ArchiCAD 6.0

Jedním ze specializovaných CAD systémů je produkt firmy Graphisoft s názvem ArchiCAD verze 6.0. Tento software, který zk...


Jedním ze specializovaných CAD systémů je produkt firmy Graphisoft s názvem
ArchiCAD verze 6.0. Tento software, který zkvalitňuje proces návrhu i
zpracování technické dokumentace, je určen pro stavaře a architekty. Architekti
a inženýři oceňují jeho jednoduché ovládání a hlavně nabízený vysoký výkon,
který zabezpečuje desítkám tisíců architektů a inženýrů po celém světě možnost
snadného a efektivního návrhu tvorby dokumentace a spolupráce.
ArchiCAD zrychluje zpracování technické dokumentace a omezuje možnosti chyb na
minimum. Prakticky eliminuje zbytečnou práci a ztrátu informací během
zpracování dokumentace. Architekti pracují s "reálným" světem budovy ve 2D i ve
3D, což zefektivňuje práci nejen při navrhování. Výraznou úsporu času
pracovníků představuje možnost generovat seznamy komponent a harmonogramy.
Intuitivní ovládání zase minimalizuje čas a náklady na zaškolení nových
pracovníků.
Integraci informací zajišťuje koncept "Virtuální budovy". Tento koncept
představuje lehkou manipulaci s informacemi a umožňuje tvořit projekt současně
ve 2D i 3D, z modelu generovat řezy, pohledy, detaily a ostatní potřebné
materiály. To, že data ve "virtuální budově" jsou integrovaná, znamená, že
změna v jednom pracovním okně se automaticky přenese do všech ostatních, což je
jeden z momentů značné eliminace chyb.
Ze 3D modelu vygenerujete veškerou dokumentaci, která je nezbytná pro běžnou
stavařskou praxi. Tento 3D model je použitelný pro správu budov (Facility
Management).
Trendem moderního projektování je spolupráce více projektantů na jednom
projektu, kooperace se specialisty a profesisty. Tento fakt podporuje ArchiCAD
pomocí možnosti pracovat v lokální síti či Intranetu a dovoluje tak pracovní
skupině architektů a projektantů současně pracovat na jednom projektu. To je
umožněno technologií firmy Graphisoft zvanou Team Work, což je lehce
ovladatelný systém, který dovoluje řídit přístup k virtuální budově, je
bezpečný a vhodný pro firmy jakékoliv velikosti.
Jak jsme již napsali, z 3D modelu lze vytvořit příslušné plány, to znamená, že
ArchiCAD dokáže vygenerovat potřebné řezy a pohledy.
Architekti mohou řešit exteriéry a interiéry a dotvářet architektonické i
konstrukční detaily. Pro stavaře je důležitý výkaz oken a dveří včetně
grafických symbolů a všech rozměrů vytažených do tabulek s možností vložení do
výkresu. Výkaz jednotlivých prvků doplníte součty. Práce se zónami a výkaz zón
slouží pro rozpočet a správu budov (Facility Management). Pro prezentaci a
marketing jsou k dispozici funkce pro fotorealistické zobrazení z jakéhokoli
pohledu, přelety a průlety budovou, scény virtuální reality pro interaktivní
prezentaci u počítače nebo na Internetu, nebo možnost nasvítit stavbu slunečním
světlem, jehož charakter je definován místem, datem a časem.
Další funkcí vhodnou pro prezentaci je publikování na Internetu pomocí
speciálního formátu SVF (Simplified Vector Format), který pracuje jako plug-in
pro Netscape Navigator a Windows Internet Explorer a rozšiřuje možnost přímé
prezentace výkresové dokumentace na Internetu.
Zabudován je překladač formátu DAF, DWG včetně verze 14, DGN ASCII a mnoha
dalších formátů při zachování Xrefs.
To, že ArchiCAD je určen architektům a projektantům, jsme již připomněli
několikrát a pro-to je zřejmé, že zde naleznete specifické nástroje, jako je
zeď, dveře, okno, vodorovná deska, střech, sloup, schodiště, a podporu pro
zpracování terénu. Tyto funkce dělají projektování rychlé a naprosto intuitivní.
Graphisoft vyvinul jeden z prvních 3D programů spustitelných na osobním
počítači již v roce 1982. V současné době nalezne uživatel v ArchiCADu jedno z
nejlepších uživatelských rozhraní, kde může pracovat přímo ve 3D nebo
půdorysném plánu, řezu nebo pohledu.
Systém grafické nápovědy tvoří práci v prostoru naprosto jednoduchou a umožňuje
rychlou orientaci, a to i při práci na rozsáhlém projektu.
Stavaři vědí, že výkresová dokumentace se "vykresluje" v závislosti na měřítku,
a mohlo by jim přidělat dost práce, kdyby při vygenerování výkresu v určitém
měřítku museli odstraňovat nebo dokreslovat řadu detailů. Toho jsou v ArchiCADu
ušetřeni, protože 3D model má tu vlastnost, že výkresová dokumenta-ce z něj
může vygenerovat detaily s přesností v závislosti na měřítku tzv. automatické
generování detailů, které používá GDL technologii (Geometric Descripton
Language). Tato technologie umožnila vznik tisíců inteligentních objektů,
vycházejícících z reálných prvků, které lze zobrazovat až do nejmenších
detailů. GDL objekty zahrnují 3D model, 2D symbol s přesností závislou na
měřítku a popis vlastností výrobce, cena, hmotnost apod. Při generování výkresu
v patřičném měřítku se vykreslí jen příslušné detaily a geometrické informace
odpovídající normě. Vlastností GDL objektů lze využít při exportu do
rozpočtových programů.
Rozsah základní knihovny je nesporný a navíc je knihovna přizpůsobená českým
normám. Speciální požadavky uživatelů řeší řada doplňujících specializovaných
knihoven s 3D objekty a texturami. V knihovně označené jako Architectural
naleznete ploty, zábradlí, markýzy, záclony, žaluzie, komínové hlavy, střešní
svody a okapy, květinové nádoby a řadu dalších architektonických a stavařských
prvků, které jsou při projektování třeba. Parametrizace jednotlivých prvků
dovoluje vytvářet množství variant.
Další knihovnou je People and More Collection s lidskými postavami, zvířaty,
stromy, květinami nebo letadly. Objekty s texturami, jako jsou stoly, sedačky,
skříně, příborníky, postele, zařízení domácnosti, koberce, záclony, dekorační
předměty nebo svítidla, obsahuje Designer Home Furniture. Architekty také
potěší Medley 3.0, knihovna s více než 400 prvky. V této knihovně jsou objekty
jako knihy, obrazy, dekorační fasádní prvky, doplňující okna a dveře, stromy,
rostliny, záclony, nábytek, svítidla, ploty, eskalátory, sloupy atd.
Pro mapování fotorealistických textur na prvky s použitím v různých
renderovacích programech je připravena knihovna Building Textures Medley s 2000
texturami, ve formátu TIFF, TGA, PICT. Nedílnou součástí projektovaného domku
je jeho zahrada a proto ArchiCAD zahrnuje do své nabídky knihovnu GardenWorks
obsahující stromy, keře, zahradní nábytek, domky, venkovní krby, pískoviště,
skluzavky, bazény a řadu dalších.
Schopnost ArchiCADu spolehlivě načítat jak vektorově, tak rastrově soubory,
umožňuje využití knihoven českých výrobců stavebních prvků, jako např.
Keramička Chlumčany, Horní Bříza, Rakovník, atd.
Profesionální knihovny vznikají i v domácích podmínkách. Jsou to knihovny
obsahující krovy, nábytek, koupelny, Forniture Mobilia a Porotherm. První z
nich knihovna krovů je specializovaná automatická konstrukční knihovna pro
tvorbu krovu, včetně podrobného výpisu materiálů, výpisu spojů a řešení
detailů. Zajímavá je též knihovna Porotherm obsahující 40 parametrických prvků
z výrobní řady keramických a stavebních dílců od cihel, až po překlady. Úplnou
novinkou je databázová knihovna s názvem konstrukce. Tato knihovna je rozdělena
do čtyř samostatných sekcí betonové, kovové, dřevěné a keramické výrobky.
Slouží jako stavební tabulky s výrobky nabízenými na našem trhu. Jednotlivé
prvky jsou doplněny technickými vlastnostmi pro generování podrobného výpisu.
Mimo počtu kusů se tedy dozvíte rozměry, specifikaci materiálu, hmotnost, cenu
apod.
První zmiňovaná sekce, tedy kovové výrobky, zahrnuje sadu kovových výrobků dle
ČSN, DIN a EU norem. Tuto knihovnu lze rozdělit do čtyř skupin a to na
profilovanou ocel, plechy, trubky a ostatní materiál.
Na betonářské zboží, železobetonové a přepjaté stavební dílce jsou rozděleny
betonové výrobky, mezi kterými naleznete objekty od obrubníků až po stropní
panely, nebo montovaný skelet.
Program ArchiCAD je také možné doplnit některým z řady doplňkových modulů.
Jedním z nich je produkt firmy Graphisoft určený k vytváření tiskových
dokumentů, jeden z prvních programů umožňující kombinovat vektorové a rastrové
informace při tisku. Mezi dalšími moduly naleznete např. modul pro konstruování
schodišť, modul k vytváření multimediálních prezentací, nebo modul na vytváření
a úpravy terénu. Moduly pracují v prostředí ArchiCADu a bezchybně pracují s
jeho databází.
Vývoj ArchiCADu započal v roce 1982 v Budapešti. Od této doby se tento program
propracoval na špičku mezi specializovanými CAD systémy ve stavebnictví, o čemž
svědčí i fakt, že v současné době je v České republice cca 700 instalací.
8 2244 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.