Američané pomáhají Ukrajině vyhnout se nukleární pohromě

Betonový sarkofág jaderné elektrárny v Černobylu, jediná překážka stojící mezi Ukrajinci a smrtelnou nukleární ra...


Betonový sarkofág jaderné elektrárny v Černobylu, jediná překážka stojící mezi
Ukrajinci a smrtelnou nukleární radiací, se postupně rozpadá. Proto jsou dvě
federální agentury USA zapojeny do projektu pro vybudování systému, který by
pomohl získat dostatečné informace pro opravu sarkofágu.
Koncem března tohoto roku Ministerstvo energetiky USA a NASA, spolu s vědci z
univerzit a průmyslu, poprvé úspěšně testovaly počítačový systém, který budou
užívat k vytvoření obrany proti potenciální nukleární pohromě.
Systém má posoudit stav sarkofágu
Systém sestává z kamer, senzorů a mechanických paží, to vše se nachází na
robotu, který odborníci chtějí poslat do reaktoru, aby udělal snímky, vzal
vzorky betonu a shromáždil další údaje tak, aby vědci mohli vytvořit model
místa ve virtuální realitě. Systém Pioneer, který bude stát 2,7 milionu
amerických dolarů, má být schopen "posouzení stavu sarkofágu" a pomůže tak
vládě Ukrajiny plánovat opravy, prohlašuje Maynard Holliday, ředitel projektu.
Reaktor v černobylské jaderné elektrárně explodoval před 12 roky a záchranáři
tehdy rychle vystavěli sarkofág z betonu, aby uzavřeli kontaminované místo.
Dodnes je jádro reaktoru tak kontaminováno, že osoba, která by se tam
pohybovala, by obdržela smrtelnou dávku radiace v několika minutách.
Nebezpečí je velmi aktuální
Problém je v tom, že sarkofág se stále drolí. Déšť, který prosakuje do
zařízení, odčerpává radioaktivní materiál do podzemních vod a kdyby betonová
bariéra praskla nebo se zhroutila, uvolnil by se jedovatý radioaktivní prach.
Projekt Pioneer pochází z programu DOE, který slouží pro financování pracovních
příležitostí pro vědce, kteří pracovali na sovětských nukleárních zbraních
během studené války. Grant tohoto programu z roku 1994 zaplatil prototyp
robota, ale 300 000 dolarů nebylo dost pro jeho další vývoj. Proto minulý rok
prestižní průmyslové společnosti a ukrajinská vláda podepsaly smlouvu v hodnotě
760 milionů dolarů na opravu černobylského krytu. Program DOE a NASA souhlasí s
financováním Pioneera. NASA zde testuje technologii pro budoucí vesmírné mise.
Pioneer využívá nové verze mapovacího softwaru virtuální reality, která byla
poprvé použita minulý rok během mise NASA k Marsu, při níž bylo využito vozítka
Pathfinder k zjišťování složení povrchu a dalších informací o rudé planetě. S
pomocí obrázků pořízených souborem tří kamer, chtějí vědci zmapovat i vnitřek
reaktoru v Černobylu a vytvořit 3-D model.
Úkoly pro Pioneera
Ted Blackman, výzkumný pracovník Intelligent Mechanism Group z Ames Research
Center patřícího NASA, říká, že vědci budou například schopni zjistit, jak
mnoho radioaktivní látky se nachází v reaktoru, změřit trhliny ve struktuře
krytu a sbírat data o úrovních radiace, vlhkosti a dalších podmínkách.
Geb Thomas, profesor z univerzity v Iově, který pracuje na vývoji Pioneera,
tvrdí, že informace o reaktoru zatím přicházejí hlavně z fotografií udělaných
pracovníky, kteří vtrhnou dovnitř pouze na několik sekund. "Jestliže někdo
dostane roční dávku radiace, musí se rychle přestěhovat do úplně odlišného
prostředí," říká.
Počítače SGI využijí zcela nový software
Kamery a senzory má být osazen robot vytvořený firmou RedZone Robotics z
Pittsburghu. Tento robot je podobný jinému, který byl určen pro úklid
podzemních skladových tanků pro nukleární odpad v Oak Ridge National Laboratory
programu DOE. Ve třetím čtvrtletí RedZone integruje toto zařízení se souborem
vysoce výkonných počítačů firmy Silicon Graphics, které zpracují data sesbíraná
Pioneerem.
Dvouprocesorový systém SGI Octane svázaný s robotem zpracuje konstantní tok dat
zprostředkovaný z kamer. Superpočítač zprostředkující vizualizaci, SGI Onyx-2,
vytvoří interaktivní simulace místa tak, že vědci budou moci experimentovat se
scénáři, co by se přihodilo, jestliže prasklina v krytu poroste.
Firma SGI darovala toto zařízení spolu s dvěma dalšími počítači Octane stroje
pro plánování, sdílení dat a diagnostiku.
Pioneer využije nový software, který zobrazí úplný model reaktorového sálu v
kombinaci s živým obrazem vytvořeným kamerami. Software, pojmenovaný Projected
Texture, poskytuje pohled na prostor, kde se robot pohybuje a pomůže
operátorovi vést toto zařízení.
"Lidé nevidí tento druh technologie reálně, ale spíše jako videohru ve
virtuální realitě, jejíž přílbu si navlečete na hlavu," říká Linda Jacobsonová,
popularizátorka virtuální reality ve firmě SGI, ale ve skutečnosti je to
"vynikající nástroj pro kritické úlohy."
Systém Pioneer by měl být na Ukrajinu poslán ve čtvrtém čtvrtletí. Díky němu
slůvko Černobyl přestane strašit alespoň příští generace.
(jam)
8 0770 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.