Allplan číslo 15

Přední stavařský software ALLPLAN přichází s novou verzí nesoucí označení 15. Firma Nemetschek, která je tvůrcem ...


Přední stavařský software ALLPLAN přichází s novou verzí nesoucí označení 15.
Firma Nemetschek, která je tvůrcem tohoto softwaru, nabízí právě
prostřednictvím ALLPLANu komplexní řešení stavebního designu a konstrukce.
ALLPLAN nabízí řadu vlastností, které ulehčují práci přímo na obrazovce.
Navrhování v prostoru je stejně snadné jako plošné kreslení a navíc existující
2D výkresy lze kdykoliv převést do třetího rozměru. Novinkou je funkce 3D
Preview.
Objektově orientované menu není sice v tomto SW žádnou novinkou, ale
absolvovalo další vývojový krok. Chceme-li například modifikovat stavební
prvky, lze to provést přes kontextové menu v jedné a téže zadávací masce. Při
této volbě jsou automaticky rozpoznány rozměry a veškeré vlastnosti prvku.
Rovněž jednoduché změny barvy nebo tloušťky čar je nyní možno provést přímo
prostřednictvím COM.
V oblasti vizualizace umožňuje ALLPLAN zadat v půdorysu dráhu kamery, na
základě které pak lze pomocí otáčení, přesunu, mazání nebo vložení kamerových
vstupů vytvářet velmi rychle filmy, dovolující budovu vystavit rozdílným
slunečním podmínkám nebo provést výpočty zastínění. Novinkou je, že lze přímo v
masce a bez opuštění programu současně zhotovit AVI filmy, které jsou pak ihned
k dispozici pro prezentační účely.
Nezbytnou součást projektu je i výkaz výměr. ALLPLAN provádí vyhodnocení z
hlediska množství a výměr průběžně, bez nutnosti zapínat a vypínat odpovídající
folie na obrazovce. Další novinkou je možnost jednoduše kopírovat a přesunovat
obsah folií se zobrazením zdrojového a cílového souboru. 9 1018 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.