Animace pronikají do soudních síní

Programy na počítačovou animaci se v poslední době ocitají v soudní síni nejen v souvislosti se softwarovým piráts...


Programy na počítačovou animaci se v poslední době ocitají v soudní síni
nejen v souvislosti se softwarovým pirátstvím. Zejména v USA se čím dále více
prosazují i v roli pomocníka všech stran sporu.
Výpočetní technika už předvedla své schopnosti na několika celovečerních
filmech, kompletně vyrobených ve virtuálním křemíkovém světě. Po úspěchu téměř
dokonalých neživých herců schopných naprosto čehokoli se dalo čekat, že si
počítačová animace najde cestu i do dalších oblastí například do soudních
síní, kde navíc není kladen tak velký důraz na kvalitu obrazu a propracovanost
jemných detailů. Zatímco donedávna probíhala rekonstrukce případu přímo na
místě činu za účasti vyšetřovatele, pachatele a figurantů nebo figur, nyní již
ve Spojených státech nastupuje trend počítačového modelování.
Americké soudy jsou porotní. To znamená, že o vině či nevině obžalovaného
rozhoduje hlasováním skupina právnických laiků. Protože se jedná pouze o mírně
poučené občany, řada odborných termínů jim může ztěžovat správné pochopení
případu. Americká kultura i společnost jsou do značné míry zaměřeny vizuálně.
Běžnou součástí každodenního života se již dávno staly stovky televizních
kanálů a různé nápisy na veřejných místech postupně ustupují názorným
piktogramům. A proto animovaný film zachycující poslední minuty života oběti
nebo brzdicí manévr předcházející havárii dokáže na porotce zapůsobit daleko
silněji než běžný důkazní materiál nebo plamenné řeči právníků. Protože je vše
podáno s patřičnou dávkou sugestivity, lze tímto způsobem získat na svou
stranu i váhající členy poroty.
Kritici nových postupů poukazují na to, že rekonstrukce je vytvářena pouze na
základě omezeného množství podkladů (někdy dokonce jen domněnek), což značně
snižuje její věrohodnost. Přesto se však tato technologie objevuje v soudních
síních stále častěji. V USA dnes působí více než 100 firem specializovaných
výlučně na výrobu soudních důkazních materiálů; za zmínku stojí, že ke své
práci využívají i některé upravené 3D modelovací programy. Cena za výrobu
jednoho filmu trvajícího několik desítek vteřin se pohybuje mezi 5 000 a 180
000 dolary záleží především na požadované kvalitě a na použitých programech.
Pokud se uvedený přístup bude dále prosazovat, může souboj animací brzy v
soudní síni nahradit dosavadní válku slov.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.