Apple slibuje návrat k zisku

Po ztrátovém období by se Apple měl opět vrátit z oblasti červených čísel a pro kvartál končící 31. březnem pl


Po ztrátovém období by se Apple měl opět vrátit z oblasti červených čísel a pro
kvartál končící 31. březnem plánuje mírný zisk. Příští finanční výsledky budou
do jisté míry symbolické, protože společnost s jablkem ve znaku 1. dubna 2001
oslaví 25 let od svého založení. Po sérii ziskových čtvrtletí trvající od
počátku roku 1998 došel Apple na sklonku minulého roku ke ztrátě 247 milionů
dolarů. Sérii úspěšných kvartálů započala restrukturalizace firmy, změna jejího
vedení, snížení výrobních nákladů a v neposlední řadě vydání pohledného
počítače iMac v první polovině roku 1998. Z přerušení pozitivního stavu Apple
viní celosvětový pokles prodejů mající za následek snížení výnosů a povinnost
platit penále za porušení smluv nedodržením plánovaných odběrů. Společnost však
nicméně věří v návrat z červených čísel a chystá snižování nákladů. Propouštění
se zatím neplánuje, existuje totiž reálný předpoklad opětovného nárůstu
prodeje. Finančním výsledkům firmy zřejmě také prospěje snižování cen
komponent. Výrobci pamětí stále bojují s nadbytečnou produkcí, cena zůstává pod
tlakem a časem se pravděpodobně dostane i pod výrobní náklady. Výhodněji budou
nakupovány i kondenzátory, jejichž odbyt klesl se zmírněním poptávky po
mobilních telefonech a osobních počítačích. Sestupnou tendenci si, do doby než
dosáhnou hodnot bližších cenám klasických CRT monitorů, udrží i ceny plochých
displejů. Se vzrůstem poptávky pak ale mohou ceny plochých displejů opět
stoupnout. Pokud má Apple však vytvořit zisk, prosté snížení nákladů za vstupní
komponenty v současném konkurenčním prostředí podle analytiků nemusí stačit.
Důležité tedy bude také to, jakým směrem se bude vyvíjet prodejní křivka.
1 0169 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.