ARMÁDY KÓDŮ ÚTOČÍ POTICHU

Nepoužívají střelných zbraní, nestříká krev a na místě činu nezůstávají mrtví. To ovšem ani není potřeba.


Nepoužívají střelných zbraní, nestříká krev a na místě činu nezůstávají mrtví.
To ovšem ani není potřeba. Škodlivé kódy tiše a chytře pronikají do systémů
cestami, které po sobě zanechávají ať již vědomě či ne programátoři. Ochromují
firemní e-mailovou komunikaci a proměňují počítače v bezduché hromady železa.
V několika posledních týdnech díky plejádě účinných virů opět vzala za své
prohlášení, že moderní systémy jsou zejména bezpečné. Nejsou. A bylo by
nemístně pošetilé uvěřit laciným marketingovým slibům, že ten který operační
systém nemá díry nebo že ona kritická aplikace je nenapadnutelná. Na této
neuspokojivé situaci se bezesporu podepisuje mnoho faktorů. Jedním z nich je
také stávající monopolní postavení některých velkých hráčů na globálním IT
trhu. Výrobci, kterým v průběhu několika let zmizí konkurence, se pak obtížně
přesvědčují, aby své produkty vyvíjeli kvalitně a například s odpovídající
mírou zabezpečení.
Škody způsobené celosvětově počítačovými viry (náklady na jejich odstraňování a
obnovu dat, zvýšený provoz na sítích atd.) se počítají velmi špatně. Žádná
souhrnná svodka neexistuje, takže se stanovují na základě statistických
průzkumů. Dle jejich kvality pak docházejí zadavatelé k víceméně přesným
výsledkům. Zpravidla se ale shodují, že každoroční škody se pohybují v řádu 15
až 20 miliard dolarů. (Což je nesrovnatelně více než náklady na investice do
prevence.)
Další statistika je nepoměrně přesnější, protože vychází z doložitelných
hodnot. Jedná se o množství škodlivých kódů, které se pohybují v elektronické
poště. A tak můžeme konstatovat, že v roce 2000 byl virus v každém osmistém
e-mailu, v roce 2001 v každém pětistém a loni v každém třístém. Přitom je
evidentní, že růstový trend zůstane zachován i pro letošní rok.
O tom, jak škodlivé kódy pracují, jak rafinované používají techniky a jaké
hrozby se na nás řítí, se dočtete v aktuální Cover Story, kterou najdete na
straně 7.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.