Apache 2 dostupný

Betaverze programu Apache Web Server 2.0 je nyní k dispozici na www.apache.org. Nový server by měl být více přístupný ...


Betaverze programu Apache Web Server 2.0 je nyní k dispozici na www.apache.org.
Nový server by měl být více přístupný "norm lním" lidem a měl by být lépe
integrovatelný na jiné platformy.
Nejoček vanějšími novinkami jsou Multiprocesingové moduly (MPMs), Apache
Portable Run-Time (APR) a filtry to vše usnadní instalaci a spr vu webového
obsahu i samotného serveru. MPMs poskytují vývoj ř...m větší flexibilitu při
zpracov n! požadavk..., protože nyn! m...že software pracovat s vícen sobnými
procesy, thready a dotazy. APR zajišťuje, že j dro serveru je nyní shodné na
všech platform ch, což by podle představitel... Apache Software Foundation mOlo
sn!žit viskyt chyb v r...zných OS a současně zvýšit přenositelnost celého
systému. Nové filtry umožní uživatel...m modifikaci webového obsahu podle svých
potřeb. Vývoj ři mohou filtr... využít například k rychlé transformaci obsahu
webových str nek do r...znich jazyk.... Uvedení plné verze Apache Web Serveru
2.0 se oček v v pr...běhu n sleduj!c!ch šesti mOs!c....
(kap)
1 0649 / kap

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.