APLIKAČNÍ SERVERY BOJ NA OSTŘÍ NOŽE

Začátkem letošního roku začal Sun Microsystems dodávat svůj aplikační server zdarma k vlastnímu operačnímu systém...


Začátkem letošního roku začal Sun Microsystems dodávat svůj aplikační server
zdarma k vlastnímu operačnímu systému Solaris. Tehdy šéf firmy Scott McNealy
řekl: "IBM přidává svůj WebSphere ke své platformě, Microsoft zase ke své, my
máme iPlanet na naší platformě rovněž zdarma. Kam tedy BEA chce prodávat? Na
Mac?" Snahou bylo všechny přesvědčit, že oblast aplikačních serverů už není
samostatným tržním segmentem.
Nyní se situace změnila ještě více základní verze aplikačního serveru Sunu (Sun
One Application Server 7, Platform Edition) je kromě Solarisu 8 a 9 zdarma i
pro ostatní platformy Windows, Linux a další unixy. Další varianty (Standard a
Enterprise Edition) jsou již placené. A jaká je kvalita nového produktu?
Jiří Kunstát, Senior Engineer z vývojářské firmy Systinet, si z technického
hlediska Standard Edition nového aplikačního serveru Sun Microsystems docela
pochvaluje. Ke kladným vlastnostem podle něj patří tradičně dobrá dokumentace,
přehledná konzole, rychlá odezva i nasazení a podpora pro aplikace využívající
standard CORBA. Mezi negativa této verze (Standard Edition) řadí absenci
podpory pro clustering a failover. Ta by měla být až v Enterprise verzi. Dále
Jiřímu Kunstátovi chybí způsob hot-deploymentu (nahrazení konkrétní aplikace
bez nutnosti restartu serveru) ve stylu serverů BEA WebLogic nebo JBoss. U nich
totiž pouhé zkopírování nové verze aplikace do určitého adresáře způsobí její
kompletní znovunasazení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.