APC MasterSwitch Dálkový vypínač napájení

MasterSwitch je podle definice výrobce inteligentní ovládací systém napájení. Je určen ke vzdálenému vypnutí, zapnu...


MasterSwitch je podle definice výrobce inteligentní ovládací systém napájení.
Je určen ke vzdálenému vypnutí, zapnutí či nucenému restartu až osmi zařízení
napájených 230 V střídavého napětí, s celkovým maximálním proudem 10 A.
Instalace zařízení
MasterSwitch je určen jak k volnému postavení, tak k montáži do racku, takže má
standardní šířku 43 cm. Instalace se však skládá nejen z vlastní montáže, ale
také ze síťové konfigurace. Tu je možné provádět pomocí dodávaného kabelu,
který se připojí mezi sériový port v počítači a sériový port na MasterSwitchi.
S pomocí libovolného terminálu se správce připojí na MasterSwitch, kde může
nastavit příslušné přístupové heslo a IP adresu, na které se bude vypínač
nacházet. Obrazovka v terminálovém režimu je klasická textová, velmi
jednoduchá, avšak funkční.

Provoz vypínače
S vypínačem se komunikuje buď s pomocí protokolu SNMP, nebo po webovém
rozhraní. Jeho adresa je definována právě při prvotní konfiguraci v
terminálovém režimu. Po připojení libovolným browserem, který podporuje
formuláře a rámce (MSIE i Navigator od verze 3), na dané IP adrese se otevře
konfigurační stránka MasterSwitche. Před tím je však nutné zadat přístupové
heslo, které brání neoprávněnému nakládání s vypínačem.
Grafické provedení "Webu" uvnitř MasterSwiche je provedeno poměrně zdařile, z
grafické reprezentace všech pozic na MasterSwitchi se lze dostat na stránky
jednotlivých "zásuvek". Tam lze vyžádat akci Zapnutí, Vypnutí nebo Reboot,
týkající se každé jednotlivé zásuvky. Stejně tak lze nastavit ke každé zásuvce
její jméno a adresu (ať už symbolickou, nebo IP) případné intranetové nebo
internetové stránky s detailnějším popisem připojeného zařízení. Také je možné
nastavit interval, po kterém se zařízení zapne při sekvenčním zapnutí všech
zařízení.
Sekvenční zapnutí, popř. sekvenční reboot, slouží k provedení určité akce na
všech připojených zařízeních. Lze jej zvolit z hlavní obrazovky MasterSwitche.

Závěrem
MasterSwitch skutečně funguje přesně tak jak by měl. Zapíná, vypíná a rebootuje
podle pokynů. Také konfigurace je poměrně snadná, jediným problémem je to, že
nelze pomocí protokolu ARP přiřadit IP adresu vzdáleně, ale musí se použít
sériový kabel a terminálový režim.
Toto zařízení je však použitelné jen ve velmi specifické situaci, kdy je třeba
vzdáleně vypínat či rebootovat zařízení, která nepodporují, neumožňují či
momentálně nejsou schopna nuceného rebootu vlastními prostředky. Proto je okruh
případných uživatelů omezen pouze na správu sítě a jiné (z hlediska počítačů)
speciální aplikace.
APC MasterSwitch
Inteligentní dálkový vypínač
napájení
Plus: pracuje bez problémů, webové rozhraní
Minus: velmi specifické užití, nelze použít ARP pro nastavení IP adresy, cena
APC, Praha, Tel:. 02/683 78 45, Fax: 02/683 76 80, www.apc.cz, sales@apc.cz
Cena (vč. DPH): 25 000 Kč
Záruka: 1 rok

8 3083 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.