Animace Flash

DEFINICE Nenáročný grafický formát, který je široce podporován na internetu. Když se internet stal hlavním komu...


DEFINICE
Nenáročný grafický formát, který je široce podporován na internetu.


Když se internet stal hlavním komunikačním prostředkem, lidé si rychle
uvědomili, jak důležitý je vizuální vzhled, a také to, že animace přitahuje
mnohem více pozornosti než statické obrazy. Zvlášť inzerenti chtěli, aby si
uživatelé všimli jejich bannerů a věřili, že jim animovaná grafika přinese
úspěch. Ale před tím, než byl široce dostupný širokopásmový přístup, mohla
animovaná grafika představovat velmi dlouhou dobu stahování dat.
Jednou z nejdůležitějších událostí v této oblasti bylo rozšíření grafického
formátu Flash. Flash, který je produktem firmy Macromedia (ta byla nedávno
převzata společností Adobe Systems), umožňoval programátorům a výtvarníkům, aby
vytvářeli náročné animace sestavené obrázek po obrázku. Tyto sekvence zahrnují
rovněž zvuk a mohou být začleněny přímo do prohlížeče. Takové "filmy" jsou
navíc relativně malé, a tak je možné je stahovat bez velkých prostojů.

Základem vektory
Flash je vybudován na základě vektorové grafiky (takové jako PostScript, SVG či
soubory PDF), která, pokud je zpracována v podobě programovém kódu, se převádí
do souborů s malou velikostí, jež si vyžadují menší šířku přenosového pásma,
než je tomu u bitmap nebo videoklipů. Kromě schopnosti vektorového vykreslování
obsahuje Flash Player také stroj AVM (ActionScript Virtual Machine), který
slouží k interaktivitě v runtimu, k podpoře pro videosoubory, MP3 či pro
bitmapovou grafiku. Formát Flash slučuje média a pokyny, co s nimi dělat, takže
grafika se spustí mnohem rychleji. Přehrávače Flash existují pro široké
spektrum systémů a zařízení, takže animace Flash mohou běžet jak v prostředí
Microsoft Windows, tak i na Mac OS 9/X, Linuxu, různých variantách Unixu, jako
je například Solaris nebo HP-UX, dále na systémech Pocket PC, OS/2, Symbian,
Palm OS, BeOS a Irix. Přehrávač Flash s otevřeným kódem byl přenesen na mnohé
operační systémy včetně Amigy. Flash Player 8 také nabízí dva videokodéry/
dekodéry a rovněž runtime podporu pro několik grafických formátů včetně JPEG,
Progressive JPEG, PNG a GIF.

Profesionalita Flash
Ve své poslední verzi 8.0 byl Flash rozdělen do dvou samostatných produktů, z
nichž jeden představuje profesionální verzi, jejímž cílem jsou programátoři
intenzivně pracující s grafikou. Hned od počátku Flash využíval k definování
toho, co a kdy se děje na obrazovce, metodu založenou na principu časové
posloupnosti. Flash Pro 8 navíc přidává i řešení využívající typizované
formuláře díky nim lze vytvářet aplikace Flash tak, že programátoři pouze
přetahují jednotlivé položky tak to mohou dělat v mnoha jiných integrovaných
programovacích prostředích, jako je Microsoft Visual Studio .Net nebo produkty
skupiny VisualAge od firmy IBM. Flash zahrnuje i možnosti pro serverovou
konektivitu, což mu mimo jiné dovoluje propojovat skriptovatelná data s
webovými službami SOAP (Simple Object Access Protocol) či s XML díky tomu mohou
programátoři připojit aplikace Flash ke vzdáleným službám. Vylepšeny byly
rovněž možnosti aplikace Flash editovat či kódovat video. Několik dalších
doplňků zase umožňuje integraci Flashe s populárními editovacími nástroji
třetích stran. Jazyk ActionScript používaný u Flash je nyní dostupný ve verzi
2.0, a inovovaný balík podporuje i Cascading Style Sheets.
Hodně animací znamená, že soubory jsou velké, což zase představuje delší čas
pro jejich stahování i spouštění. Popularita Flashe vycházela z velké míry
především z malé velikosti souborů Flash a také z relativně snadného
programování. Jedním ze způsobů, jak toho Flash dosahuje, je takzvaná tweened
animace, kde umělec určuje klíčové obrazy tak komplexně, jak je to nutné, a pak
nechá software, aby automaticky vygeneroval obrázky mezi nimi. Výsledkem je, že
v porovnání s mnoha jinými aplikacemi (včetně řešení Java, Acrobat Reader,
QuickTime nebo Windows Media) je Flash Player poměrně malý a rychle se i
spouští. Dalším důvodem pro široké používání Flashe je skutečnost, že je to
relativně otevřený a stabilní formát. Firma Macromedia vydala specifikace
základního formátu Flash, díky čemuž mohla vzniknout řada nástrojů třetích
stran určených pro práci s animacemi Flash. Vektorová grafika Flash vychází z
matematických vzorců pokud změníte velikost vektorového obrázku, jeho podoba se
přepočítá, čímž se vytvoří verze obrázku v určitém měřítku bez jakéhokoliv
zkreslení (toto zkreslení je možné vidět například, když měníte měřítko obrázků
bitmap).


Historie aplikace Flash
V roce 1995 se malá začínající softwarová firma FutureWave Software rozhodla
přidat ke svému grafickému balíku animační možnosti. Existence rozhraní API pro
prohlížeč firmy Netscape Communications jí umožnil dosáhnout slušného výkonu,
takže o rok později už na trh přichází inovativní produkt FutureSplash
Animator. Jeho načasování bylo dobré podpořily jej totiž dva důležité webové
servery MSN Microsoft a Disney Online. Společnost Walt Disney pracovala rovněž
s balíkem Shockwave firmy Macromedia a bylo to právě prostřednictvím firmy
Disney, že se Macromedia dověděla o novém kompaktním nástroji animace. V
prosinci 1996 byla firma FutureWave Software firmě Macromedia prodána a
FutureSplash Animator se rázem stal Macromedia Flash 1.0. Flash se od té doby
stal synonymem internetové animace a jeho tvůrce, Jonathan Gay, se domnívá, že
Flash Player je v současnosti možná nejvíce distribuovaným softwarem na
internetu, s více uživateli, než má Microsoft Internet Explorer či Real Player.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.