Archivační software

Jedno ze základních pravidel výpočetní techniky říká, že systémové prostředky počítače nejsou nikdy dost velké...


Jedno ze základních pravidel výpočetní techniky říká, že systémové prostředky
počítače nejsou nikdy dost velké. To samozřejmě platí i o pevných discích.
Takových 1 000 souborů o velikosti 1 bajt nezabere totiž na disku pouze 1 000
bajtů, nýbrž 1 000krát velikost clusteru, nejmenší adresovatelné jednotky disku.
A jelikož takový běžný cluster měří 1 až 16 KB, snadným výpočtem dospějeme k
nemilému poznání, že zmíněné soubory nám zabírají 1 až 16 MB našeho miláčka.
Fakta tedy jasně hovoří ve prospěch používání archivačních a komprimačních
programů. Tento článek přináší informace o jednom z potenciálních řešení,
programu Easy Zip 98.
Ovládání aplikace je opravdu snadné. Pomocí myši, ikon na pracovní liště a
roletového menu se dostanete ke všem poskytovaným funkcím. Zkušenější uživatelé
mohou také využít klávesových zkratek. Většina z nich je nastavena tak, aby je
bylo možno používat intuitivně. Například klávesa Delete vyvolá akci smazání
označeného souboru z archivu. Autoři zvolili rozumný přístup a nesnažili se
programovat to, co je již hotovo. Program tedy v maximální možné míře využívá
již nainstalované aplikace nacházející se na vašem PC. Pokud se tedy pokusíte
zazipovaný soubor rovnou poslat, aniž máte k dispozici nějaký prostředek pro
elektronickou poštu, ničeho tím nedosáhnete. Máte-li však např. nainstalo-ván
MS Exchange a jste-li připojeni k síti, patrně se vám povede příslušný archiv
rovnou přeposlat.
Jaké funkce Easy Zip obsahuje? Vedle běžných, jakými jsou rozbalení a zabalení
souborů či jejich přidání nebo smazání z archivu, poskytuje ještě něco navíc.
Snadno můžeme např. vytvářet samorozbalovací soubory. Rutina přidaná do
výsledného exesouboru má konstantní délku zhruba 100 KB. Nezáleží tedy na
velikosti komprimovaných dat. Již jsem se zmínil o tom, že jsou využívány
funkce některých předinstalovaných aplikací. Do této kategorie mimo jiné patří
poslání archivu, prohlížení zkomprimovaných souborů či zobrazení systémových
informací. Easy Zip umí prohlížet pouze takové zabalené soubory, které jsou v
dekomprimovaném stavu asociovány s nějakým prohlížečem. Chcete-li si např.
prohlédnout zkomprimovaný soubor s koncovkou html, otevře se nejprve Explorer
či jiný prohlížeč a poté se již můžete do sytosti vynadívat. Za zmínku stojí,
že do programu byla zabudována též technologie drag and drop, takže veškeré
manipulace se soubory můžete provádět myší. Celou aplikaci může uživatel snadno
konfigurovat pomocí menu. Mezi jinými jsou přístupná tato nastavení: účinnost
komprese, vždy navrchu nebo 8 + 3. Kompresí se blíže zabývá následující
odstavec. Pokud je nastaven parametr vždy navrchu, ostatní aplikace mají
zakázáno svými okny překrývat Easy Zip. Nastavení 8 + 3 je vhodné používat,
jestliže potřebujete zajistit zpětnou kompatibilitu se systémem MS-DOS. Jména
archivů se potom vytvářejí podle konvencí tohoto staršího operačního systému.
U komprimačních programů je vždy užitečné vědět, jestli ukazatel 10 % znamená,
že archiv je stlačen na pouhou desetinu velikosti původních souborů, nebo je
zhuštěn pouze o desetinu. V případě Easy Zip platí druhá varianta, tj. čím
větší procento, tím vyšší komprese. Protože EasyZip komprimuje v celkem deseti
režimech, provedl jsem malý test, jehož cílem bylo naznačit závislost mezi
kompresním poměrem a časovou náročností prováděné operace. Test byl proveden na
počítači s 32 MB paměti, procesorem AMD K5 100 MHz a zhruba 2 MB běžných
dokumentů uložených ve formátu MS Word. S nastaveným minimálním kompresním
poměrem operace komprimovaní proběhla za 3,4 sekundy a výsledkem byl archiv o
velikosti 2 MB, se středním poměrem komprimování skončilo za 3,9 s, výsledkem
byl archiv zabírající 417 KB a konečně s maximálním poměrem komprimace trvala
16,5 s a archiv měl velikost 391 KB. Naměřené veličiny asi zkušeného uživatele
nijak nepřekvapí, začátečníkům trochu pomohu s jejich interpretací. Pojem
minimální kompresní poměr v tomto případě neznamená skutečnou kompresi, nýbrž
pouhé spojení více souborů do jednoho. Tento software nalezne využití zejména
tam, kde archivujeme nějaká již komprimovaná data, např. soubory MPEG, jejichž
formát v sobě již kompresi obsahuje. Je dobré si uvědomit výrazný časový rozdíl
při tvorbě archivů s běžnou a maximální kompresí. V případě velkých objemů dat
(stovky MB až GB) mohou dosáhnout časové rozdíly desítek minut či dokonce
několik hodin a výsledkem je pouze několik málo procent ušetřeného místa.
Některým uživatelům bude možná připadat nevýhodné, že Easy Zip nerozumí více
komprimačním formátům (např. arj či rar), ale pouze jedinému zip. Přesto
doufám, že si aplikace najde své fanoušky pro svou jednoduchost, kompaktnost a
malé nároky na systémové prostředky. 9 0783 / ijan
Easy Zip 98
Program pro snadnou kompresi dat
Autor: Deepu Chandy Thomas
Adresa: http://www.angelfire.com/ms/easyzip/
Platforma: Windows 95/98/NT
Licence: freeware
Velikost instalátoru: 880 KB

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.