Anketa

I tentokrát jsme položili otázky týkající se Tématu týdne trojici osobností, které k němu mají co říci. Otázky ...


I tentokrát jsme položili otázky týkající se Tématu týdne trojici osobností,
které k němu mají co říci. Otázky zněly:
Jaká je podle vás budoucnost tzv. domácích sítí?
Myslíte si, že se domácí sítě stanou běžnou součástí každé domácnosti i u nás?
V jakém časovém horizontu?
Jiří Línek, ředitel Gesto Communications
Myslím, že budoucnost těchto sítí v domácnostech je závislá na infrastruktuře a
nabízených službách poskytovatelů veřejných sítí. Např. v USA, kde je struktura
sítí podstatně rozvinutější než u nás, se předpokládá masové nasazení domácích
sítí v průběhu 2-4 let.
Rozhodně ano, domácí sítě se stanou běžnou součástí každé domácnosti v ČR.
Časový horizont tohoto vývoje předpokládám v rozmezí 5-7 let. Vedle klasických
osobních počítačů se bude jednat také o napojení všech dostupných domácích
elektrických a elektronických přístrojů do těchto sítí.
Michal Petrtýl, obchodní zástupce firmy Novell Praha pro významné zákazníky
Podle www.webproforum.com spadá do kategorie Home Network mj. domácí uživatel
podnikové sítě, který pracuje z domova a necestuje do kanceláře (má jeden
počítač nebo dva až tři počítače bez lokálního serveru). Spadá sem i nová firma
začínající v domácím prostředí, která má obvykle lokální server a 2-3 počítače,
a služby typu přenosu hlasu po datové síti, zábava a zabezpečení domu, ovládání
vytápění a klimatizace.
Podnikům zaměstnávajícím pracovníky v jejich domovech Novell již dva roky
prodává řešení Novell BorderManager Enterprise Edition (nyní ve verzi 3.5),
které umožňuje tři varianty vzdáleného připojení: přímý autentikovaný přístup
do sítě přes modemový server, virtuální privátní okruh (VPN) mezi domácím
počítačem a VPN serverem a nepřímý autentikovaný přístup přes asynchronní
komunikační server NetWare Connect. Firmám začínajícím v domácím prostředí
Novell již 3 roky prodává kompletní síťové řešení Novell Small Business Suite,
nyní ve verzi 5. Pokud jde o přenos hlasu přes IP, Novell prodává a vyvíjí
navazující produkty pro streamline cache video/audio dat v Internetu. A v
oblasti multimédií Novell připravuje uvedení nové verze produktu Internet
Caching System, který umožňuje ISP kešovat audio a videostreamy desetinásobnou
rychlostí oproti konkurenčním technologiím. Jde ovšem o produkt
infrastrukturní, nikoli spotřebitelský.
Aby dále podpořil mobilitu a nezávislost uživatelů na konkrétních počítačích a
serverech, připravuje Novell nový princip univerzálního síťového klienta pro
lokální sítě srostlé s Internetem. Jeho základní myšlenka vychází ze
skutečnosti, že dnes má každý stolní počítač nebo notebook dostatek prostoru na
svém lokálním disku (mnoho GB), mnohdy větší než dva roky staré servery. Novell
Smart Client (nejde o oficiální název produktu) přináší nové způsoby práce, mj.
se na lokálním disku klienta vytvoří lokální cache té části souborového systému
serveru, ke které má uživatel přístup. Uživatel pak vidí obsah síťových disků i
po odpojení počítače (notebooku) od sítě, může na tyto disky (F, G, H atd.)
ukládat soubory, existující přepisovat, a klient po opětovném připojení
počítače do sítě (i přes modem) zajistí rozdílovou synchronizaci obsahu lokální
cache síťových disků se serverem.
V USA, kde bylo v roce 1998 16 milionů domácích uživatelů a kde je 44 %
domácností vybaveno PC, z toho 20 % dvěma PC a 7 % třemi a více, a kde se do
domácností zavádí Internet optickými kabely s přenosovým pásmem 250 MB/s (ne
Mb/s), je situace jasná. Vývoj v Čechách závisí na dvou faktorech: cena
domácích PC versus průměrný měsíční plat a cena a dostupnost rychlého připojení
do Internetu.
Kristina Hasoňová, marketingová ředitelka českého zastoupení společnosti 3Com
Budoucnost domácích síti to je vlastně již otázka současnosti. V USA a v
západní Evropě je již vybavení domácností malou domácí sítí a připojením na
Internet celkem běžné. Také je běžné obchodování na Internetu, elektronické
bankovnictví, objednávky zboží včetně nákupu videa a hudby touto cestou. Ve
střední a východní Evropě a zejména v České republice začíná být v posledních
2-3 letech přístup na Internet a elektronické obchodování postupně součástí
běžného života každého z nás, a nemám na mysli jen lidi, kteří pracují v
oblasti IT. A to neříkám jen proto, že má firma 3Com již více než rok
registrovanou známku HomeConnect což je rodina produktů, aktivních prvků, které
jsou zamýšleny jako součást malé až střední sítě včetně připojení na Internet.
Domácí sítě se již i u nás stávají běžnou součástí domácnosti rodin z vrstev
řídících pracovníků. Je to otázka dalších 2 až 3 let, kdy se trh přizpůsobí
požadavkům rodin s nižšími příjmy tak, aby domácí síť a zejména poplatky za
připojení a provoz Internetu v rodině byl dostupný pro všechny. Pozitivní je
určitě rozhodnutí vlády a ministerstva školství investovat do počítačových sítí
a připojení v základních a středních školách a vytvořit tak do roku 2002
podmínky pro přístup na Internet tak, aby se výpočetní technika, vyhledávání
informací na Internetu a výuka programování stala součástí základního vzdělání.
Pak už je pouhý krůček k nutnosti "domácích úkolů" a tím samozřejmě i k
vytvoření podmínek připojení domácí sítě na Internet, kde hnacím motorem bude
tlak z řad mládeže školou povinné.(pen)
0 1125 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.