Aplikace pro AS/400

Vývojový nástroj firmy IBM VisualAge for Java byl ve své poslední verzi rozšířen o sadu javovských tříd, které pod...


Vývojový nástroj firmy IBM VisualAge for Java byl ve své poslední verzi
rozšířen o sadu javovských tříd, které podporují vývoj aplikací pro systémy
AS/400. Tato sada tříd AS/400 Toolbox for Java je nyní nedílnou součástí
VisualAge for Java.
VisualAge for Java je jedním z prvních týmových vývojových nástrojů určených
pro vývoj podnikových intranetových aplikací. Tyto aplikace lze vyvíjet v
jazyce Java s možností připojení k existujícím datům, transakcím a aplikacím.
Současné serverově orientované javovské aplikace je možné nyní rozšířit i o
platformu AS/400.
Kompoziční editor umožňuje sestavit aplikaci
VisualAge for Java obsahuje kompoziční editor pro vizuální skládání appletů,
aplikací a JavaBeans z dílů umístěných na jeho paletě. Metodou "táhni a pusť"
je možné ukládat jednotlivé vizuální díly na pracovní plochu a využít tak
možnosti složení celé aplikace z předem připravených komponent.
Velmi důležité je, že VisualAge for Java obsahuje technologii ENVY pro podporu
týmové práce. Tato technologie umožňuje souběžný přístup několika vývojářů ke
zdrojovému kódu vyvíjené aplikace. Proto není pro správu zdrojového kódu
zapotřebí žádného dalšího externího nástroje.
Nejvýznamnějším rysem tohoto vývojového nástroje je jednoduchý vývoj
klient/serverových aplikací. Enterprise Access Builder zavádí automatické
generování komunikační vrstvy kódu, a tím odstraní složité programování.
Generované JavaBeans jsou spouštěny prostřednictvím různého middlewaru.
Prostřednictvím RMI (Remote Method Invocation) se javovský klient propojí s
javovským serverem či C++ serverem.
Nová sada javovských tříd
AS/400 Toolbox for Java představuje novou sadu javovských tříd, které umožňují
vývoj javovských aplikací ve spojení se systémem AS/400 a které jsou volně
integrovány do vývojového prostředí. Dodávané nástroje poskytují obdobné
funkce, jaké jsou již dnes nabízeny aplikačním programovým rozhraním (API)
produktu IBM Client Access. AS/400 Toolbox for Java nevyžaduje žádný dodatečný
klientský software a poskytuje přihlášení k systému AS/400, přístup k datům v
systému AS/400, přístup k DB2/400 na úrovni záznamu, podporu pro integrovaný
souborový systém, podporu pro tisk, zadávání příkazů AS/400, volání programů
AS/400, a možnost vytváření datových front. Výše uvedené nástroje vyžadují Java
Virtual Machine podporující JDK 1.1. Vyvinuté aplikace musí být rovněž
provozovány pod JDK 1.1 nebo v prostředí WWW prohlížečů podporujících JDK 1.1
(např. Netscape Navigatoru 4.04).
(jam)
8 0836 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.