Aplikačně zaměřená správa sítě

Při vyřčení slovního spojení "správa sítě" se většině (zasvěcených) lidí vybaví především vytváření uži...


Při vyřčení slovního spojení "správa sítě" se většině (zasvěcených) lidí vybaví
především vytváření uživatelských kont, zálohování dat, instalování nových
aplikací a nastavení síťového operačního systému tak, aby splňoval požadovaná
kritéria bezpečnosti, případně byl vyladěn na optimální výkon.
Sítě se ovšem budují především za účelem poskytování určitých služeb uživatelům
k nim připojeným, což by se při jejich správě mělo zohledňovat. A nejde zde
pouze o poskytování souborových nebo tiskových služeb, ale především o
efektivní chod jednotlivých podnikových aplikací.
Proto se dostává stále více do popředí správa sítě zaměřená na koncové
uživatele, resp. na služby jim poskytované, někdy také označovaná jako
business-centric network management. Co to znamená? Především to, že se hlavní
důraz klade na zjišťování a následnou optimalizaci odezvy jednotlivých
aplikací. Jde tedy o zjišťování kvality služeb sítě z hlediska uživatele a
nikoli o zjišťování rychlosti přenosu dat v síti jako takové.
A protože se obchodní aplikace neprovozují ve vzduchoprázdnu, jejich reálný
provoz se vyznačuje řadou nepravidelností, přetížením serverů v jedné chvíli a
naopak jejich nevytížeností v čase jiném. Je proto zcela pochopitelné, že ke
správě sítě zaměřené na aplikace bude patřit např. i vyladění časů, kdy má
docházet k činnostem, které lze v rámci nějakého období odložit, zálohování
nebo replikace databází. Je také vhodné porovnávat aktuální výkon s historicky
dosahovanými stavy, aby se zjistilo, kdo, případně co a kdy zhoršilo odezvy
aplikací v síti.
Stejně jako se používá řada softwarových pomůcek k běžné správě sítě, i k
dosažení nastíněného cíle může být nápomocen vhodný balík programů.
Na poslední výstavě NetWorld+Interop, o které jste si ostatně už mohli na
stránkách Computerworldu přečíst, přišla firma NextPoint se softwarem nazvaným
S3, který uvedený problém řeší.
Mimochodem firma NextPoint je stará necelé dva roky a jejím šéfem je William
Maro, který před tím, než se podílel na jejím založení, působil 10 let u firmy
Digital Equipment, kde ve chvíli, kdy ji opouštěl, zastával post viceprezidenta
pro marketing síťových produktů.
Pojďme ale zpět k prvnímu produktu firmy, již zmíněnému S3. Jak už bylo
uvedeno, jde o software, který má sloužit administrátorům sítí ke snazšímu
zajištění kvalitních služeb podnikových aplikací pro koncové uživatele. Z
jejich pohledu tento balík také monitoruje dění na síti zjišťuje dostupnost a
měří odezvy jednotlivých aplikací v síti a porovnává jejich chování se službami
sítě jako takové.
Celý systém S3 se skládá ze štíhlých "inteligentních" agentů rozesetých po
strategických lokacích sítě, jakými jsou např. aplikační servery, pracovní
stanice, případně některé další inteligentní síťové prvky. Klienti jsou zatím
schopni běhu na platformách Windows NT a SUN Solaris. Jejich úkolem je sběr
informací, např. stanovení počátků jednotlivých akcí, aby bylo možno zjišťovat
dobu odezvy apod.
Kromě vlastního měření disponují agenti ještě funkcí, kterou autoři nazvali
Synthetic Transactions, která, jak už ostatně její název napovídá, simuluje
reálné transakce a kontroluje, zda prošly správně sítí a jak dlouho jim to
trvalo. Prostřednictvím této funkce je možno simulovat např. vyhledávání v DNS
(Domain Name System) nebo transakce systému SAP R/3 či databází Oraclu.
Zmínění agenti sekundují serverům S3, kteří tvoří druhou součást tohoto
systému. V jejich případě jsou jedinou podporovanou platformou Windows NT.
Úkolem serverů je provádění real-time i historických analýz chování aplikací,
správa alarmů atd. Jejich součástí je též Task Director, který automaticky
spouští určené rutiny, např. ty, které zajišťují konfiguraci routerů.
Systém S3 je schopen spolupráce s agenty RMON a SNMP, od kterých může získávat
data o chování sítě a ta pak použít k porovnání s daty od agentů svých.
Kromě analýzy chování sítě umožňuje balík S3 řídit prostřednictvím protokolu
SNMP jednotlivé síťové prvky. Kromě toho rozebírá vzniklé problémy a podle
nastavení případně vyvolá alarm. Jeho další součástí jsou pak služby IP
(Internet Protocol). S3 monitoruje jejich dostupnost a výkon, kromě toho také
identifikuje nevyužité nebo naopak duplicitní IP adresy.
K usnadnění sledování časového rozložení zatížení sítě slouží technologie,
kterou její autoři nazvali Traffic Signatures. S jejím využitím se systém S3
snaží vysledovat provoz v různých časech a objektivně zobrazit cyklický
charakter běhu většiny aplikací. Ten je důsledkem normálních událostí u
koncového uživatele jako např. rutinní zálohy nebo pravidelného přesunu
zaměstnanců ve sledování je zahrnuta také analýza doby odezev a využití
prostředků.
Systém si podle běžného chování buduje bázi znalostí (knowledge base) a
následně je pak schopen zjistit odchylky od standardu včetně jejich dopadu na
poskytované služby. Tak si například pamatuje, že v určité době dochází k
zálohování určitého serveru a pokud k němu někdy nedojde, okamžitě vygeneruje
alarm, takže je možno na vzniklý problém bezprostředně adekvátně reagovat.
Určenému správci mohou být zasílány zprávy o chování sítě prostřednictvím
webových push technologií. Informace jsou uspořádány do kanálů, mezi kterými
jsou např. Service Management (správa služeb), Exceptions (výjimky) nebo
Applications (aplikace). Kanály jsou dále členěny podle typu zdroje, aplikace
apod. Výsledkem snahy o maximální flexibilitu je možnost přistupovat k uvedeným
datům z libovolného místa, kde je k dispozici Web browser MS Explorer 3.02,
Netscape Navigator 4.02 nebo Sun Hot Java 1.0. A vyšší verze, samozřejmě.
Vestavěný bezpečnostní mechanismus chrání data před neoprávněným přístupem.
Informace o stavu sítě jsou poskytována také přes standardní databázové
rozhraní.
7 3339 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.