Ariadnino klubko do labyrintu českého kapitálového trhu

Tak jako pro Thésea představovalo Ariadnino klubko cestu z labyrintu v Knóssu, je i program Ariadna vodítkem a možná i z


Tak jako pro Thésea představovalo Ariadnino klubko cestu
z labyrintu v Knóssu, je i program Ariadna vodítkem a možná i záchranou pro
investory na českém kapitálovém trhu. Ptáte se, jaká Ariadna, jaký labyrint?
Začnu tedy rozumněji. Od roku 1995 se na našem kapitálovém trhu objevila Čekia
neboli Česká kapitálová informační agentura. Jde o akciovou společnost, jejímiž
hlavními akcionáři jsou Burza cenných papírů Praha, švýcarská společnost
TELEKURS AG, Česká spořitelna a Komerční banka. Čekia se zabývá sběrem,
zpracováním a poskytováním informací o cenných papírech a jejich emitentech.
Tyto informace poskytuje zákazníkům pomocí svých dvou základních produktů,
kterými jsou řídící a informační on-line systém Finvest, a komplexní relační
databáze českého kapitálového trhu Ariadna. Společnost je to zatím co do počtu
zaměstnanců nevelká (celý tým představuje 12 lidí), ale výsledky jejich práce
se přehlédnout nedají. Konec konců, jejich práce navazuje na úctyhodnou tradici
ve světových finančních centrech se informační a komunikační systémy používají
již od 30. let, kdy se začaly pro přenos kurzů cenných papírů z burzy používat
dálnopisy. Dnes je rejstřík komunikačních prostředků nepoměrně bohatší, ale
základní požadavek zůstává stejný přesné informace ve správný čas a na správném
místě.
Informační systémy, sloužící finančním centrům, lze rozdělit do dvou základních
skupin na systémy pracující on-line a off-line. On line systémy se využívají
především k podpoře obchodování na burzách, a vytvářejí podklady okamžitých
rozhodnutí. Systémy, poskytující data v reálném čase, lze dále členit podle
řady dalších kritérií, jako například podle obsahu zpráv (agenturní zprávy,
kurzy, ceny), nebo podle toho, zda se jedná o systémy aktivní či pasivní.
Pasivní systémy zajišťují pouze příjem vysílaných zpráv a jejich zobrazení,
zatímco aktivní systémy zajišťují oboustrannou komunikaci a slouží přímo pro
uzavírání obchodů. Takový systém nyní například využívá i pražská burza (systém
AOS, nyní modernizovaný MAOS), celosvětově jsou rozšířeny systémy agentury
Reuters pro obchodování na peněžních trzích, či terminály firmy Bloomberg pro
obchodování s obligacemi. Oproti tomu off-line systémy tvoří rozsáhlé databáze,
jejichž předností je, že nevypovídají pouze o okamžitém stavu, ale lze v nich
získat i informace o historii uváděných faktů, pomocí analýz poskytnou údaje o
trendech vývoje a používají se tedy hlavně pro podporu dlouhodobých rozhodnutí.
Vzhledem k nutnosti rychlé orientace v uložených datech se v těchto databázích
většinou kombinují technologie strukturovaných či relačních databází s použitím
fulltextu.
TELEKURS-FINVEST: on-line informace z celého světa
Celosvětový on-line informační systém Finvest, napojený na FIMS server
(Financial Information Management System), je softwarový systém švýcarské
společnosti TELEKURS, což je přední dodavatel informací ze světových
kapitálových trhů. Systém využívá technologie TCP/IP UNIX Sun Solaris,
satelitního spojení s centrálou ve Švýcarsku, pevných linek do zahraničí i k
českým klientům (E1, LL Net, X.25 Nextel) routery Bay Networks. Klientská část
je tvořena stanicemi PC/Windows. Sběr dat pro Střední Evropu zatím provádí
centrálně německá pobočka Telekursu, kam Čekia dodává verifikovaná data o
českém kapitálovém trhu. V současné době je nicméně připravován projekt
zavedení systému pro sběr dat v Praze.
Co vlastně Finvest obsahuje? Informace v něm obsažené lze rozdělit do dvou
základních bloků. Za prvé je to on-line tok cenových informací z většiny
světových burz (kurzy, grafy, nastavení cenových limitů pro nákup i prodej,
arbitráže, upozornění na změny apod.). A za druhé je to blok nazvaný
Investdata, který zabezpečuje přístup k centrální databázi téměř jednoho
milionu finančních instrumentů z celého světa s vazbou na jejich základní
vlastnosti a události s nimi spojené. Investdata byl původně samostatný
produkt, který se stal součástí Finvestu právě pro své možnosti, které Finvestu
chyběly. Jde totiž o naprosto ojedinělou databázi, která obsahuje informace o
emitentech akcií z celého světa. Vzhledem k rozsahu databáze není možné její
umístění u klienta, a je tedy vyžadováno spojení pevnou linkou, případně její
emulací na běžné komutované telefonní lince. K těmto dvěma základním blokům je
přiřazeno ještě aktualizované zpravodajství světových tiskových agentur (včetně
ČTK), týkající se oblasti kapitálových trhů.
Jak Finvest vypadá, v jakém prostředí pracuje? Telekurs Finvest je uživatelská
aplikace Windows, která umožňuje přístup k finančním informacím pod různými
operačními systémy, například MS Windows nebo UNIX. Výhodou systému je možnost
vidět všechna potřebná data najednou, dobře fungující browser a možnost exportu
dat do tabulkového procesoru, přičemž aktualizace údajů v reálném čase probíhá
i v těchto tabulkových programech automaticky. Historická data jsou k dispozici
pomocí grafických funkcí. A pro koho je tento systém určen? Nejlépe ho mohou
využít obchodníci s cennými papíry a velcí investoři.
ARIADNA relační databázový systém českého kapitálového trhu
Ariadna je původní český projekt vyvíjený na základě požadavků českých klientů,
na jehož neobvykle podrobné struktuře se nemalou měrou podepsala právě
nechvalně známá pověst našeho kapitálového trhu. Duchovním otcem Ariadny je
Pavel Vabroušek, který v Čekii zrealizoval svůj projekt "stromové" a indexované
databáze. Právě on dal Ariadně její významu plné jméno. Snaha minimalizovat
cenu pro koncového klienta vedla k použití operačního systému Windows (95/NT)
jak na straně klienta, tak případně serveru. S výhodou se používá
škálovatelnosti databázového prostředí Sybase SQL Anywhwre, která je schopna
beze změny databáze pracovat jak na jednotlivých počítačích (desktopy,
notebooky), tak na víceuživatelských SQL serverech. Pro distribuci informací
se používá jednoduchého jednosměrného replikačního mechanismu a libovolné
přenosové cesty, schopné dopravit ke klientům asi 1 MB denně (ftp, e-mail, BBS).
Co Ariadna obsahuje, jak si vlastně vysloužila jméno princezny, jejíž klubko
vyvedlo Thesea z nesnází? Není problém představit si náš kapitálový trh jako
labyrint neprůhledné vlastnické vztahy, skrývaná provázanost majetková i
personální, což vše ohrožuje investora, který chce na českém kapitálovém trhu
uspět. V této situaci Ariadna nabízí komplexní informace o více než 6 000
společnostech, operujících na trhu, podrobnosti o zhruba 25 000 osobách ve
vedení jednotlivých společností a v jejich statutárních orgánech, informace o
vzájemném majetkovém a personálním propojení jednotlivých společností. Uživatel
má k dispozici rozsáhlou databázi účetních výkazů společností (rozvahy,
výsledovky, cash-flow), aktuální informace o cenných papírech (vlastnosti,
události, ceny, grafy), upozornění na události ve společnostech (valné hromady,
výplaty dividend), a k tomu i výběr aktuálních informací z tisku. Databáze na
rozdíl od Finvestu obsahuje i historii veškerých údajů, které jsou v ní
uvedeny, takže uživatel například zjistí nejen složení současného vedení
společnosti, kterou si chce prověřit, ale získá i přehled všech osob, které kdy
ve společnosti figurovaly. Databáze je umístěna u klienta a lze ji používat bez
nutnosti přímého spojení s Čekií. Replikace se provádí obvykle jednou denně,
ale lze ji udělat i v jiných dohodnutých intervalech. Způsob off-line spojení
značně zlevňuje koncovou cenu pro klienta.
Jednou z dalších aktivit společnosti Čekia je i jejich vlastní Rating českých
podniků. Jde o ratingové hodnocení českých firem, které o tento způsob svého
zviditelnění stojí. Čekia na tomto projektu původně spolupracovala se
společností Stratego Invest, do budoucna plánuje spolupráci s Českou ratingovou
agenturou. Zájem o tento způsob ohodnocení utěšeně roste když projekt začínal,
přihlásilo se pouze 50 účastníků, nyní je jich už téměř dvě stovky.
A co bude dál? Ředitelka Čekie, paní Dagmar Vránová, slibuje, že nezůstane jen
u Ariadny a Finvestu. Ve spolupráci s Telekursem bude v nejbližší době
představen nový produkt, který se má zabývat modelováním a analyzováním obchodu
s obligacemi, a chystá se nová forma Finvestu, založená na intranetové
technologii.
8 0220 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.