Architektura pro nový Internet

John Miner, generální ředitel skupiny komunikačních produktů společnosti Intel, na letošním zářijovém vývojářsk...


John Miner, generální ředitel skupiny komunikačních produktů společnosti Intel,
na letošním zářijovém vývojářském fóru prohlásil, že je na čase předložit světu
co nejuniverzálnější základní stavební kámen, na němž budou založeny budoucí
systémy schopné vyhovět stále náročnějším požadavkům uživatelů na dostupnost a
škálovatelnost služeb poskytovaných informačními technologiemi.
Základní kámen by samozřejmě měl být otevřený, tzn. měl by umožňovat stavbu
nejrůznějších možných řešení a jejich úpravy dle momentálních potřeb zákazníka
i stavu technologií. Intel považuje sám sebe za toho, kdo by měl tuto potřebnou
základnu uvést do života. S konkrétnějším vyjádřením proto vystoupil Minerův
protějšek z Intelu, generální ředitel skupiny síťových komunikací Mark
Christensen, když poprvé veřejně uvedl novou architekturu Intelu Internet
Exchange Architecture (IXA). Jeden z nejznámějších výrobců čipů ohlásil zároveň
13 nových produktů založených na nové architektuře, které by podle vyjádření
vedení společnosti měly přispět ke vzniku "nové generace Internetu".
Nabízíme "nový" Internet
Lídrům Intelu se totiž stav současného Internetu moc nezamlouvá: "Zásadní
problém vidíme v tom, že dnešní Internet byl celé poslední desetiletí vyvíjen a
vnímán jako pouhá transportní síť, pomocí níž se informace X přesouvá z bodu A
do bodu B. Internet není dosud uspokojivě uzpůsoben k přenosu komplexních
služeb, v nichž vidíme jeho budoucnost." Pokud chceme v blízkém časovém
horizontu uživatelům zpřístupnit širokou škálu služeb, musí být sítě
budoucnosti mnohem inteligentnější a přizpůsobitelnější novým požadavkům.
Vedení Intelu vyvíjí velké úsilí, aby při výstavbě sítí nové generace bylo v co
největší možné míře využíváno nové architektury IXA. Tvrdí, že architektura
byla vyvíjena s ohledem na možnost rychlého, velmi propracovaného a
jednoduchého přidávání (či úprav) dalších a dalších vlastností nutných pro
zavedení nových síťových služeb.
IXP 1200 jako základ
Pilířem architektury bude alespoň zpočátku procesor IXP 1200, reprogramovatelný
síťový engine. IXP 1200 je pouze jedním z řady nově představených produktů
Intelu, celá skupina byla pak v rámci strategie IXA pracovně nazývána Level
One. Funkčnost IXP 1200 je založena na sedmi procesorech, z nichž šest má na
starost multithreaded packet processing a zvládne zpracovat čtyři instrukce v
jednom okamžiku. Při výrobě procesoru IXP 1200 byla z několika možných nakonec
použita intelovská technologie StrongArm, která má za úkol řídit a kontrolovat
spolupráci jednotlivých částí procesoru. Podle Christensena byla technologie
StrongArm vybrána především pro svou energetickou nenáročnost, jež Intelu
umožní do krabičky s 5wattovým odběrem vtěsnat neobvykle vysoký výpočetní výkon.
V procesoru IXP 1200 naleznou zvídaví uživatelé čtyři různé sběrnice, z nichž 3
vycházejí ze všeobecných standardů používaných v dnešní době a čtvrtá bude
Intelem volně licencována třetím stranám tak, aby se mohly podílet na vývoji a
výrobě produktů vhodných k začlenění do architektury IXA. Nová architektura s
sebou přinese též dva zcela nové typy řadičů pamětí, jejichž technologie bude
partnerům též volně přístupná. Podle Christensena nabízí architektura IXP
vývojářům takovou úroveň flexibility, jakou si jen mohou pro svou práci přát.
Přínosem pro koncové uživatele by pak měl být nejen mnohem kratší vývojový
cyklus (a tedy rychlou modernizaci), ale i možnost jednoduchého upgradu
zařízení, která tak budou moci být efektivně využívána mnohem delší dobu než
současné síťové prvky.
K účastníkům vývojářské konference zprostředkovaně promluvil i Craig Barrett,
CEO Intelu: "Klíčem k výhodnější pozici na trhu je základní cihla, založená na
standardech a vyrobená vyspělou technologií, na níž se dá stavět všechno
ostatní." Podle Minera budou "základní cihly" využívat vlastností intelovských
serverových architektur IA-32 a IA-64, jež jsou podle něho jedinými, které jsou
schopné vyhovět budoucím požadavkům uživatelů. "Zamyslete se sami: proč by se
někdo snažil o prosazení něčeho jiného, než je IA-32 nebo IA-64, když jedině
tyto dvě architektury disponují takovou přizpůsobivostí, technickou vyspělostí
a navíc volbou mezi nimi," dodal sebevědomě John Miner. V diskuzi se dostalo i
na očekávaný Merced.
Serverová platforma budoucnosti
Objevují se názory (podporované Intelem), že první systémy založené na
architektuře IA-64 a procesorech Merced, které by měly být na trhu dostupné v
polovině příštího roku, díky velmi vysokému výpočetnímu výkonu a cenové
politice (pohybujeme se v prostředí velkých systémů) postupně vytlačí ostatní
dnes rozšířené platformy, jež nejsou založeny na architektuře IA-64. Miner k
tomuto tématu doplnil, že do "ustupující skupiny" můžeme počítat též systémy
založené na procesorech Alpha a dokonce i systémy založené na sunovské
platformě UltraSparc III. Miner dále seznámil s rozhodnutím Intelu o zvýšení
taktovací frekvence procesorů Xeon na 700 a více MHz na začátku příštího roku a
do konce roku 2000 dosáhnout u řady procesorů Foster hranice 1 GHz.
Podle Minera vedou všechny jednotlivé kroky společnosti k tomu, aby se
intelovská architektura stala standardem absolutní většiny budoucích
serverových platforem. Mělo by k tomu přispět i založení vývojářského fondu
určeného pro inovativní, leč nebohaté společnosti ochotné podílet se na vývoji
technologií založených na architektuře IXA, do něhož Intel vložil 200 milionů
amerických dolarů. Všechno úsilí společnosti podle vyjádření Marka Christensena
směřuje k budování infrastruktury "nového Internetu". Infrastruktura by se
podle pojetí Intelu měla stát pouze jakýmsi základem, nad nímž budou probíhat
vyšší procesy. V žádném případě tedy nesmí působit jako omezující faktor pro
zavádění nových možností a funkcí, jež by se měly v prostředí nového Internetu
rychle rozšiřovat. "Podstatou věci je, že nejsme schopni přesně odhadnout, kam
půjde další vývoj. Proto musíme vyvíjet tak inteligentní a zároveň ohebné
produkty, aby si je uživatelé mohli přizpůsobit svým potřebám a momentálnímu
stavu technologického rozvoje," shrnul ředitel pro síťové komunikace.
9 3080 / ija

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.