Aplikační servery v útoku

Aplikační servery nepředstavují v současné době pouhou módní záležitost v oblasti výpočetní architektury. Z hled...


Aplikační servery nepředstavují v současné době pouhou módní záležitost v
oblasti výpočetní architektury. Z hlediska uživatele je stále patrnější výhoda
jejich využití spočívající v možnosti opětovného nasazení vytvořených
komponent. Stále však existují rizika vycházející ani ne tak z komplexnosti
této techniky jako z polarizace trhu. Neustále se zvyšuje tlak na uspokojení
uživatelských potřeb ve stále kratším čase i na využití rychle expandujících
technických možností. Jediná cesta k cíli vede přes vzestup produktivity. Té
lze však dosáhnout pouze podmínečně prostřednictvím racionalizace vývoje
softwaru. Tím, že se současně vsadí na vývoj založený na komponentách a
rozšiřovatelných aplikačních rámcích tvořících základnu, lze tohoto cíle
dosáhnout.
Přibližně přede dvěma lety byl zaznamenán nástup nové kategorie produktů:
aplikačních serverů. V současné době existuje již více něž 30 různých produktů
tohoto typu. Všichni výrobci kromě Microsoftu přitom staví na Enterprise
JavaBeans (EJB) od firmy Sun.
Tržní potenciál pro aplikační servery je obrovský, což výrobce softwaru
motivuje k získání příslušného podílu. Pokušení užívat módní etikety "aplikační
server" je obrovské, a to i v případě, neodpovídá-li výrobek ani minimálním
požadavkům. Řada produktů k tomuto označení ještě nedozrála.
Klíč k úspěchu aplikačních serverů spočívá v oblasti techniky komponent. Vedle
Microsoftu a jeho komponent ActiveX zde hrají hlavní úlohu již etablované
komponenty Enterprise JavaBeans. Ty mají tu výhodu, že je podporuje celá řada
výrobců. Kromě toho jsou uznány za standard OMG (Object Management Group) a
jsou plně kompatibilní se standardem CORBA. Boj na trhu
Dlouhodobě se patrně udrží pouze čtyři či pět produktů, které na sebe soustředí
více než 80 procent objemu trhu. V boji o podíl na trhu mezi Microsoftem a
zbývající částí světa stojí jako argument na straně frakce Enterprise JavaBeans
nezávislá platforma. Příspěvkem Microsoftu jsou zde jeho maximálně nízké ceny
(MS Transaction Server představuje část "Back Office Suite"). Na úrovni
technicko koncepční vykazují tři modely komponent COM, CORBA a EJB tolik
společného, že to musí vyvolat dojem, jako by bylo užito pouze rozdílné
terminologie. Vystřízlivění však probíhá na úrovni rozličných uživatelských
rozhraní.
Aplikační server
Aplikační servery poskytují prostor pro realizaci obchodní logiky a skrývají
před uživateli komplexnost okolních systémů, se kterými spolupracují. Obchodní
logika může být zcela nebo částečně reprezentována komponentami jako "hotovými
stavebními kameny".
Vzhledem k tomu, že obchodní logika i uchovaná data mohou být implementovány na
nejrozličnější počítačové systémy, je k tomu nezbytně nutný společný proces
dorozumívání. To lze realizovat prostřednictvím základny pro jednotlivé objekty
jako COM/DCOM, CORBA a Java. Aplikační server implementuje kontejner jako pole
pro realizaci komponent. Základní modely komponent jsou v případě Microsoftu
COM/ ActiveX, jinak Enterprise JavaBeans.
Termínu aplikační server lze používat v souvislosti s celou řadou softwarových
technologií. Webový aplikační server, který je pod tímto pojmem často
předpokládán, představuje pouze podskupinu.
Mezi největší výhody nasazení aplikačních serverů patří široké možnosti
využití, opakovaná použitelnost komponent, pohodlnější správa i větší odolnost
proti případným výpadkům.
9 0716 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.