Aplikace Mechsoft nad AutoCADem

Nahlédněme opět do světa CADů a povšimněme si tentokrát šikovných a poměrně nedávno na trh uvedených aplikací M...


Nahlédněme opět do světa CADů a povšimněme si tentokrát šikovných a poměrně
nedávno na trh uvedených aplikací MechSoft Profi firmy Cadis, které využívají
jako CAD engine produktu AutoCAD, a to buď ve verzi 14, nebo LT. Obě tyto
aplikace podstatně ulehčí práci strojařům. Jedná se totiž o CADy určené pro
strojírenské konstruování.
A začněme naši procházku plným AutoCADem ve verzi 14. Spolu s ním mohou
strojaři použít aplikaci MechSoft Profi 6.14. Ta je určena pouze pro platformu
Windovs NT, resp. Windows 95 a nepodporuje tedy DOS. Řeklo by se, nevýhoda.
Umožnila však konstruktérům využít všech výhod grafického konstruování.
Aplikace podporuje nejenom pouhé konstruování ve 2D tedy kreslení, ale i
neparametrické 3D modelování.
Co nového můžete využít?
MechSoft Profi přináší pro konstruování ve 2D celou řadu nových funkcí.
Jedná se především o inteligentní kurzor, který dovede vyhodnocovat entity, nad
nimiž se s ním pohybujete, přičemž nabízí důležité body jak na vyhodnocených
entitách, tak body, které vznikají průsečíkem těchto entit s pomocnými
konstrukčními čarami.
Další důležitou funkcí je řešení viditelnosti ve 2D. Software to dokáže zcela
automaticky s libovolnými objekty ve výkrese.
Aplikace podporuje rovněž jednoduchou práci s předefinovaným systémem hladin,
umožňuje práci se superhladinami, které jsou výhodné pro navrhování variantních
řešení, přidává nové editační a kreslicí povely, rozšiřuje a zjednodušuje
šrafovací možnosti a umí pracovat s databází často používaných textů.
MechSoft pracuje také s "malým" AutoCADem
Další aplikací pracující spolu s "malým" AutoCADem LT je MechSoft Profi LT.
Spojení AutoCADu LT s nadstavbou MechSoft LT dává strojařům k dispozici nástroj
k přenesení strojírenských myšlenek a postupů do konstrukčního systému. Nemusí
se již starat o měřítka, rámečky, tvary kót, normalizované součásti, kusovníky,
pozice, strojírenské výpočty atd. MechSoft LT dokáže většinu těchto odborných
postupů řešit sám.
Aplikace je objektově-orientovaná. Jen tím, že ukážete na objekt (entita, kóta,
strojírenská součást...), můžete snadno měnit jeho vlastnosti či přidávat nové.
Ukážete třeba na kótu a MechSoft LT vám nabídne řadu možností, jak ji rozšířit
o různé značky či změnit její tvar. Ukážete na součástku a MechSoft LT vám
nabídne další součásti, které s tou vybranou logicky souvisí, takže snadno
přidáte ke šroubu matici a podložku, k otvoru ložisko, k ložisku hřídel a k
hřídeli pero.
Databáze objektů
MechSoft LT obsahuje databázi objektů. Ne pouze normalizovaných dílů, ale
skutečných objektů, kdy objektem může být normalizovaná součást, dodatečná
vlastnost (zápich, středicí důlek, otvor...) i výpočet. Každý objekt na výkrese
si o sobě pamatuje veškeré informace a je možné jej jednoduše měnit či přidávat
k němu objekty další.
Strojírenský výkres obsahuje objekty (díra, šroub, matice, hřídel, ložisko,
úsečka, šrafování...), které se různě překrývají. Je tedy nutné řešit jejich
vzájemnou viditelnost. MechSoft Profi LT to umí se zachováním plné asociativity
pouhým zmáčknutím tlačítka.
Informace na závěr
Aplikace se instalují z CD a dovedou pracovat jak v lokální instalaci, tak i v
síťovém prostředí. Většina parametrů je modifikovatelná, takže lze aplikaci
jednoduše nastavit tak, aby vyhovovala konkrétním požadavkům. Parametry se
nastavují a mění v přehledném systému dialogových panelů.(jam)
8 0724 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.