Apache správa webového serveru

Nedávno nás zástupce jedné firmy vehementně přesvědčoval o tom, že on jako uživatel by si rozhodně nevzal program, ...


Nedávno nás zástupce jedné firmy vehementně přesvědčoval o tom, že on jako
uživatel by si rozhodně nevzal program, který je zadarmo. "Produkty, které nic
nestojí, jsou mi už na první pohled podezřelé. Asi za nic nestojí, když za ně
jejich autoři nic nechtějí. A navíc k nim nedostanete žádnou technickou
podporu...," tvrdil. Byl to samozřejmě zástupce softwarové firmy, která svoje
produkty zdarma nedává.
Nevím jak vy, ale já mám nejraději právě ty programy, které jsou zadarmo. O
tom, že nejsem sám, svědčí i výsledky četných výzkumů ohledně typu
nejpoužívanějšího webového serveru na Internetu, ve kterých se na prvním místě
vytrvale drží zdarma šířený Apache. Protože v jedné věci měl onen v úvodu
zmiňovaný zástupce firmy pravdu totiž v malé technické podpoře zaujme
nepochybně řadu správců webových serverů Apache (a nepochybně také spoustu
fanoušků Webu jako takového) kniha Bena Laurieho a Petera Laurieho nazvaná
prostě "Apache správa webového serveru". Poznamenejme ještě, že prvně jmenovaný
autor je členem základní programátorské skupiny, která webový server Apache
vyvíjí.
Ke knize je přiložen CD-ROM, který podle údajů z úvodu knihy obsahuje kromě
demonstračních webových sídel také Apache verze 1.1.1 a 1.2b, kompletní on-line
dokumentaci pro Apache verze 1.2b, specifikace HTTP 1.0 a 1.1, draft
specifikace CGI 1.1, gzip verze 2.1.4 a patch v. 1.2.
Když se ovšem na CD-ROM podíváte, zjistíte, že je tu také obsah Webu
http://www.apache.org z konce roku 1997, Apache v 1.2.4 a beta-verze 1.3b3.
Tento fakt nepochybně potěší všechny fanoušky Windows 95, neboť je zde i
kompilace určená právě pro ně (resp. pro uživatele Windows NT). V tištěném
textu o těchto verzích není ani zmínka (což je logické, protože autoři uvádějí,
že knihu psali v době, kdy se chystala verze 1.2), nepočítáme-li krátkou
informaci na zadní straně obálky.
Pojďme však nyní k vlastní knize. Ta je kromě úvodu a příloh rozdělena na 15
kapitol. V první z nich vás autoři seznámí se základními pojmy, s principy
činnosti webových serverů samozřejmě především s ohledem na Apache a s funkcí
používaných síťových protokolů. V závěru je probrána kompilace serveru a jeho
instalace.
Méně zdatní uživatelé se nemusí lekat, protože např. již zmíněná verze pro
32bitová Windows je na CD-ROMu zkompilovaná a stačí ji jen nainstalovat stejně
snadno, jako jakýkoli jiný program. Čtenáře, kteří by se však kvůli Apache
chtěli nechat zlákat k instalaci nějakého Unixu (doporučován je Free BSD), asi
zamrzí, že se tu o ní nedočtou více. A že není na přiloženém CD-ROMu alespoň
potřebná část doporučovaného volně šiřitelného FreeBSD (autoři doporučují
stáhnout si jej z Webu, nebo zakoupit za 40 dolarů 2 CD-ROMy s ním). Jistě,
toto není kniha o Unixu. O něm je řada jiných knih, které si laskavý čtenář
může koupit. Ale pokud někdo touží jenom po vlastním webovém serveru a byl by
ochoten kvůli němu překousnout i ten "zpropadený Unix", tak by třeba přivítal
pomocnou ruku.
Ve druhé kapitole máme už server nainstalován a začínáme vytvářet své první
webové sídlo. Začneme tvorbou uživatelů (mimochodem ve FreeBSD), nastavíme
oprávnění a vyzkoušíme první odezvy serveru. Od 3. kapitoly se pustíme do
seriózní práce. Vytvoříme index.html, soubor, který se standardně stahuje při
zadání jeho adresáře v URL a seznámíme se s několika direktivami (ServerName,
ServerAlias apod.).
A protože dnešní Web není jen o statických stránkách, které se na uživatele
tupě usmívají, ale čím dál častěji o stránkách schopných reakce, věnuje se 4.
kapitola CGI (Common Gateway Interface). S tím samozřejmě souvisejí HTML
formuláře, proměnné prostředí apod. Následuje popis ověřování autenticity vč.
cookies, vyjednávání s prohlížečem o typu podporovaných obrázků a lhůtách
platnosti stažených dokumentů nebo popis tvorby komplikovanějších rejstříků
(nebo indexů, chcete-li).
V 8. kapitole se dočtete o přesměrování požadavku na nějaký dokument a také vás
tu čeká popis tvorby obrazových map. Následující informace o konfiguraci proxy,
SSI (Server-Side Includes), zjišťování stavu serveru a informací o proběhlých
akcích (např. přístupech na stránku). Kapitolou 12 se přiblížíte a tou
následující definitivně vstoupíte do říše vývojářů Apache. Píše se tu o dalších
modulech, které můžete zařadit do kompilace serveru, o jeho API (Applications
Program Interface) a principech tvorby vlastních modulů (nebo úpravy těch
stávajících).
Knihu uzavírá pojednání o bezpečnosti vč. vysvětlení některých pojmů. Podrobně
je popsán např. princip kódování informací za použití veřejného klíče nebo
direktivy Apache pro SSL, krátce jsou zmíněny také firewally. Následují 4
dodatky (seznam organizací poskytujících podporu uživatelům Apache, výpis
jednoho z dříve užitých programů v jazyku C, informace o kompatibilitě Apache s
NCSA a popis protokolu SSL). Skutečnou tečkou je, jako obvykle, rejstřík.
Kniha Apache asi nebude patřit k těm, které byste přečetli jedním dechem. To se
ostatně u počítačových příruček zpravidla ani neočekává (i když existují
výjimky). Autoři se snaží na některých místech přidat špetku humoru a zlehčit
tak jinak poměrně hutný text, ale stejně je tato kniha spíše referenční
příručkou než učebnicí nebo vyprávěním, jak si udělat vlastní Web. To není
výtka, to je konstatování. Pokud se totiž jejím prostřednictvím neseznamujete s
Apachem poprvé, bude vám nepochybně tato forma vyhovovat.
Jestliže se jejím prostřednictvím snažíte Apache pochopit, abyste ho mohli
začít používat, nelze než doporučit, abyste si knihu nejdříve jen letmo
prohlédli, potom server nainstalovali (v případě verze pro Windows to
nepochybně zvládnete bez jakékoli pomoci) a k textu se vraceli v okamžicích,
kdy vám něco nebude jasné nebo nebudete mít představu, co byste asi tak měli
podniknout dál. V těchto okamžicích pro vás bude dobrým pomocníkem. Nemluvě už
o užitečnosti obsahu přiloženého CD-ROMu, který vám tento přístup také usnadní.
Prostě kniha není určena pro nikoho, kdo nemá vlastní velmi silnou touhu
pronikat do problému. Pro nikoho, kdo čeká, že se s její pomocí (a bez vlastní
iniciativy) stane webovým profesionálem "snadno a rychle". Což je asi logické.
Nakonec Apache přece není textový editor (při vší úctě k textovým editorům).
(Ben Laurie, Peter Laurie: Apache správa webového serveru. Vydal Computer Press
r. 1997, 258 stran, 240 Kč)
8 0319 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.