Algoritmy a agenti

"Berušky, andělé a stroje" je název nově vyšlé knihy zabývající se problematikou umělé inteligence a umělého ži...


"Berušky, andělé a stroje" je název nově vyšlé knihy zabývající se
problematikou umělé inteligence a umělého života.
Jedná se o jakýsi záznam dialogu/sporu, který mezi sebou vedli Anton Markoš
(teoretický biolog, v CW 28/2003 s ním na podobné téma vyšel rozhovor týkající
se vztahu mezi digitálními a analogovými strukturami) a Jozef Kelemen (profesor
informatiky na opavské Slezské univerzitě; v Computerworldu se v nejbližší
chystáme publikovat jeho stať o jednom ze zakladatelů celého oboru umělé
inteligence Marvinu Minském). Knihu vydalo nakladatelství Dokořán.
Názory obou diskutujících se značně odlišují, po celou knihu se hádají o to,
nakolik mají živé bytosti charakter strojů, nakolik je lidské myšlení
algoritmické, nakolik můžeme software v podobě genomu pokládat za nezávislý na
konkrétním hardwaru (tělo). Markoš jako biolog vcelku logicky hájí spíše
výjimečnost biologických soustav a vidí úsilí svých oponentů značně skepticky.
Debata samozřejmě nemůže minout takové otázky, jako je možnost implementovat
lidskou mysl do nějakého jiného systému můžeme se třeba stát "čistým
světlem" (viz andělé v názvu publikace), nebo se jedná o bláznivou myšlenku
patřící leda tak do literatury sci-fi? Text také nastiňuje možnost, že
informatika a kybernetika jsou lépe vybaveny k vysvětlení "fenoménu živého" než
současná biologie.
Od popisů skromných počátků umělého života (různé jednoduché mechanismy)
nakonec autoři docházejí ke koncepci agentů, které už na rozdíl od současných
programů můžeme pokládat za živé, či dokonce za inteligentní systémy a je téměř
lhostejno, zda půjde o bytost výlučně softwarovou nebo o nějakého robota.
Otázkou samozřejmě zůstává, jak takové agenty vytvořit, zda se nám to podaří
například nějakou evoluční výpočetní technikou...
Zbývá jen upozornit, že ač jde o knihu populární, text přece jenom vyžaduje
určité povědomí o biologii, filozofii, či dějinách vědy. Naopak kritika
vizionářů typu Minského je zbytečně tvrdá. Zájemce o exaktnější výklad problému
umělé inteligence lze odkázat spíše na několikadílnou řadu učebnic vydávaných
nakladatelstvím Academia.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.