Anketa

Z ankety zkoumající využívání Internetu na školách, kterou uspořádala společnost Planeta.cz, vyplynulo, že na vět...


Z ankety zkoumající využívání Internetu na školách, kterou uspořádala
společnost Planeta.cz, vyplynulo, že na většině základních a středních škol,
které se zapojily do projektu Planeta Internetu, využívají učitelé Web k výuce
zeměpisu a cizích jazyků. Je to zajímavý výsledek, jelikož se čekalo jeho
využívání především na hodinách informatiky. Pro správu školy je Internet
využíván sotva v polovině škol. Největší překážkou ve využívání Internetu na
školách je vedle nedostatku peněz především nedostatečná odbornost učitelů.
Situace na školách by se měla v budoucnu zlepšit v souvislosti s rozhodnutím
vlády, podle kterého by měly být do konce roku 2001 všechny školy připojeny na
Internet pevnou linkou. Podle ministra školství Eduarda Zemana si projekt
vyžádá v příštím roce investice ve výši 1,3 miliardy korun.dar
S cílem zlepšit komunikaci mezi pacienty a lékaři zřídila nemocnice v Liberci
vlastní internetové stránky. Zájemci zde najdou vedle běžných informací, jako
jsou mapa areálu a kontakty na jednotlivá oddělení i profesní životopisy
lékařů.dar
0 1103 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.