Archeologie on-line

Pod názvem Archaeologica se skrývá internetový archeologický magazín, který logicky sídlí na adrese http://www.archae...


Pod názvem Archaeologica se skrývá internetový archeologický magazín, který
logicky sídlí na adrese http://www.archaeo logica.cz.
Zájemci o příslušný obor zde najdou samozřejmě především články, ať už se
skrývají ve stejnojmenné rubrice, nebo v sekcích nazvaných Aktuality a
Reportáže. Vše bývá doplněno fotografických materiálem, obrázky jsou dostupné
jak v náhledech, tak ve vyšší kvalitě. Tímto způsobem je možné vydat se na
virtuální prohlídku nejen archeologických nalezišť, ale třeba také mezi
exponáty Moravského zemského muzea v Brně. Nechybí ani návrat k Olomouci
skutečně se jedná o nejseverněji situovaný římský bod na našem území? Archeolog
pracuje na rozdíl od historika především v terénu a obor je založen na řadě
zajímavých technik, které jsou založeny na poznatcích fyziky, chemie i
geologie. Nejde zdaleka jen o známý radioaktivní uhlík C14 sloužící k datování
nálezů organického původu pokud by vás zajímalo, co je to třeba flotace, opět
se můžete poučit na www.archaeologica.cz. Obsah serveru může tedy zaujmout i
čtenáře orientované spíše přírodovědně.
Součástí serveru jsou přehledy výstav, přednášek, konferencí, ale třeba také
grantů. Velice obsáhlý je seznam odkazů na další relevantní internetové zdroje
o archeologii.
A konečně v rubrice Právo se pak čtenáři seznámí s tím, jak mohou být
archeologům nápomocní či alespoň kulturnímu dědictví neškodit. Na své si zde
přijdou i milovníci černých kronik osud řady archeologických nálezů totiž
bohužel spadá právě do této kategorie.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.