Anténa místo oscilátoru

Paradoxy genetického programování Vědci ze Sussexské univerzity v Brightonu se pomocí genetického programování pokus...


Paradoxy genetického programování
Vědci ze Sussexské univerzity v Brightonu se pomocí genetického programování
pokusili vyvinout oscilátor. Jak uvedl časopis New Scientist, dospěli však k
výsledku, který sice splňoval požadované zadání, cíle ovšem dosahoval velmi
neobvyklým způsobem.
Co se vlastně stalo? Paul Layzell a Jon Bird z univerzity v Brightonu se
pokusili použít genetického programování při experimentu, v rámci něhož měl
počítač z připojeného obvodu s deseti tranzistory vytvořit oscilátor.
Tranzistory mohou být mezi sebou různě propojovány, což dává dostatečné
možnosti kombinací. Vědci tedy v počítači řídícím pokus reprezentovali každý
jednotlivý spoj mezi dvěma tranzistory jako jeden gen jedince. Jelikož účelem
bylo vyprodukovat takové spojení tranzistorů, které by vytvářelo oscilující
obvod, definovali "hodnotící funkci" (fitness) jako funkci, která udává, jak je
momentálně vyprodukovaná oscilace kvalitní (podobná dané sinusoidě). Výsledný
obvod skutečně osciloval. Umělá evoluce si však našla jiný způsob, jak zadání
splnit. Když vědci vytvořené schéma zkoumali, ukázalo se, že mají v rukou spíše
radiopřijímač než oscilátor. Obvod totiž místo toho, aby vytvářel oscilace sám,
vytvořil z tranzistorů spoj tak, že vzniknul kus rovného vodiče, fungující jako
anténa a přijímal oscilace vyzařované nedaleko stojícím počítačem. Takové
řešení plně splňuje zadání a vyhovuje hodnotící funkci, nicméně není tím, co se
od něj očekávalo. Kdyby vědci přenesli zařízení do jiné místnosti nebo vypnuli
onen počítač, vše by rázem přestalo fungovat.
Problém experimentu byl prostě v tom, že funkce fitness se nezjišťovala
výpočtem, ale napojením na reálný fyzikální systém. Proto mohla umělá evoluce
dojít k odlišnému řešení, než předpokládali autoři. Vedle stojící počítač byl
totiž součástí reality, nikoliv však jejího matematického modelu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.