AlphaCAM pracuje pod Windows

Systém pro programování NC strojů AlphaCAM přichází z Velké Británie. Jedná se o produkt firmy Licom Systems Ltd. z ...


Systém pro programování NC strojů AlphaCAM přichází z Velké Británie. Jedná se
o produkt firmy Licom Systems Ltd. z Coventry. Jedná se o modulární systém,
plně lokalizovaný do češtiny, určený pro programování strojů pracujících pod
Windows 95 a Windows NT.
Systém je modulární, přičemž k dispozici jsou modul 2D a 3D frézování, modul
soustružení, modul laser/plamen/plazma/ vodní paprsek, modul drátořez, modul
prostřihování a AlphaEDITOR. Veškerý software je v českém jazyce, včetně
manuálu a souborů nápovědy. Podívejme se nyní na jednotlivé moduly podrobněji.
2D a 3D frézování
Program AlphaCAM je silný v obrábění kontury a kapes s neomezeným počtem
ostrovů. Nástroje a dráhy nástrojů jsou zobrazovány dynamicky ve všech oknech,
rychlost zobrazení nástrojů je možno kontrolovat včetně rozložení obrábění do
jednotlivých kroků se zobrazováním aktuálních hodnot XYZSF.
Obrobená součást může být zobrazena jako plný model z jakéhokoliv pohledu,
včetně realistického zobrazení provedeného obrobení a nástrojů. Obrobkem lze
vést řezy. 3D XYZ CMM data mohou sloužit v libovolném formátu pro vytvoření
plochy.
Frézování dřeva a 3D gravírování
Jakýkoliv tvar může být digitalizován jakýmkoliv typem tabletu nebo digitizéru.
Pravé 3D gravírování uměleckých tvarů nebo textu je jednoduché, rychlé a
perfektní. Text, který má být narýsován, vyříznut nebo gravírován, může být
vytvořen fontem True Type, nebo jiným fontem podle volby uživatele.
Tvorba 3D ploch
Povrchy typu NURBS nebo komplexní 3D BSPLINE mohou být vytvářeny přímo v
prostředí AlphaCAM, nebo mohou být importovány z jakéhokoliv CAD systému
formátem DXF, IGES, VDA-FS pro následné obrobení ve 3 až 5 osách.
Soustružení
Vloženy jsou všechny druhy 2osých operací a cyklů pro obrábění na čele, podélné
obrábění, drážkování, závitování atd. Uživatelsky definovatelné nástroje jsou
při obrábění součásti dynamicky zobrazovány. Případné kolize a nekorektní
posuvy jsou kontrolovány. Advanced AlphaCAM pro soustružení obsahuje osy C a Y
spolu s možnou synchronizací dvou nezávislých hlav.
Laser/plamen/plazma/vodní paprsek
AlphaCAM obsahuje všechny moduly, potřebné pro tvorbu kontury tvaru. Nájezd a
odjezd nástroje je automaticky upraven tak, aby nedošlo k poškození kontury
tvaru.
Drátořez
Plně podporováno je řezání ve 2 osách se stanovením řezného úhlu a 4osé řezání.
Bloky pro jednotlivé řezy jsou v případě, že zadaná úloha přesahuje možnosti
jednoho řezu, automaticky vypočítány. Body pro kontrolu v 4osém obrábění jsou
snadno definovatelné.
Prostřihování
Prostřihování/vysekávání/vybrání jsou operace, které jsou realizovány nástroji
a používají se při nich zásobníky, definované uživatelem. Mohou být vysekávány
celé díly, nebo prostřihovány kontury, prováděny jednotlivé zdvihy a jednotlivé
nástroje mohou být přiděleny automaticky odpovídajícím operacím.
AlphaEDITOR
Kromě normálních funkcí editoru, jako hledání, záměna, přečíslování řádek
programu atd., je vybaven nastavitelným rozhraním RS232 pro přímý přenos
programu ze stroje nebo na stroj.
Editor může být použit pro účely řízení výroby, k tisku výpisu operací, kde
jsou dostupné informace o operacích, použitých nástrojích a času, potřebné pro
jejich realizaci. Tento výpis je generován ve všech druzích systému AlphaCAM.
(jam)
8 2015 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.