu tak vždy. Je to původem švédská firma, jejíž
zakladatel Per Olof Myren v polovině sedmdesátých let vyvinul produkt Scala,
který firmě dal jméno. Na mezinárodním poli firma působí od počátku osmdesátých
let. Nejdříve ve skandinávských zemích, později v západní Evropě a USA.
Strategické rozhodnutí věnovat se tzv. rozvojovým trhům padlo koncem
osmdesátých let a týkalo se jak zemí střední a východní Evropy, tak oblasti
Dálného východu. Pozornost je však věnována i zemím Latinské Ameriky a v
posledních letech také Africe a Blízkému východu.
Kolik má vaše firma poboček?
V současnosti 63. Scala má
celosvětovou organizační strukturu se třemi organizačními huby. První hub tvoří
Evropa, Afrika a Střední a Blízký východ, druhý hub pokrývá oblast Asie a
Austrálie a třetí Ameriky.
V ČR jsme zahajovali ještě v rámci Československa v roce 1992 jako druhá
pobočka Scaly v regionu, první bylo Maďarsko.
Scala vyvíjí, vyrábí a neustále vylepšuje jediný produkt Scala. Poslední verze
nese číslo 5. Jak byste ho představil?
Je to informační systém, který zákazníkům umožňuje zpracovávat datovou
základnu, která je vytvářena na nižších úrovních firmy do takové podoby, aby
management mohl kvalifikovaně rozhodovat o budoucích aktivitách firmy. Systém
nabízí managementu firem moderní přístup k informacím nejen z hlediska
uživatelského sběru dat pro potřeby statutárních výstupů, ale zejména z
hlediska rozhodovacího. Náš produkt hovoří více jazyky a je tedy schopen
nasazení v různých ekonomikách v současné době má Scala 30 jazykových mutací.
Je to systém víceměnový, který splňuje nejen lokální účetní standardy, ale i
standardy US GAAP a pochopitelně také konverzi mezi nimi. Jako jeden z mála je
schopen se vypořádat i s hyperinflačními trendy některých ekonomik. Nabízí
plnou parametrizovatelnost, která odráží specifika české legislativy a zároveň
nabízí možnost přiblížit se ke standardům EU.
Systém je plně integrovaný a současně dostatečně otevřený tak, aby byl schopen
komunikovat i s jinými aplikacemi, které hodlá klient zachovat.
Kolik máte v České republice klientů?
Asi 180. Zhruba 80 % klientely stále tvoří firmy, které mají zahraniční
investory, nebo jsou dceřinými společnostmi zahraničních firem nebo mají
výrazné zahraniční obchodní aktivity. Důvodem je už zmíněná schopnost systému
pracovat v nejrůznějších ekonomikách. Doufáme, že procento českých firem bude
vzrůstat se zprůhledněním privatizačního procesu ve chvíli, kdy převládnou
vlastníci, kteří se budou věnovat rozvoji svých firem investováním do moderních
technologií s cílem zvýšit konkurenceschopnost a zefektivnit rozhodovací
proces. Pak řada podniků, které ještě dnes používají technologie z konce
osmdesátých let, bude přecházet na moderní integrované systémy. Myslím, že
jedním z momentů, které tento proces urychlí, bude i problém přechodu na rok
2000. My jsme s novou verzí, která tento problém řeší, přišli v dostatečném
časovém předstihu, tak abychom stihli stávající klientskou bázi vybavit novou
verzí do poloviny roku 1999. Taková je celosvětová politika firmy.
Scala se výrazně orientovala na spolupráci s Microsoftem, v oblasti Evropy byla
spolu se SAP a JD Edwards vybrána jako primární nezávislý vendor v oblasti
aplikací na bázi produktů Microsoftu.
Co je základem přístupu Scaly k zákazníkovi?
Etablovat se na trhu je jedna věc. Pro nás je však maximálně důležitá podpora
klienta, snaha ukázat mu náš produkt jako nástroj, který v sobě skrývá obrovské
možnosti. Z druhé strany i pro nás je důležité vybudovat si klientské
prostředí, které bude využívat náš produkt. Jsme si vědomi toho, že v
osmdesátých letech tady vznikla řada produktů, které byly psány jednotlivým
podnikům na míru, ovšem pro úplně
jiné ekonomické prostředí. Služby klientům proto rozšiřujeme
nejen na kvalitní analytickou
část, kde zpracováváme stávající stav IT v podniku, ale i na konzultace s
představiteli managementu o tom, jak by měl jejich informační systém vypadat,
co od něj očekávají.
Snažíme se zefektivnit i proces implementace. Celosvětově jsme zavedli
metodologii Signature, která tento proces pro řídicí pracovníky zprůhlední tak,
aby věděli, v jakém stadiu se jednotlivé části projektu nacházejí a neměli
pocit, že jim peníze mizí pod rukama v nějaké černé díře.
Třetí oblast, které se věnujeme, je postimplementační podpora klienta. Velkou
pozornost věnujeme také školení klientů. Existuje stálé školicí středisko,
které se v současnosti transformuje v tzv. Scala Academii. Ta bude mít novou
koncepci, která se soustředí nejen na produkt samotný, ale bude také vést
špičkové pracovníky k efektivnějšímu využívání našeho produktu.
Scala hodně spolupracuje s auditorskými firmami...
Ano. Máme v ČR podepsanou řadu dohod, např. s firmami Deloitte & Touche,
Coopers & Lybrand, a dalšími, které budou klientovi zárukou jednak kvality
produktu, ale i toho, že implementace proběhne v souladu s implementační
metodologií Signature. Spolupracujeme i s velkými hardwarovými firmami, z nichž
mnohé si už dnes uvědomují, že s "železem" musí nabídnout i dostatečně
sofistikovanou podnikovou aplikaci, aby vyhověly požadavkům zákazníka. Některé
z velkých hardwarových firem samy interně používají software Scala, konkrétně
třeba firma Dell.
Kdo jsou vaši zákazníci?
Nejdůležitější vertikální trhy v ČR jsou v současné době telekomunikace a
farmacie. Tam máme dost výsadní postavení. Náš produkt nám však umožňuje
zaměřit se i do výrobní oblasti tady máme více klientů než všechny ostatní naše
pobočky ve střední a východní Evropě dohromady. Velké perspektivy vidíme v
oblasti firem, které se zabývají zakázkovou činností, které mají výrazné
servisní zaměření. Již nyní obsluhujeme takové giganty, jako je Electrolux.
Další oblast, která nás zajímá, kde má Scala celosvětově rozsáhlé aktivity, je
oblast hotelových služeb. Scala má vyvinutý speciální subsystém nazvaný Scala
Hospitality a ten je postupně nasazován v takových řetězcích, jako je Sheraton
či MÖvenpick.
Ve střední Evropě má Scala hodně silnou pozici, že?
Jak již jsem řekl, Scala je původně švédská firma. Postupně začaly vznikat
nezávislé pobočky Scaly v jednotlivých zemích. Ve střední Evropě se vytvořilo
seskupení Scala ECE (Eastern and Central Europe), které sdružovalo pobočky
prakticky ve všech postkomunistických zemích. Začala se rozvíjet spolupráce se
Scalou v Turecku, Řecku i se Scalou Blízký východ. Opačným směrem šla mateřská
firma ve Švédsku. Pod hlavičkou Scala International začala sdružovat pobočky v
západní Evropě a logickým vyústěním bylo posléze vytvoření jednotné celosvětové
organizační struktury. V polovině minulého roku tedy Scala International
fúzovala se Scalou ECE, což bylo zpočátku špatně interpretováno, jakoby dravá
východoevropská pobočka pozřela svého tvůrce. Tak to ale nebylo. Je pravda, že
Scala ECE byla velice úspěšná a Scala v této oblasti získala velice dominantní
postavení mluvím především o zcela dominantním postavení v Rusku a Polsku.
Účelem této fúze však bylo zefektivnit distribuci produktu, zefektivnit
marketingové aktivity a zejména zefektivnit vývoj systému.
Pro centrálu bylo zvoleno Holandsko, střediska jednotlivých hubů jsou v
Budapešti, v USA a v Singapuru.
Kde má Scala vývojová centra?
Jsou čtyři dvě ve Švédsku, po jednom v Moskvě a Budapešti. Testovací centrum
máme v Indii. Naším cílem je dnes cesta od nezávislých partnerů k jednotné
organizaci, která podporuje jednotný produkt na celém světě. Tak zní požadavek
našich klientů ne desítky produktů modifikovaných pro různé trhy, ale jeden
produkt schopný nasazení v jakékoliv zemi. To je, myslím, specifikum naší firmy
to, že si uvědomujeme celosvětovou ekonomickou globalizaci a z ní vyplývající
požadavky na globalizaci našeho produktu.
Jaké nároky kladete na své spolupracovníky?
Veliké. Já se snažím v naší firmě využít lidí, kteří mají zkušenosti a skloubit
jejich schopnosti s elánem a znalostmi nastupující generace. Oni se pak
navzájem kultivují. Alfou a omegou úspěchu firmy je podle mě týmová práce a
proto si vybírám lidi, kteří jsou této týmové práce schopni, ale kteří zároveň
přinášejí něco nového, svého, něco, co kolektivu ještě chybí.
Děkuji vám za rozhovor.
8 0494 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.