Aplikace v Accessu

Z rodiny kancelářských aplikací MS Office patří právě databázový nástroj MS Access k dobrým příležitostem pro v...


Z rodiny kancelářských aplikací MS Office patří právě databázový nástroj MS
Access k dobrým příležitostem pro využití programování ve Visual Basicu, resp.
v jeho sourozenci Visual Basic for Application.
Databáze jako taková si díky svému poměrně sofistikovanému obsahu přímo říká o
programátorem ošetřené procesy, a minimálně přijatelné uživatelské rozhraní pro
své databázové aplikace budou jejich tvůrci potřebovat. Ačkoliv Access jde
cestou rozšiřování možností ve vizuálním návrhu, při jeho profesionálním
nasazení dříve či později na tvorbu či úpravu programového kódu určitě dojde.
Tato publikace je již třetí v řadě, jež se touto tematikou zabývá. Autor
sleduje svými tituly, které vycházejí v českobudějovickém nakladatelství Kopp,
postupný vývoj Accessu a snaží se vždy ve výkladu spojit jednak nastupující
novinky a jejich přínos, jednak ukázky použití VBA při práci s databázovou
aplikací.
Z hlediska "pohledu" na práci s daty jsou zásadní kapitoly o technologiích ADO
a DAO, jež představují pilíře objektového přístupu k datům dle Microsoftu.
Další podstatnou kapitolou je "Řízení aplikace uživatelem", jež zahrnuje témata
související s tvorbou efektivního uživatelského rozhraní databází.
Nechybí ani užitečné menší oddíly, zaměřené např. na spolupráci aplikací v
rámci MS Office, na základy databázového dotazovacího jazyka SQL či na
hypertextové odkazy. Ve dvou kapitolkách se autor také věnuje jazyku VBA jako
takovému na začátku knihy základům práce ve vývojovém rozhraní, na konci pak
jazyku a jeho možnostem.
Trošku s problémy se pokusím definovat cílovou skupinu publikace čtenář by měl
(přirozeně) slušně znát aplikaci MS Access, ale není na škodu se předem
seznámit i se základy jazyka Visual Basic. Kniha je zaměřena na skutečné
zájemce, kteří chtějí využít Accessu nad standardní rámec jeho možností a kteří
nezůstanou u průvodců a šablon. Autor ve snaze oslovit rozdílné úrovně vývojářů
a uživatelů Accessu zařadil do publikace širší výčet témat, avšak zároveň při
nutnosti zachovat "paperbackový" formát, takže zde naleznete od každého trošku.
(Jan Pokorný: Visual Basic pro aplikace Accessu 2000, Kopp, České Budějovice,
1999, 272 stran, 199 Kč, volitelně disketa za 69 Kč)
0 1277 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.