Apache vede i v ČR

V rámci služby Servercheck byla provedena analýza rozdělení českého trhu WWW serverů, jakási obdoba celosvětového N...


V rámci služby Servercheck byla provedena analýza rozdělení českého trhu WWW
serverů, jakási obdoba celosvětového Netcraftu. Apache dosáhl 61 %, Microsoft
Internet Information Server 35 %.
Pro posouzení podílu jednotlivých operačních systémů však tyto údaje nedávají
zcela přesný podklad: Apache funguje i v prostředí Windows a bylo by tedy
potřeba zjistit podíl zastoupení právě této kombinace (zřejmě však nebude
velký). Dominantní postavení Linuxu jako operačního systému pro tuzemské webové
servery je však velmi pravděpodobné.
Z průzkumu vyplývá, že na českém trhu prakticky zcela chybí webové servery
Netscapu. I tento závěr je poměrně očekávaný. Problémem však je, že se objevily
i námitky proti metodice průzkumu jako takové (kritici tvrdí, že by průzkum
neměl být založen na virtuálních serverech). Službu Servercheck provozuje Svět
namodro.
(pah)
0 2314 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.