Analýza sítí nové generace

Multifunkční sítě v sobě zahrnují mnoho různých technických řešení a kvalitní kontrolní systémy musejí brát o...


Multifunkční sítě v sobě zahrnují mnoho různých technických řešení a kvalitní
kontrolní systémy musejí brát ohled na každé z nich.
Jerry Ryan, Klaus Plessner
"Sítě nové generace" to je slogan, který se má stát v dohledné době realitou.
Označuje komunikační systémy, které jsou schopné přenášet všechny myslitelné
typy dat mezi libovolnými koncovými stanicemi ať už jde o telefonní hovory z
mobilního telefonu do PC, webové stránky ze serveru do PDA, video z kamery na
Web nebo o něco úplně jiného. Takové systémy ovšem vyžadují mj. velmi
sofistikovanou správu.
Synonymum "konvergentní sítě" naznačuje, že komunikační média spojují několik
síťových řešení. Zahrnují firemní sítě LAN, veřejné telefonní linky, bezdrátové
sítě LAN a Bluetooth Piconets (miniaturní sítě založené na technologii
Bluetooth). Protože nové síťové systémy slibují zvýšení objemů přenášených dat
a poskytování lepších služeb široké škále zákazníků, získaly metody pro
sledování a analýzu sítí skutečně obchodně strategický význam. Datovými kanály
se přenášejí nejen soukromé zprávy koncových spotřebitelů, ale i drahé
informace firem. A ty počítají se spolehlivostí komunikačních cest a s
definovanou kvalitou služeb.

Komponenty pod dohledem
Součástí testování je sběr dat získaný z přenosového systému, porovnání mezi
plánovaným a skutečným výkonem, analýza chování se zřetelem na různé mezní
hodnoty a zjišťování trendů. Jak testovací nástroje, tak analytické metody
mohou být velmi rozsáhlé a musejí odpovídat parametrům testované sítě. Běžně
musíme sledovat následující komponenty sítě nové generace:
Aktivní prvky sítě, např. přepínače, směrovače nebo servery (lze kontrolovat za
provozu nebo off-line).
Aplikace a uživatele: Pozorování uživatelů může být velmi důležité především
tam, kde platí dohoda o poskytování dané úrovně služeb (Service Level
Agreement). Analytické metody by měly rozebrat všech sedm vrstev OSI modelu
(Open System Interconnection), aby bylo zřejmé, jak fungují aplikační protokoly.
Služby sítě: Pro uživatele je důležité, aby perfektně fungovala nabízená
služba. Je mu jedno, zda fungují či nefungují jednotlivé prvky systému. Testy
proto mj. diagnostikují chování sítě typu end-to-end z hlediska služeb.
Síťové protokoly: Analýzu protokolů provádějí stejnou měrou jejich autoři i
uživatelé. Analýza se týká různých druhů protokolů pro přenos paketů,
signalizaci a řízení. Protože mezi protokoly existují určité vazby, záleží na
kombinaci technických řešení v celé síti. Zkušební analyzátory musejí sledovat
události v několika protokolech současně. Většinu systémových problémů lze
omezit jen pomocí multiprotokolových testů.
Kvalita služeb: Sítě již dávno nepracují na bázi "Best Effort". Provozovatelé
sítí zaznamenávají ztráty, pokud neustále nekontrolují kvalitu služeb sítě a
nepoznají včas její snížený výkon. Kontrola kvality služeb (QoS) zohledňuje
chování jednotlivých komponent, například přenosový výkon routerů, tok
jednotlivých druhů dat včetně poskytované šířky pásma, doby odezvy, hodnoty
zkreslení přenosu, četnost chyb apod.
Informace o síti: Technická řešení, která vyhodnocují data "uložená" v síti,
jsou poměrně nová a jejich význam roste. Systémy nové generace jsou totiž
"inteligentní" a pracují s velkým množstvím stavových informací, např. se
směrovací tabulkami, systémovými databázemi, bezpečnostními kódy a profily
uživatelů. Testovací systémy zkoušejí, zda jsou stavové údaje přístupné a zda
jsou v pořádku.
Víceúrovňová kontrola
Funkce sítě, které by měl uživatel sledovat, reprezentuje čtyřvrstvý model.
Přenosová úroveň zahrnuje kvalitní a rychlá spojení mezi páteřní sítí
poskytovatele na jedné straně a mezi přístupovými sítěmi uživatelů na straně
druhé. Stále častěji používají provozovatelé optická média a technologie DWDM
(Dense Wavelength Division Multiplexing), které nelze zkoušet dnešními běžnými
testovacími přístroji.
"Přepínací" úroveň zajišťuje přenos po různých sítích pomocí přepínačů a
routerů. Pracují podle dvou různých principů: Best Effort System posílá paket
za paketem dál, aniž by dbal na kvalitu příjmu; metody QoS řídí tok dat a
zaručují přenos informací s vysokou prioritou. Směrování toků dat dovoluje
poskytovateli rezervovat si své zdroje pro jednotlivé služby nebo pro
privilegované uživatele. Třetí úroveň, "Application Support", podporuje svými
funkcemi aplikace uživatele. Pracuje s tradičními protokoly FTP (File Transfer
Protocol), HTTP (Hypertext Transport Protocol) a používá technická řešení typu
MGCP (Media Gateway Control Protocol) a služby VPN (Virtual Private Network).
Přesněji vzato se tato vrstva skládá z množství protokolů, které jsou aktivní
při provozu sítě. Přitom se mohou navzájem setkat přenosové protokoly několika
aplikací. Požadavek LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) například může
aktivovat přístup k databázi. A konečně vrstva pro správu služeb určená pro
jejich poskytovatele ta umožňuje provádět nejrůznější zásahy do definic
poskytovaných služeb, signalizace a řízení. Mj. realizuje speciální přání
zákazníka, kontroluje přístup ke službám a definuje jejich uživatelská rozhraní.
Testovací systém Autoři testovacího systému musejí volit takovou metodu
analýzy, která na jedné straně najde rychle a spolehlivě chyby a na druhé
straně nepřekáží přenosu uživatelských dat. Analyzátory sledují přenos ve všech
oblastech propojení end-to-end: v přenosové síti, v oblasti přístupu, v
podpůrné síti a v zákaznických sítích LAN. Úkolem zkušebních zařízení je
identifikace a odstranění slabých míst. Zkušební zařízení by měla usnadnit
provoz a údržbu přenosového systému. V souvislosti s novou generací sítí se
testery setkávají se zvláštními problémy: Šifrovaná data a virtuální soukromé
sítě VPN uzavírají některé informace o protokolu před přístupem analyzátoru, a
to i tehdy, když analyzátor disponuje vhodným kódem. I ve veřejných telefonních
sítích lze někdy posoudit hovor jen subjektivně. Ještě složitější jsou měření v
sítích voice-over-IP nebo v kombinaci voice-over-IP a telefonních linek. Pro
posouzení vícenásobných datových toků musí dbát tester na korelaci mezi
protokoly. Signalizační informace například mohou jít jinou cestou než hlasové
a datové pakety. Musí-li analýza dát do vzájemného vztahu několik testovacích
bodů, může se jen obtížně opřít o externí techniky lokalizace chyb. Mnohem více
se zřejmě bude spoléhat na interní, pevně nainstalované kontrolní body, které
samostatně vysílají svá data na centrální analytickou jednotku.
Konvergentní sítě obsahují řadu bran, například při přechodu z telefonního
vedení na sítě LAN nebo mezi oblastmi IP a bezdrátovými systémy, které musí
testovací systém obzvláště sledovat. Drátové a bezdrátové služby posuzuje
tester principem end-to--end. Za nevýhodu lze považovat to, že infrastruktury
nové generace kombinují velmi mnoho technických řešení. Objektem analýzy jsou i
řídicí funkce například převod názvů na adresy v Internetu.
Přednosti kontroly lze rychle shrnout takto: Vytříbené techniky analýzy mění IP
sítě v "carrier class" transportní systémy. Zlepšují kvalitu služeb, a zvyšují
tak obrat jejich poskytovatelům. Ti pak mohou pomocí spolehlivých a
kontrolovaných infrastruktur sítě vytvářet moderní aplikace, jako jsou hlasem
řízené e-shopy nebo webová call centra. Kromě toho i ušetří, protože technici
rychleji objeví a odstraní chyby. A konečně techniky analýzy pokud jsou použity
již při vývoji produktu značně urychlí inovační procesy a nastartují novou
generaci technických řešení konvergence sítí.
1 0859 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.