Algoritmus pro tyrannosaura

David Haussler z University of California v Santa Cruz zkonstruoval algoritmus, který umožňuje modelovat evoluci genomu a z...


David Haussler z University of California v Santa Cruz zkonstruoval algoritmus,
který umožňuje modelovat evoluci genomu a z genetických sekvencí současných
živočichů generovat odpovídající sekvence jejich dávných předků.
Popsaný algoritmus spadá do oblasti označované jako výpočetní genomika
(computational genomics).
Zajímavé je zařadit nově objevený postup do širších souvislostí. Diváci filmu
Jurský park mohli snadno propadnout mylnému dojmu, že izolace dinosauří DNA a
následná rekonstrukce druhohorních plazů nebude v dohledné době ničím
výjimečným. Většina vědců však nepovažuje za reálné, aby se DNA uchovala po
dobu delší než přibližně 50 000 roků.
DNA vymřelých druhů bychom však dnes už nemuseli jen šťastnou náhodou najít,
ale mohli bychom ji (alespoň přibližně) zrekonstruovat výpočtem.
Hausslerův tým aplikoval prozatím svůj algoritmus na úsek genomu devatenácti
moderních savců (úsek obsahoval deset genů) a pokusil se z nich vypočítat
odpovídající sekvence jejich předka, který žil před zhruba 70 miliony roků a
podobal se dnešním rejskům.
Když pak zpětně porovnali vypočítanou sekvenci DNA dávného předka placentálních
savců s odpovídající DNA člověka a myši, zjistili například, že člověk pozměnil
tuto dědičnou informaci jen z 11 %, zatímco myši a potkani ji změnili bezmála
ze 40 %. Zřejmě se na tom podílí kratší generační interval myši od dob
společného předka stihly více generací, a měly proto více příležitostí pozměnit
náhodnými mutacemi svoji dědičnou informaci.
Samozřejmě, že k tyrannosaurovi z filmu Jurský park je stále ještě dost daleko.
Druhohorní dinosauři dnes nemají žádné přímé potomky, pouze z jedné jejich
větve pocházejí současní ptáci. Představa, že bychom tímto způsobem mohli
oživovat vyhynulé druhy, je však každopádně fascinující.
Podrobnosti o práci Davida Hausslera lze najít např. na stránce
www.hhmi.org/research/investigators/haussler.html.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.