Aplikace rostly: Trhu nadále dominuje SAP

Nově zveřejněná studie společnosti IDC o trhu podnikových softwarových aplikací (EAS Enterprise Application Suites) v ...


Nově zveřejněná studie společnosti IDC o trhu podnikových softwarových aplikací
(EAS Enterprise Application Suites) v České republice ukazuje, že investice do
této oblasti vzrostly v roce 2001 meziročně o 13,7 %, a dosáhly tak hodnoty
63,47 milionu dolarů. Výsledky jednotlivých dodavatelů byly přitom podle IDC
rozdílné. Zatímco SAP, Navision a Scala zaznamenaly výrazný nárůst, QAD a Geac
nepatrný pokles. Vedoucími domácími dodavateli byly společnosti LCS a OR CZ. V
roce 2001 českému trhu údajně nadále dominoval SAP, v jehož případě došlo k
nárůstu obratu za licence a údržbu (L&M) o 14,6 %.
Hlavní investice do EAS řešení se týkaly účetní evidence (téměř 30 % vložených
prostředků). IDC ale zmiňuje také prudký vzestup segmentu trhu s "rozšířenými
aplikačními funkcionalitami" (tedy CRM, SCM, knowledge management apod. zřejmě
tedy již dochází k situaci, kdy se nasazení těchto technologií stává nezbytným
pro konkurenceschopnost firmy). Třetí místo zaujaly moduly materiálového
hospodářství a distribuce. Vedoucím operačním systémem s 50,4% podílem na
celkovém počtu instalací EAS byla Windows. Na druhém místě se umístily komerční
odrůdy Unixu se 42,7% podílem. Ostatní systémy pro EAS byly OS/400 s 5,9 % trhu
a Novell s 0,5% podílem. Linux se tedy uplatnil méně než v 0,4 % případů.
Nejpopulárnější hardwarovou základnou pro nové instalace byl podobně jako o rok
dříve Hewlett-Packard (37 % trhu). Compaq a IBM skončily na druhé a třetí
pozici s 22% a 21,7% podílem.
V dlouhodobějším výhledu očekává IDC, že trh podnikových softwarových aplikací
v České republice bude růst meziročně o 13,9 % během následujících pěti let.
Největší dynamiku by měla vykazovat oblast CRM.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.