ALM pro VS 2005

30 tisÝc operßtor¨ Genesys 7.2, novou verzi softwarovÚ sady pro kontaktnÝ centra, uvedla na trh spoleŔnost Genesys. Ta ...


30 tisÝc operßtor¨
Genesys 7.2, novou verzi softwarovÚ sady pro kontaktnÝ centra, uvedla na trh
spoleŔnost Genesys. Ta je vzhledem k potřebßm nový vznikajÝcÝch IP kontaktnÝch
center mnohem lÚpe Ükßlovatelnß a takÚ disponuje vyÜÜÝm stupným zabezpeŔenÝ.
DÝky vyu×itÝ protokol¨ IP a SIP m¨×e Genesys 7.2 podporovat a× 30 tisÝc
operßtor¨ najednou. Novinkou je i nßstroj Business Process Routing, kterř
napomßhß integraci kontaktnÝch center a podnikovÚ komunikace za pou×itÝ
jednotnÚho prostředÝ pro smýrovßnÝ a řazenÝ zßkaznickřch interakcÝ.
Snadno na grafy
SpoleŔnost Progress Software zahßjila prodej produktu Apama Dashboard Studio,
co× je prostředÝ pro nßvrh a provoz řÝdicÝch panel¨ urŔenřch pro monitorovßnÝ
podnikovřch aktivit BAM (Business Activity Monitoring). Software je urŔen pro
platformu Apama Event Stream Processing, kterß slou×Ý pro sledovßnÝ a analřzu
zpracovßnÝ toku udßlostÝ o vizualizaci v reßlnÚm Ŕase. Dashboard Studio
zahrnuje nßvrhßřskÚ a provoznÝ prostředÝ se Üirokou Ükßlou vizußlnÝch objekt¨.
Distribuce tiskßren
SpoleŔnost AT Computers oznßmila, ×e se stala distributorem tiskßren IBM pro
Českou republiku. AT Computers rozÜÝřÝ svÚ portfolio o tiskßrny urŔenÚ zejmÚna
pro firemnÝ zßkaznÝky poŔÝnaje stolnÝmi laserovřmi tiskßrnami Infoprint přes
sÝŁovß multifunkŔnÝ zařÝzenÝ a× po pr¨myslovß zařÝzenÝ urŔenß pro tisk Ŕßrovřch
kˇd¨. (pal) 6 1036

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.