Alternativní sítě xDSL

Společnost Telenor Networks spustila pilotní projekt, pomocí kterého nabízí svým partnerům a ISP možnost zřízení


Společnost Telenor Networks spustila pilotní projekt, pomocí kterého nabízí
svým partnerům a ISP možnost zřízení širokopásmových služeb postavených na její
technologii xDSL.
Pilotní projekt xDSL byl spuštěn za účelem ověření plné procesní a
technologické funkčnosti navrženého řešení. V rámci pilotního projektu jsou
nabízeny čtyři základní produktové řady, které se liší v typu využívané
technologie xDSL, úrovní garancí parametrů služeb a přenosovými rychlostmi ve
směru k uživateli a od něj. Kromě garance minimální přenosové rychlosti Telenor
údajně zaručuje i nižší úroveň agregace (1 : 30, 1 : 4, 1 : 1) a neomezený
objem přenesených dat.
V první fázi pilotního projektu jsou služby dostupné na území Prahy 3. V
následujících týdnech se pokrytí rozšíří o dalších zhruba 16 lokalit na území
hlavního města Prahy. Služby širokopásmového přístupu tak budou k dispozici
přibližně na 236 000 telefonních linkách.
Partnery společnosti Telenor Networks jsou firmy Aliatel, Contactel, Czech On
Line, eTel, EuroWeb, GTS, Nextra, SkyNet a Tiscali.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.