Alternativa k serverům Windows NT/2000

Linux předznamenává snahu uniknout ze spárů Microsoftu. Hlavními důvody, pro které IT oddělení řady podniků stále...


Linux předznamenává snahu uniknout ze spárů Microsoftu. Hlavními důvody, pro
které IT oddělení řady podniků stále častěji zvažují použití freewarového
operačního systému i na důležitých úsecích podnikové administrativy, jsou:
nízké náklady, velká stabilita, snadná správa a především nezávislost na
dodavateli.
"Linux vykročil z univerzitního gheta do komerční sféry," charakterizuje dnešní
statut tohoto freewarového operačního systému Wilfried Platten, mluvčí
Informixu. Linux, operační systém Fina Linuse Torvaldse, který byl ještě před
několika lety považován za hackerský systém pro studenty se zálibou v
experimentování, se stává vážným nebezpečím pro monopol Microsoftu na poli
operačních systémů. Tak to aspoň vidí Informix a na Linux už portoval svou
databázi Informix SE.
Také Microsoft sleduje s nedůvěrou, jak se Linux začíná šířit. "Microsoft má
strach z Linuxu," píše řada počítačových periodik a ne bez důvodu. Už v
minulých letech začaly brát Linux na zřetel např. společnosti Software AG (pro
svoji databázi "Adabas D"), Corel (pro grafickou aplikaci "Corel Draw") nebo
hamburská divize Staru (pro svůj stále populárnější "Star Office").
K hlavnímu úspěchu pak Linuxu pomohly společnosti Sybase, Informix, Oracle a
zcela nedávno i IBM tím, že jej zahrnuly mezi platformy pro své hlavní
databáze. Vrcholem je pak poměrně nedávné oznámení Intelu a Netscapu, že se
stávají podílníky firmy hlavního distributora Linuxu Red Hat Software.
Zájem o linuxový software neustále roste. "Během dvou týdnů jsme zaregistrovali
více než 20 000 stažení Oraclu 8 pro Linux," bilancuje Erwin Mertens, vedoucí
produktového marketingu firmy Oracle. Stejně pozitivní je předběžná bilance
mnichovského konkurenta, firmy Informix: do konce listopadu 1998 si Informix SE
stáhlo přes 4 500 zájemců. "Uživatelé poznávají, že tento operační systém
spolehlivě běží, zatímco Windows NT se dvakrát denně zhroutí," vysvětluje
Platten, jehož firma právě přišla na trh s linuxovou verzí databáze "Dynamic
Server".
Stejný názor má i Michael Jordan, tiskový mluvčí düsseldorfské pobočky Sybase:
"Linux má dnes asi 7 milionů uživatelů." Tento dodavatel databázových systémů z
Porýní umístil u zákazníků přes firmu Caldera, distributora Linuxu, na 2 000
balíků databáze "Adaptive Server Enterprise for Linux". Jako poslední se do
seznamu dodavatelů komerčních databází na platformě Linuxu zapsala IBM se svou
"DB2 UDB 5.2". Nezvyklá jednota dodavatelů v segmentu, v němž je obvyklý tvrdý
zápas o podíl na trhu.
Linuxové databáze
Také vlastnosti linuxových databází se liší jen velmi málo: všechny verze
nabízejí obvyklé unixové vlastnosti jako zamykání po řádcích, dynamické změny
velikosti databáze, podporu paralelních dotazů, jakož i zálohování a obnovování
za běžného chodu databáze.
Průzkumy trhu odhadují, že celosvětově asi 7 až 11 procent síťových počítačů
používá Linux. Podle prognózy IDC se tempo růstu podílu tohoto systému v tomto
roce ještě zvýší.
Nasazení v praxi
Zajímavá je v tomto ohledu situace u našeho západního souseda. Německé koncerny
stále více oceňují tohoto konkurenta Windows NT. Zatímco např. Mercedes Benz
používá mezi asi 70 systémy na úseku vývoje a přípravy výroby Linux jen
sporadicky, v družstevním podniku Büroring Haan má tento produkt na úseku
nákupu, marketingu a odbytu již poměrně významnou, i když ne rozhodující roli.
"Neumím si představit, že bychom vyměnili naše linuxové servery za Windows NT,"
konstatuje Kai Ricken, správce výpočetní techniky ve sdružení 387 odborných
obchodů a 355 smluvních dodavatelů. Toto konzorcium používá Linux jako webový,
DNS a DHCP-server.
Zcela upustit od Windows 98 a Windows 95 však Büroring nechce: "Máme celkem 3
linuxové servery a jeden unixový server na platformě Sun Solaris, na nichž běží
naše vnitropodnikové aplikace." Oproti komerčním databázím pak Büroring
upřednostňuje tak jako u operačního systému freewarovou databázi zvanou "My
SQL", jejíž zdrojový kód je volně dostupný.
Ricken uvádí dva důvody, proč místo Windows NT používá Linux: "Za 79 marek
dostanu kompletní operační systém, který obsahuje vše, co potřebuji. Navíc, u
Windows NT jsme zcela odkázáni na jednoho výrobce, zatímco u Linuxu mám k
dispozici celou obec vývojářů, kteří eventuální problém rychle vyřeší."
Zatím opatrně
Podobně argumentuje JÖrg Schulz, vedoucí útvaru programování a IT ve
velkoobchodu potravinářským zbožím Edeka v Offenburgu. V centrále IT této firmy
vsadili stratégové výpočetní techniky na Linux pro úseky elektronické pošty,
Web-Proxy, pro automatické zpracování při přenosu souborů, jako CD-servery a
pro konverzi souborů.
Prostředí IT je u této firmy poměrně heterogenní. V provozu je tu jeden sálový
počítač, 5 serverů na platformě Windows NT a 6 serverů Novell. "Linux je u nás
nasazen do každodenního provozu, nikoliv však v míře pro podnik rozhodující,"
říká Schulz. Linux je každopádně méně náročný na správu než Windows NT a je
stabilnější.
Schulz má zkušenosti s produkty distribuovanými firmami SuSE a Caldera. A
shrnuje je takto: "Instalační rutina YaST od SuSE pracuje rychleji, Caldera má
zase lepší návaznost na NetWare."
S Linuxem celkem pracuje 400 uživatelů ve 3 odděleních. Právě se vyhodnocuje
projekt nasazení databáze Oracle 8 a to buď na platformě Windows NT, nebo
Linux. "Od Linuxu si slibuji větší výkon a stabilitu," míní Schulz a dodává:
"Instalace Linuxu je jednodušší než instalace NT, ale máme ještě určité
problémy se síťovými segmenty s technologií Token Ring. Nedostávám však žádná
nejasná chybová hlášení, s nimiž bychom si nevěděli rady."
V hlavní roli
Na rozdíl od Büroringu a Edeky, kde Linux zatím ještě hraje ve zpracování dat
druhé housle, má tento operační systém u firmy Sixt, která se zabývá půjčováním
aut, ve všech směrech strategickou úlohu. Koncern vlastní po celé Evropě přes
460 linuxových serverů. "Naše databáze, webové servery, uzlové počítače,
všechno běží na Linuxu," říká Horst Effenberger, vedoucí útvaru výpočetní
techniky tohoto, jak říká, "pravděpodobně největšího uživatele Linuxu na celém
světě".
Na platformě Linux běží jejich vlastní uživatelské aplikace v Cobolu. Tak jako
u Büroringu, i u Sixtu rozhodovaly při volbě operačního systému náklady. "U nás
se jednalo o stovky systémů, při nichž se náklady rychle násobí," rekapituluje
Effenberger vyhodnocovací fázi z r. 1996. "Rozhodli jsme se mj. použít ISDN a
aplikovat síťový protokol TCP. Tím vyšlo naše řešení neuvěřitelně levně,"
srovnáná Effenberger.
Jako platformu pro databázi používá společnost Sixt produkt Informix SE, od
něhož zakoupili několik set výhodných uživatelských licencí. Vedle nákladů
považuje tento vedoucí výpočetního střediska za důležitou i získanou
nezávislost: "Nechtěli jsme být závislí na Billu Gatesovi." Nejde jenom o
vytváření dokumentů v Excelu nebo o psaní e-mailů, "závisí na tom celý podnik,
proto u nás nemají Windows NT místo". Jak síťové operační systémy Novell, tak i
Windows NT jsou "od programátorů, kteří nemají ani ponětí o víceterminálovém
provozu", dodává Effenberger.
Technická podpora
Často zmiňovaný problém Linuxu, chybějící poradenskou službu, v Sixtu dosud
nepocítili. "Dosud jsme žádné odborné konzultace nepotřebovali," říká
Effenberger, který má plnou důvěru v Linux s jádrem 2.0.35 dodaným firmou SuSE.
Pro budoucnost počítá Sixt se zavedením grafického rozhraní typu Windows, které
by mělo vylepšit kvalitu vnitropodnikového intranetu. Linuxové GUI X brzo
umožní přístup zvenčí k vnitropodnikové síti, tvrdí odpovědný pracovník. "Tím
dáme náš software k dispozici našim dodavatelům a rezervačním agenturám na
celém světě."
9 0074 / pen
Názor odborníka na marketing
Vzrůstající obliba linuxových databází pramení podle Rüdigera Spiese, analytika
Meta Group, hlavně z šikovného reklamního triku. "Pochybuji, že by velké
podniky doopravdy realizovaly velké linuxové projekty. Na nátlak uživatelů
výrobci databází portují své unixové databáze bez velkého úsilí na platformu
Linux, ale podniky jsou při nasazování Linuxu velmi opatrné. Velké podniky jsou
již přesyceny operačními systémy a softwarem v heterogenním prostředí," uvedl
Spiese.
Volně dostupný operační systém podle něj skýtá vítanou možnost profilovat se
proti Microsoftu. Platí to prý nejen pro uživatele, ale především pro výrobce.
Předpokládá se, že Microsoft SQL Server 7.0 přijde na trh za velmi nízkou cenu
a dodavatelé databází proto hledají možnost, jak nabídnout výhodnější
alternativu. Uživatelé zase získávají možnost používat jednotný Unix.
Navíc je to podle Spieseho pokus, jak se zachytit v podnicích uživatelů. Meta
Group nepředpokládá, že by v nejbližších 3 letech začalo používat Linux více
než 2 až 3 procenta podniků. Dvě věci budou napříště důležité pro toho, kdo
chce celosvětově získat 10 až 15 % podniků jako své zákazníky: silný dodavatel
operačního systému, který zaručí rozsáhlou technickou podporu, a softwarové
firmy, které dají své aplikace k dispozici pro Linux.
"Na Linuxu je zajímavá platformová nezávislost. Systém také běží na různých
typech procesorů. Navíc může uživatel volit mezi řadou různých linuxových
dodavatelů a není proto závislý na jednom výrobci," konstatoval Spiese.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.