Architektura ESB usnadňuje integraci aplikací

DEFINICE Architektura ESB představuje komunikační páteř schopnou propojit množství nejrůznějších aplikací. Obsahu...


DEFINICE
Architektura ESB představuje komunikační páteř schopnou propojit množství
nejrůznějších aplikací. Obsahuje přitom podporu jak pro aplikace nové, které
podporují komunikaci prostřednictvím standardu XML, tak i pro aplikace starší,
se kterými je schopna komunikovat například prostřednictvím souborů.
V současnosti jsou často realizovány projekty, v jejichž rámci se spojují
aplikace dohromady proto, aby vytvořily komplexnější integrované systémy. Jde
například o on-line objednávkové systémy, vnitropodnikové komunikační systémy a
podobně. V reakci na tuto situaci vzniká nová kategorie middlewaru, která má
tuto integraci usnadnit ESB (Enterprise Service Bus). Analytická společnost
Gartner předpovídá, že se s infrastrukturou ESB setkáme ve většině firem již v
roce 2005.
ESB je technologie, která představuje komunikační páteř schopnou propojit
stovky aplikačních koncových bodů. Jde přitom o páteř založenou na standardech
a orientovanou na služby. ESB kombinuje přenos zpráv, webové služby, XML,
transformaci dat a jejich správu k tomu, aby spolehlivě propojila a
koordinovala vzájemnou interakci jednotlivých připojených aplikací.

Aplikace v kontejnerech
Model nasazení ESB lze nejlépe popsat jako integrovanou síť spolupracujících
bodů poskytujících určité služby. Tyto body jsou přitom umístěny do kontejnerů
služeb.
Uvedené kontejnery jsou rozděleny do specifických částí sítě, a to v závislosti
na umístění aplikačních koncových bodů a na požadovaném umístění integračních
služeb, mezi které patří například transformace dat nebo inteligentní
směrování. Kontejnery služeb jsou propojeny prostřednictvím komunikačních
serverů s topologií logické sběrnice.

Spolupráce aplikací
Integrované aplikace spolu komunikují prostřednictvím XML zpráv, které vcházejí
a vycházejí z kontejnerů služeb prostřednictvím koncových bodů. Aplikace se
vůbec nemusejí zabývat tím, jaké jsou používány podpůrné protokoly nebo svým
fyzickým umístěním; ony vidí pouze jednoduché vstupní a výstupní boxy. Vzhledem
k tomuto mapování mohou být služby upgradovány, přemisťovány nebo nahrazovány
bez toho, aby se narušila funkčnost existujících obchodních systémů nebo
nastala nutnost modifikovat používané aplikace.
Použití XML napříč ESB poskytuje velkou flexibilitu umožňuje infrastruktuře
přizpůsobit se změnám aplikací i změnám v organizaci podniku. Použitím XML
style sheets může ESB transformovat obsah zpráv z jednoho formátu do jiného.
Aplikace se tak nemusejí držet specifického formátu a data nemusejí už být
posílána na jedno centrální místo, kde by se prováděla transformace.
ESB jedná se všemi aplikacemi jako se službami bez ohledu na to, jak jsou
připojeny ke sběrnici. To firmám umožňuje postupně přecházet k architektuře
orientované na služby s minimálním rizikem a s redukovanými počátečními
investicemi.
Prostřednictvím nástrojů třetích stran lze velmi jednoduše vytvářet rozhraní
pro služby aplikací vytvořené na platformách J2EE (Java 2 Enterprise Edition)
nebo Microsoft .Net. A co více, ESB poskytuje několik možností, jak obsloužit
existující starší aplikace.
K obecně vhodným přístupům patří použití adaptérů pro práci se soubory aplikace
(adaptéry file-drop) nebo aplikačně specifických adaptérů. File-drop adaptér
používá zprávy XML k interakci s ESB a jeví se jako skutečná služba ovládaná
zprávami na sběrnici přičemž ale využívá prostý přenos souborů k tomu, aby
interagoval s cílovou aplikací. Aplikační adaptéry jsou obvykle napsány třetími
stranami a poskytují spojení mezi rozhraním služeb řízeným zprávami, které
vyžaduje ESB, a rozhraním nativního kódu cílové aplikace.

Adresář služeb
Každá služba je popsána v obecném adresáři. Vývojáři zajišťují možnost
vyhledávání služeb v adresáři a následně sladění jejich interakce. ESB využívá
pro snadnou spolupráci aplikací inteligentního směrování definovaný itinerář
popsaný v XML obsahuje informace o požadovaných příkazech pro danou sekvenci
služeb; teprve jsou-li určené příkazy vygenerovány, přeneseny a splněny, lze
daný proces považovat za kompletní.
Směrování zpráv se může měnit v souvislosti s událostmi, ke kterým dochází v
reálném čase, a také podle obsahu zprávy. Vývojář může například využít pro
definování způsobu doručení zprávy kombinaci výrazů XPATH a směrovacích
pravidel v JavaScriptu.
Je důležité poznamenat, že technologie použité v ESB jsou založeny na
standardech. Tato skutečnost má velmi významný dopad na integrační projekty: Ty
tak totiž vyžadují daleko méně přizpůsobování jednotlivých složek systému a
méně outsourcingu.
IDC popisuje ESB jako převratnou technologii, která "přinese revoluci do IT a
dovolí vznik pružných a škálovatelných distribuovaných výpočetních procesů pro
příští generace". Zdá se, že příchod ESB bude mít dramatický dopad na náš
koncept toho, co nazýváme sítí, a na to, jakým způsobem společnosti realizují
integraci aplikací.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.