Aplikace pro .Net i Linux

Společnost Borland v srpnu oznámila uvedení nové verze svého populárního vývojového prostředí s označením Delphi ...


Společnost Borland v srpnu oznámila uvedení nové verze svého populárního
vývojového prostředí s označením Delphi 7 Studio, které mimo jiné přináší také
podporu platformy .Net.
Delphi 7 Studio obsahuje nástroje, s jejichž pomocí lze výrazně zjednodušit
migraci Delphi aplikací na platformu Micosoft .Net (Migration Kit for .Net). K
důležitým novinkám pak patří zejména vývoj rozsáhlých aplikací s pomocí
technologie modelem řízené architektury (Model Driven Architecture, MDA), která
zrychluje celý vývojový proces od návrhu architektury až po nasazení aplikace.
Nástroj Bold for Delphi, který je přitom využíván, integruje vícevrstevný
systém business objektů do Delphi a spojuje UML prostředí v nástroji ModelMaker
s vývojovým prostředím návrhu aplikací v Delphi.
Nová verze prostředí dále nabízí vizuální vývoj a zjednodušení tvorby webových
aplikací na straně serveru i podporu standardů pro tvorbu webových služeb, sada
nástrojů Enterprise Class Reporting pak zajišťuje rychlou tvorbu
multiplatformních tiskových sestav, z nichž uživatelé získávají potřebné
informace. Bezplatné licencování technologie DataSnap umožňuje škálování
jednoúrovňových a klient/server aplikací na vícevrstvé bez dalších poplatků.
Sedmá verze vývojového prostředí dále umožňuje snadné procházení UDDI adresářů,
vyhledávání poskytovatelů webových služeb a následně pak importování
požadovaných služeb přímo z prohlížeče do aplikace. V oblasti web services bylo
Delphi 7 Studio také rozšířeno o podporu pro přílohy, architekturu Global XML
Web Services Architecture (GXA), směrování Web Services Routing, jazyk Web
Services Inspection Language (WSIL) či podporu hlaviček pro uživatelské
rozšiřování.
Delphi 7 Studio je dostupné ve 4 edicích, a to Architect, Enterprise,
Professional a Personal spolu s prvními třemi uvedenými verzemi přitom bude
dodáváno rovněž vývojové prostředí pro Linux Kylix 3, takže aplikace mohou být
po rekompilaci nasazeny i na této platformě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.